صفحه کارشناس

صفحه کارشناس

بهزاد فریدونی(کارشناس فروش)
5 / 4
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
جمهوری نبش کوچه38 شهر املاک
تلفن :
02532612361
تلفن همراه :
09055926848
تحصیلات :
لیسانس
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
510 متر
قیمت (تومان) : 25000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
180 متر
قیمت (تومان) : 3960000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 روز قبل
0
168 متر
قیمت (تومان) : 6100000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
2
92 متر
قیمت (تومان) : 2550000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
3
136 متر
قیمت (تومان) : 2450000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
200 متر
قیمت (تومان) : 5200000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
415 متر
قیمت (تومان) : 6000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
415 متر
قیمت (تومان) : 6000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
81 متر
قیمت (تومان) : 970000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
5
138 متر
قیمت (تومان) : 2200000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
150 متر
قیمت (تومان) : 10000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
310 متر
قیمت (تومان) : 10000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
3
نظر دهید