صفحه کارشناس

هادی راد(کارشناس فروش)
5 /
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
جمهوری نبش کوچه38 شهر املاک
تلفن :
تلفن همراه :
09100127292
تحصیلات :
لیسانس
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
162 متر
قیمت (تومان) : 1215000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
9
146 متر
قیمت (تومان) : 1090000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 روز قبل
0
276 متر
قیمت (تومان) : 3300000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 روز قبل
0
250 متر
قیمت (تومان) : 2250000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
0
250 متر
قیمت (تومان) : 890000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
190 متر
قیمت (تومان) : 1500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
225 متر
قیمت (تومان) : 750000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
190 متر
قیمت (تومان) : 646000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
220 متر
قیمت (تومان) : 3550000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
323 متر
قیمت (تومان) : 1600000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
150 متر
قیمت (تومان) : 750000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
150 متر
قیمت (تومان) : 3500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
11
نظر دهید