× هشدار!
علی مداح زاده (کارشناس فروش)
5 / 5
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
09022550202
تحصیلات :
دیپلم
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
180 متر
قیمت (تومان) : 5800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
15 ساعت قبل
7
128 متر
قیمت (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
6
114 متر
قیمت (تومان) : 4250000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
7
110 متر
قیمت (تومان) : 3200000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
7
300 متر
قیمت (تومان) : 16000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
0
140 متر
قیمت (تومان) : 4480000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
0
110 متر
قیمت (تومان) : 2750000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
6
107 متر
قیمت (تومان) : 2250000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
133 متر
قیمت (تومان) : 5000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
9
230 متر
قیمت (تومان) : 5520000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
90 متر
قیمت (تومان) : 2000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
6
130 متر
قیمت (تومان) : 2730000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
7
نظر دهید
برگرد بالا