صفحه کارشناس

آقای زمانی(کارشناس رهن و اجاره)
5 / 5
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
جمهوری نبش کوچه38 شهر املاک
تلفن :
تلفن همراه :
09120514037
تحصیلات :
فوق دیپلم
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
87 متر
قیمت رهن (تومان) : 50000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
120 متر
قیمت رهن (تومان) : 50000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1300000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 روز قبل
6
120 متر
قیمت رهن (تومان) : 80000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 800000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 روز قبل
0
140 متر
قیمت رهن (تومان) : 30000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 2000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
9
100 متر
قیمت رهن (تومان) : 100000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
13
143 متر
قیمت رهن (تومان) : 20000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 750000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
92 متر
قیمت رهن (تومان) : 50000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 700000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
4
132 متر
قیمت رهن (تومان) : 100000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
4
60 متر
قیمت رهن (تومان) : 20000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 2500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
155 متر
قیمت رهن (تومان) : 200000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
90 متر
قیمت رهن (تومان) : 50000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1200000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
140 متر
قیمت رهن (تومان) : 80000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
4
نظر دهید