صفحه کارشناس

امیرمحمد لطیفی (کارشناس رهن و اجاره)
5 / 1
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
جمهوری نبش ک 38 شهراملاک
تلفن :
تلفن همراه :
09372514226
تحصیلات :
دیپلم
تخصص :
رهن و اجاره
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
160 متر
قیمت رهن (تومان) : 10000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
100 متر
قیمت رهن (تومان) : 100000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
4
110 متر
قیمت رهن (تومان) : 100000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
0
80 متر
قیمت رهن (تومان) : 55000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 200000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
3
90 متر
قیمت رهن (تومان) : 70000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1350000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
6
111 متر
قیمت رهن (تومان) : 100000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
0
200 متر
قیمت رهن (تومان) : 190000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 200000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
90 متر
قیمت رهن (تومان) : 80000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 100000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
90 متر
قیمت رهن (تومان) : 30000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 4000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
80 متر
قیمت رهن (تومان) : 10000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
2
103 متر
قیمت رهن (تومان) : 90000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
4
161 متر
قیمت رهن (تومان) : 200000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
3
نظر دهید