اداره حقوقی شهراملاک

اداره حقوقی شهراملاک

اداره حقوقی شهراملاک

 

با توجه به افزایش حجم معاملات ملکی وضرورت اعمال نظارت حقوقی براین دسته ازمعاملات،مدیریت شهراملاک ازدی ماه سال 1391 با هدف ایجاد امنیت خاطر برای مشتریان خود با بهره گیری ازوکلای پایه یک دادگستری وکارشناسان ارشد و دکتران حقوق اقدام به تشکیل  اداره ی حقوقی نموده است.

اهم وظایف وفعالیت های انجام شده توسط این واحد به شرح ذیل می باشد:

• مشاوره حقوقی حضوری وتلفنی به کلیه مراجعه کنندگان در زمینه املاک وانجام معاملات به صورت تمام وقت و رایگان .

• بررسی ونظارت حقوقی بر  کلیه معاملات و قراردادهای منعقده در دفاتر شهر املاک .

• ایجاد نهاد داوری در خصوص اختلافات و دعاوی ملکی وانجام داوری وایجاد صلح وسازش درموارد تنازع وایجاد اختلاف باتوافق طرفین و صدور رأی در صورت نیاز.

• برگزاری دوره های متعدد آموزشی برای پرسنل فروش شهراملاک وانجام آموزش های حقوقی لازم

• طراحی وتنظیم فرم های ضمیمه معاملات درراستای نظارت بیشترحقوقی بر انجام معاملات وقراردادها

• برگزاری جلسات متعدد حل اختلاف فی مابین طرفین قرارداد.

• تشکیل واحد رسیدگی به تخلفات باهدف تأمین وتضمین هر چه بیشتر حقوق مراجعه کنندگان ونظارت لازم برکلیه پرسنل شاغل درشهراملاک.

اداره امورحقوقی شهر املاک