صفحه کارشناس

میرزایی(کارشناس رهن و اجاره)
5 / 2
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
جمهوری نبش کوچه38 شهر املاک
تلفن :
تلفن همراه :
09191484602
تحصیلات :
دیپلم
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
425 متر
قیمت رهن (تومان) : 60000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 6000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
19 ساعت قبل
0
90 متر
قیمت رهن (تومان) : 40000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
0
100 متر
قیمت رهن (تومان) : 100000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
0
120 متر
قیمت رهن (تومان) : 95000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
150 متر
قیمت رهن (تومان) : 80000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1700000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
120 متر
قیمت رهن (تومان) : 20000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1300000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
120 متر
قیمت رهن (تومان) : 20000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1200000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
120 متر
قیمت رهن (تومان) : 70000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
117 متر
قیمت رهن (تومان) : 85000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
105 متر
قیمت رهن (تومان) : 30000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
100 متر
قیمت رهن (تومان) : 40000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
120 متر
قیمت رهن (تومان) : 120000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
نظر دهید