× هشدار!
میلاد علیزاده(کارشناس فروش)
5 /
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
09120690804
تحصیلات :
دیپلم
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
171 متر
قیمت (تومان) : 4100000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ساعت قبل
7
150 متر
قیمت (تومان) : 6000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 ساعت قبل
1
150 متر
قیمت (تومان) : 3300000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 ساعت قبل
0
82 متر
قیمت (تومان) : 1440000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 ساعت قبل
18
130 متر
قیمت (تومان) : 3900000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 ساعت قبل
12
96 متر
قیمت (تومان) : 1680000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
5
85 متر
قیمت (تومان) : 1600000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
8
77 متر
قیمت (تومان) : 1540000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
6
180 متر
قیمت (تومان) : 3600000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
100 متر
قیمت (تومان) : 2700000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
7
140 متر
قیمت (تومان) : 2800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
280 متر
قیمت (تومان) : 14400000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
5
نظر دهید
برگرد بالا