بانک اطلاعات جامع املاک کشور – زمین ، آپارتمان ، ویلایی - شهراملاک

جستجوی ملک فروشی
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
عمر بنا
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
 • کلنگی
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
48097 مورد یافت شد.
انتخاب نوع نمایش :
test
ویلایی
145 متر
قیمت: 950000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
105 متر
قیمت: 650000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
161 متر
قیمت: 1497000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ساعت قبل
0
test
زمین
216 متر
قیمت: 1360000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ساعت قبل
0
test
زمین
8000 متر
قیمت: 21600000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ساعت قبل
0
test
زمین
300 متر
قیمت: 2700000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
70 متر
قیمت: 310000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
100 متر
قیمت: 1050000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ساعت قبل
0
test
زمین
274 متر
قیمت: 4932000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ساعت قبل
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
126 متر
قیمت: 907000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
104 متر
قیمت: 728000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
78 متر
قیمت: 95000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
120 متر
قیمت: 780000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
200 متر
قیمت: 1450000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
100 متر
قیمت: 350000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 ساعت قبل
0
test
آپارتمان
110 متر
قیمت: 748000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 ساعت قبل
10
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
115 متر
قیمت: 520000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
85 متر
قیمت: 270000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
90 متر
قیمت: 810000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
114 متر
قیمت: 800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
22 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
80 متر
قیمت: 850000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
22 ساعت قبل
0
  کد ملک نوع ملک شهر منطقه طبقه تعداد طبقه مساحت ملک قیمت ملک تعداد اتاق کارشناس تعداد بازدید تاریخ بروز رسانی
209740 145 950,000,000 6 1398/2/31
209736 2 105 650,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 3 1398/2/31
209735 161 1,497,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 4 1398/2/31
209734 216 1,360,000,000 4 1398/2/31
209732 8000 21,600,000 2 1398/2/31
209731 300 2,700,000,000 3 1398/2/31
209738 3 3 70 310,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 5 1398/2/31
209737 2 100 1,050,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1398/2/31
209739 274 4,932,000,000 2 1398/2/31
209728 1 4 126 907,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 5 1398/2/31
209727 2 3 104 728,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 8 1398/2/31
209722 78 95,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 5 1398/2/31
209729 1 6 120 780,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 4 1398/2/31
209721 2 200 1,450,000,000 4 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 2 1398/2/31
209720 2 100 350,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 7 1398/2/31
209719 8 12 110 748,000,000 2 13 1398/2/31
209718 7 13 115 520,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 10 1398/2/31
209726 2 4 85 270,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 6 1398/2/31
209717 2 90 810,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 6 1398/2/31
209716 2 114 800,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 17 1398/2/30
209713 2 80 850,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 5 1398/2/30
12345...