صفحه کارشناس

مصطفی طالبی(کارشناس فروش)
5 / 4.5
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
جمهوری نبش کوچه38 شهر املاک
تلفن :
تلفن همراه :
09109707814
تحصیلات :
لیسانس
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
260 متر
قیمت (تومان) : 5700000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
125 متر
قیمت (تومان) : 1700000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
3
98 متر
قیمت (تومان) : 530000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
3
60 متر
قیمت (تومان) : 550000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
3
150 متر
قیمت (تومان) : 1230000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
150 متر
قیمت (تومان) : 3000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
110 متر
قیمت (تومان) : 870000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 روز قبل
11
76 متر
قیمت (تومان) : 475000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 روز قبل
6
200 متر
قیمت (تومان) : 870000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
10
100 متر
قیمت (تومان) : 1430000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
5
161 متر
قیمت (تومان) : 1580000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
8
125 متر
قیمت (تومان) : 1250000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
5
نظر دهید