صفحه کارشناس

بهزاد فریدونی(کارشناس فروش)
5 / 4
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
جمهوری نبش کوچه38 شهر املاک
تلفن :
تلفن همراه :
09055926848
تحصیلات :
دیپلم
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
123 متر
قیمت (تومان) : 850000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
3
100 متر
قیمت (تومان) : 1400000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
5
162 متر
قیمت (تومان) : 2500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
8
200 متر
قیمت (تومان) : 2000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
4
300 متر
قیمت (تومان) : 3200000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
10
130 متر
قیمت (تومان) : 840000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
8
150 متر
قیمت (تومان) : 1600000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
10
225 متر
قیمت (تومان) : 2160000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
25
130 متر
قیمت (تومان) : 884000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
14
265 متر
قیمت (تومان) : 3180000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
24
180 متر
قیمت (تومان) : 1300000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
6
157 متر
قیمت (تومان) : 980000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
0
نظر دهید