رهن و اجاره زمین
ملک مذکور در تاریخ 1395/5/2 ثبت گردیده است.

احتمال تغییر وضعیت فروش یا اجاره ملک وجود دارد.
رهن: 25,000,000 تومان
اجاره : 1,300,000 تومان
تهران نظام آباد    
کد ملک : 159021
مساحت 25 متر


چاپ اطلاعات ملک

اطلاعات تماس مالک
شماره تماس: 32611515-025
تماس با مشاورین املاک