× هشدار!
مصطفی طالبی(کارشناس فروش)
5 / 4.5
فروش با کیفیت زیباترین پدیده دنیاست! چون ما راه رسیدن مردم به آرزوهایشان هستیم.
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
جمهوری نبش کوچه38 شهر املاک
تلفن :
02532611668
تلفن همراه :
09109707814
تحصیلات :
لیسانس
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
150 متر
قیمت (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
4
200 متر
قیمت (تومان) : 5000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
125 متر
قیمت (تومان) : 1875000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
7
165 متر
قیمت (تومان) : 3200000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
4
125 متر
قیمت (تومان) : 1875000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
9
150 متر
قیمت (تومان) : 1550000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
0
105 متر
قیمت (تومان) : 2410000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
10
175 متر
قیمت (تومان) : 5100000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
0
150 متر
قیمت (تومان) : 4500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 روز قبل
0
210 متر
قیمت (تومان) : 6510000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 روز قبل
3
150 متر
قیمت (تومان) : 2925000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 روز قبل
5
165 متر
قیمت (تومان) : 6000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 روز قبل
3
نظر دهید
برگرد بالا