جستجوی ملک فروشی
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
25 مورد یافت شد.
test
زمین
200 متر
قیمت (تومان) : 100000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
آپارتمان
60 متر
قیمت (تومان) : 110000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
آپارتمان
87 متر
قیمت (تومان) : 218000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
زمین
200 متر
قیمت (تومان) : 40000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
آپارتمان
119 متر
قیمت (تومان) : 110000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
1
test
آپارتمان
270 متر
قیمت (تومان) : 320000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
1
test
زمین
146 متر
قیمت (تومان) : 72000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
آپارتمان
73 متر
قیمت (تومان) : 125000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
آپارتمان
105 متر
قیمت (تومان) : 105000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
آپارتمان
105 متر
قیمت (تومان) : 99000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
آپارتمان
78 متر
قیمت (تومان) : 60000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
زمین
4000000 متر
قیمت (تومان) : 20000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
زمین
90000 متر
قیمت (تومان) : 5000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
آپارتمان
178 متر
قیمت (تومان) : 450000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
آپارتمان
90 متر
قیمت (تومان) : 115000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
زمین
280 متر
قیمت (تومان) : 1260000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
آپارتمان
90 متر
قیمت (تومان) : 90000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
آپارتمان
80 متر
قیمت (تومان) : 26000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
ویلایی
151 متر
قیمت (تومان) : 226500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
آپارتمان
151 متر
قیمت (تومان) : 206500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
23
test
آپارتمان
121 متر
قیمت (تومان) : 146000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
12