صفحه کارشناس

صفحه کارشناس

بهزاد فریدونی(کارشناس فروش)
5 / 4
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
جمهوری نبش کوچه38 شهر املاک
تلفن :
02532612361
تلفن همراه :
09055926848
تحصیلات :
لیسانس
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
586 متر
قیمت (تومان) : 8250000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ساعت قبل
0
186 متر
قیمت (تومان) : 6000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
4
205 متر
قیمت (تومان) : 3300000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
5
142 متر
قیمت (تومان) : 1570000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
6
185 متر
قیمت (تومان) : 3800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
6
147 متر
قیمت (تومان) : 2050000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
5
102 متر
قیمت (تومان) : 1350000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
7
186 متر
قیمت (تومان) : 4000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
5
206 متر
قیمت (تومان) : 4530000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
4
237 متر
قیمت (تومان) : 3560000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
0
154 متر
قیمت (تومان) : 2000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
1
220 متر
قیمت (تومان) : 5500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
5
نظر دهید