صفحه کارشناس

ابوالفضل سیامک(کارشناس رهن و اجاره)
5 /
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
جمهوری نبش ک38/ شهر املاک
تلفن :
02532611619
تلفن همراه :
09120408737
تحصیلات :
دیپلم
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
85 متر
قیمت رهن (تومان) : 85000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 10000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
135 متر
قیمت رهن (تومان) : 70000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 300000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
90 متر
قیمت رهن (تومان) : 60000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1300000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
86 متر
قیمت رهن (تومان) : 86000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
100 متر
قیمت رهن (تومان) : 50000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
149 متر
قیمت (تومان) : 1490000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
3
174 متر
قیمت (تومان) : 1900000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
160 متر
قیمت رهن (تومان) : 160000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
75 متر
قیمت رهن (تومان) : 15000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
75 متر
قیمت رهن (تومان) : 15000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
75 متر
قیمت رهن (تومان) : 15000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
48 متر
قیمت رهن (تومان) : 20000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 2000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
0
نظر دهید