صفحه کارشناس

حمیدرضا زارع(کارشناس رهن و اجاره)
5 / 3.5
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
ّبلوار جمهوری نبش کوچه 38 - شهراملاک
تلفن :
02532611619
تلفن همراه :
09188318153
تحصیلات :
لیسانس
تخصص :
رهن و اجاره
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
110 متر
قیمت رهن (تومان) : 30000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
220 متر
قیمت رهن (تومان) : 150000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 20000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
140 متر
قیمت (تومان) : 154000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
100 متر
قیمت رهن (تومان) : 70000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
35 متر
قیمت رهن (تومان) : 40000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
90 متر
قیمت رهن (تومان) : 15000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
102 متر
قیمت رهن (تومان) : 80000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 600000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
110 متر
قیمت رهن (تومان) : 40000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1650000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
83 متر
قیمت رهن (تومان) : 40000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
112 متر
قیمت رهن (تومان) : 35000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 800000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
135 متر
قیمت رهن (تومان) : 60000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
104 متر
قیمت رهن (تومان) : 70000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
نظر دهید