× هشدار!
امیرمحمد لطیفی(کارشناس فروش)
5 /
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
09372514226
تحصیلات :
لیسانس
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
240 متر
قیمت (تومان) : 2800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
9
300 متر
قیمت (تومان) : 1800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
680 متر
قیمت (تومان) : 3400000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
150 متر
قیمت (تومان) : 1650000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
9
217 متر
قیمت (تومان) : 1800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
233 متر
قیمت (تومان) : 1300000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
2
200 متر
قیمت (تومان) : 1150000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
7
105 متر
قیمت (تومان) : 880000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
4
238 متر
قیمت (تومان) : 3840000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
620 متر
قیمت (تومان) : 3000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
470 متر
قیمت (تومان) : 6000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
6
230 متر
قیمت (تومان) : 1600000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
3
نظر دهید
برگرد بالا