رهن و اجاره زمین
ملک مذکور در تاریخ 1395/8/29 ثبت گردیده است.

احتمال تغییر وضعیت فروش یا اجاره ملک وجود دارد.
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
عباس آباد   سلمانشهر خیابان اصلی امام رضا  
کد ملک : 167138
مساحت 60 متر
کاربری تجاری
توضیحات : تازه تعمیر


چاپ اطلاعات ملک

اطلاعات تماس مالک
شماره تماس: 32611515-025
تماس با مشاورین املاک