× هشدار!
حسن حسینیان(کارشناس فروش)
5 /
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
09396491062
تحصیلات :
دیپلم
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
187 متر
قیمت (تومان) : 2000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
4
100 متر
قیمت (تومان) : 2000000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
10
200 متر
قیمت (تومان) : 2800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
10
90 متر
قیمت (تومان) : 1800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
13
122 متر
قیمت (تومان) : 2806000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
200 متر
قیمت (تومان) : 1600000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
5
311 متر
قیمت (تومان) : 2021500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
6
220 متر
قیمت (تومان) : 3500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
210 متر
قیمت (تومان) : 9500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
17
204 متر
قیمت (تومان) : 1836000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
6
227 متر
قیمت (تومان) : 2400000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
10
109 متر
قیمت (تومان) : 2200000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
9
نظر دهید
برگرد بالا