صفحه کارشناس

میرزایی(کارشناس رهن و اجاره)
5 / 2
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
جمهوری نبش کوچه38 شهر املاک
تلفن :
تلفن همراه :
09191484602
تحصیلات :
دیپلم
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
40 متر
قیمت رهن (تومان) : 70000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 3000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
0
90 متر
قیمت رهن (تومان) : 27000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1800000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
0
140 متر
قیمت رهن (تومان) : 30000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 2000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
105 متر
قیمت رهن (تومان) : 65000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
170 متر
قیمت رهن (تومان) : 75000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 2000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
135 متر
قیمت رهن (تومان) : 130000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 100000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
165 متر
قیمت رهن (تومان) : 160000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
55 متر
قیمت رهن (تومان) : 70000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 200000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 روز قبل
0
85 متر
قیمت رهن (تومان) : 100000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
0
350 متر
قیمت رهن (تومان) : 150000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
0
110 متر
قیمت رهن (تومان) : 10000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 3000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
0
130 متر
قیمت رهن (تومان) : 85000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 400000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
نظر دهید