صفحه کارشناس

صفحه کارشناس

مصطفی طالبی(کارشناس فروش)
5 / 5
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
جمهوری نبش کوچه38 شهر املاک
تلفن :
02532611668
تلفن همراه :
09109707814
تحصیلات :
لیسانس
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
680 متر
قیمت (تومان) : 17000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
270 متر
قیمت (تومان) : 5700000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
163 متر
قیمت (تومان) : 4800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
104 متر
قیمت (تومان) : 1150000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
5
150 متر
قیمت (تومان) : 2800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
3
140 متر
قیمت (تومان) : 1500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
235 متر
قیمت (تومان) : 3760000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
8
142 متر
قیمت (تومان) : 4615000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
15
116 متر
قیمت (تومان) : 1300000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
14
85 متر
قیمت (تومان) : 765000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
9
117 متر
قیمت (تومان) : 1521000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
5
260 متر
قیمت (تومان) : 1690000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 روز قبل
0
نظر دهید