صفحه کارشناس

هادی راد(کارشناس فروش)
5 /
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
جمهوری نبش کوچه38 شهر املاک
تلفن :
تلفن همراه :
09100127292
تحصیلات :
لیسانس
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
200 متر
قیمت (تومان) : 1400000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
157 متر
قیمت (تومان) : 2300000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
3
264 متر
قیمت (تومان) : 1400000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
7
125 متر
قیمت (تومان) : 1150000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
3
305 متر
قیمت (تومان) : 3500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
300 متر
قیمت (تومان) : 5000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
7
150 متر
قیمت (تومان) : 1050000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
125 متر
قیمت (تومان) : 935000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
7
145 متر
قیمت (تومان) : 2000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
9
500 متر
قیمت (تومان) : 7000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
180 متر
قیمت (تومان) : 3000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
2
150 متر
قیمت (تومان) : 1900000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
2
نظر دهید