املاک فروشی - زمین - مشهد - ابراهیم آباد-پشت ادونیس مشهد کولر سابق حاشیه جوب گناباد 39 فرعی ازملک اوقاف - شهر املاک

املاک فروشی - زمین - مشهد - ابراهیم آباد-پشت ادونیس مشهد کولر سابق حاشیه جوب گناباد 39 فرعی ازملک اوقاف - شهر املاک


ملک مذکور در تاریخ 1399/1/10 ثبت گردیده است. احتمال تغییر وضعیت فروش یا اجاره ملک وجود دارد.

فروش زمین 1250 متری در  مشهد

قیمت :
2500000
تومان
مشهد ابراهیم آباد   پشت ادونیس مشهد کولر سابق حاشیه جوب گناباد 39 فرعی ازملک اوقاف  
کد ملک : 222369
1250 متر
سند  قولنامه ای
|

توضیحات

مالک اوقاف می باشد که واگذار می شود ملک مورد نظر قلنامه ای میباشد وملک واگذاری به همه اشخاص می باشد

اطلاعات تماس مالک