صفحه کارشناس

امیرمحمد لطیفی (کارشناس رهن و اجاره)
5 / 2
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
جمهوری نبش ک 38 شهراملاک
تلفن :
تلفن همراه :
09372514226
تحصیلات :
دیپلم
تخصص :
رهن و اجاره
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
70 متر
قیمت رهن (تومان) : 20000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 700000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
140 متر
قیمت رهن (تومان) : 60000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 700000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
88 متر
قیمت رهن (تومان) : 45000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 300000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
2
235 متر
قیمت رهن (تومان) : 200000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
180 متر
قیمت رهن (تومان) : 200000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
160 متر
قیمت رهن (تومان) : 120000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 850000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
115 متر
قیمت رهن (تومان) : 115000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
50 متر
قیمت رهن (تومان) : 20000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 3000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
70 متر
قیمت رهن (تومان) : 30000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 650000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
2
100 متر
قیمت رهن (تومان) : 25000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1600000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
35 متر
قیمت رهن (تومان) : 2000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 400000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
107 متر
قیمت رهن (تومان) : 50000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
نظر دهید