صفحه کارشناس

صفحه کارشناس

بهزاد فریدونی(کارشناس فروش)
5 / 4
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
جمهوری نبش کوچه38 شهر املاک
تلفن :
02532612361
تلفن همراه :
09055926848
تحصیلات :
لیسانس
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
154 متر
قیمت (تومان) : 1620000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
8 ساعت قبل
1
84 متر
قیمت (تومان) : 765000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
16 ساعت قبل
5
119 متر
قیمت (تومان) : 1085000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
17 ساعت قبل
5
186 متر
قیمت (تومان) : 3000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
5
130 متر
قیمت (تومان) : 1180000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
7
153 متر
قیمت (تومان) : 1655000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
9
120 متر
قیمت (تومان) : 1800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
4
154 متر
قیمت (تومان) : 1800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
4
140 متر
قیمت (تومان) : 1400000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
160 متر
قیمت (تومان) : 2100000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
5
70 متر
قیمت (تومان) : 2900000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
4
84 متر
قیمت (تومان) : 720000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
5
نظر دهید