صفحه کارشناس

صفحه کارشناس

هادی راد(کارشناس فروش)
5 / 2.5
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
جمهوری نبش کوچه38 شهر املاک
تلفن :
تلفن همراه :
09100127292
تحصیلات :
لیسانس
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
274 متر
قیمت (تومان) : 1400000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 روز قبل
7
198 متر
قیمت (تومان) : 950000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
10
130 متر
قیمت (تومان) : 1560000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
9
215 متر
قیمت (تومان) : 2150000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
5
120 متر
قیمت (تومان) : 1200000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
6
180 متر
قیمت (تومان) : 1800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
5
190 متر
قیمت (تومان) : 2280000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
6
130 متر
قیمت (تومان) : 1230000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
6
140 متر
قیمت (تومان) : 1350000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
7
300 متر
قیمت (تومان) : 3300000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
120 متر
قیمت (تومان) : 1150000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
8
126 متر
قیمت (تومان) : 1323000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
7
نظر دهید