صفحه کارشناس

بهزاد فریدونی(کارشناس فروش)
5 / 4
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
جمهوری نبش کوچه38 شهر املاک
تلفن :
تلفن همراه :
09055926848 - 09023327953
تحصیلات :
دیپلم
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
91 متر
قیمت (تومان) : 650000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
20 ساعت قبل
4
100 متر
قیمت (تومان) : 590000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
20 ساعت قبل
3
86 متر
قیمت (تومان) : 700000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
21 ساعت قبل
6
95 متر
قیمت (تومان) : 950000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
4
300 متر
قیمت (تومان) : 3500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
11
98 متر
قیمت (تومان) : 480000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 روز قبل
5
95 متر
قیمت (تومان) : 620000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 روز قبل
5
197 متر
قیمت (تومان) : 1500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
5
112 متر
قیمت (تومان) : 1250000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
3
90 متر
قیمت (تومان) : 930000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
4
100 متر
قیمت (تومان) : 850000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
6
90 متر
قیمت (تومان) : 2500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
5
نظر دهید