صفحه کارشناس

بهزاد فریدونی(کارشناس فروش)
5 / 3.5
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
جمهوری نبش کوچه38 شهر املاک
تلفن :
تلفن همراه :
09055926848
تحصیلات :
دیپلم
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
98 متر
قیمت (تومان) : 660000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
9 ساعت قبل
7
140 متر
قیمت (تومان) : 850000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
9 ساعت قبل
2
200 متر
قیمت (تومان) : 2400000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
11 ساعت قبل
1
200 متر
قیمت (تومان) : 10000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
10
160 متر
قیمت (تومان) : 6000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
14
150 متر
قیمت (تومان) : 1900000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
12
133 متر
قیمت (تومان) : 850000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
0
220 متر
قیمت (تومان) : 1400000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
1
123 متر
قیمت (تومان) : 720000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
14
108 متر
قیمت (تومان) : 770000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
5
240 متر
قیمت (تومان) : 3600000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
3
168 متر
قیمت (تومان) : 1260000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
4
نظر دهید