صفحه کارشناس

بهزاد مهدی (کارشناس فروش)
5 / 3
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
ّبلوار جمهوری نبش کوچه 38 - شهراملاک
تلفن :
09100593191
تلفن همراه :
09128536240
تحصیلات :
لیسانس
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
165 متر
قیمت (تومان) : 600000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
19 ساعت قبل
4
264 متر
قیمت (تومان) : 1500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
2
300 متر
قیمت (تومان) : 560000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
0
120 متر
قیمت (تومان) : 420000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
5
95 متر
قیمت (تومان) : 355000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
5
276 متر
قیمت (تومان) : 1350000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
112 متر
قیمت (تومان) : 448000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
5
150 متر
قیمت (تومان) : 1000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
10
180 متر
قیمت (تومان) : 950000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
4
110 متر
قیمت (تومان) : 385000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
5
360 متر
قیمت (تومان) : 1280000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
4
120 متر
قیمت (تومان) : 385000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
9
نظر دهید