صفحه کارشناس

ابوالفضل سیامک(کارشناس رهن و اجاره)
5 /
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
جمهوری نبش ک38/ شهر املاک
تلفن :
02532611619
تلفن همراه :
09120408737
تحصیلات :
دیپلم
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
135 متر
قیمت رهن (تومان) : 140000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 10000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
110 متر
قیمت رهن (تومان) : 140000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
95 متر
قیمت رهن (تومان) : 20000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1200000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
0
100 متر
قیمت رهن (تومان) : 50000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
0
90 متر
قیمت (تومان) : 545000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
4
110 متر
قیمت رهن (تومان) : 100000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
93 متر
قیمت رهن (تومان) : 25000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 2100000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
102 متر
قیمت رهن (تومان) : 100000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
75 متر
قیمت رهن (تومان) : 15000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 2100000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
0
87 متر
قیمت (تومان) : 548000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
4
120 متر
قیمت رهن (تومان) : 90000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 2000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
0
150 متر
قیمت رهن (تومان) : 50000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 3500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
نظر دهید