صفحه کارشناس

بهزاد فریدونی(کارشناس فروش)
5 / 4
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
جمهوری نبش کوچه38 شهر املاک
تلفن :
تلفن همراه :
09055926848
تحصیلات :
دیپلم
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
130 متر
قیمت (تومان) : 910000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
19 ساعت قبل
4
110 متر
قیمت (تومان) : 620000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 روز قبل
5
100 متر
قیمت (تومان) : 1400000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
5
90 متر
قیمت (تومان) : 760000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
4
111 متر
قیمت (تومان) : 700000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
4
150 متر
قیمت (تومان) : 2500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
25
150 متر
قیمت (تومان) : 1800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
12
265 متر
قیمت (تومان) : 3435000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
24
300 متر
قیمت (تومان) : 4500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
6
90 متر
قیمت (تومان) : 600000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
4
100 متر
قیمت (تومان) : 590000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
3
93 متر
قیمت (تومان) : 510000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
4
نظر دهید