ابوالفضل بختیاری (کارشناس رهن و اجاره)
5 / 3.5
ابوالفضل بختیاری قم اساس کار ما:صداقت،اعتماد و شفافیت
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
بلوار جمهوری،نبش کوچه 38- شهرملاک
تلفن :
02532612367
تلفن همراه :
09123515294
تحصیلات :
لیسانس
تخصص :
رهن واجاره
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
110 متر
قیمت رهن (تومان) : 80000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 100000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
150 متر
قیمت رهن (تومان) : 75000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 400000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
ویلایی [ رهن و اجاره ]
240 متر
قیمت رهن (تومان) : 10000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1200000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
110 متر
قیمت رهن (تومان) : 100000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 5000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
ویلایی [ رهن و اجاره ]
200 متر
قیمت رهن (تومان) : 75000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
آپارتمان
131 متر
قیمت (تومان) : 415000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
8
ویلایی [ رهن و اجاره ]
170 متر
قیمت رهن (تومان) : 90000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 10000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
130 متر
قیمت رهن (تومان) : 120000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 10000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
100 متر
قیمت رهن (تومان) : 70000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 200000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
ویلایی [ رهن و اجاره ]
140 متر
قیمت رهن (تومان) : 30000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
60 متر
قیمت رهن (تومان) : 10000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
انبار / گاراژ [ رهن و اجاره ]
350 متر
قیمت رهن (تومان) : 10000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 2900000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
نظر دهید