× هشدار!
سید محسن قزوینی (کارشناس فروش)
5 / 5
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
09057556272
تحصیلات :
فوق دیپلم
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
64 متر
قیمت (تومان) : 1420000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
10
155 متر
قیمت (تومان) : 4030000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
4
130 متر
قیمت (تومان) : 2900000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
6
150 متر
قیمت (تومان) : 7990000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
16
620 متر
قیمت (تومان) : 12880000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 روز قبل
9
147 متر
قیمت (تومان) : 3100000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
5
103 متر
قیمت (تومان) : 1970000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
10
111 متر
قیمت (تومان) : 3100000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
6
128 متر
قیمت (تومان) : 3900000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
14
143 متر
قیمت (تومان) : 4576000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
19
60 متر
قیمت (تومان) : 1280000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
4
120 متر
قیمت (تومان) : 2700000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
15
نظر دهید
برگرد بالا