تحریر قولنامه و دریافت کد رهگیری توسط شهراملاک

تحریر قولنامه و دریافت کد رهگیری توسط شهراملاک

شهراملاک برای اشخاصی که تنها نیاز به قولنامه و یا کد رهگیری دارند ، این امکان را فراهم نموده است که بتوانند با مراجعه به شعب شهراملاک و پرداخت کمترین هزینه اقدام به تحریر قولنامه ویا اخذ کد رهگیری نمایند.