صفحه کارشناس

صفحه کارشناس

محمدحسین رنجبر(کارشناس رهن و اجاره)
5 / 3.5
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
جمهوری نبش کوچه38 شهر املاک
تلفن :
تلفن همراه :
09127469400
تحصیلات :
دیپلم
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
105 متر
قیمت رهن (تومان) : 200000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
6
150 متر
قیمت رهن (تومان) : 450000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
3
120 متر
قیمت رهن (تومان) : 220000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
4
120 متر
قیمت رهن (تومان) : 250000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
2
140 متر
قیمت رهن (تومان) : 230000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
125 متر
قیمت رهن (تومان) : 30000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 3000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
8
120 متر
قیمت رهن (تومان) : 200000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
9
113 متر
قیمت رهن (تومان) : 100000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 15000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
115 متر
قیمت رهن (تومان) : 50000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 2700000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
5
140 متر
قیمت رهن (تومان) : 100000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1600000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
4
110 متر
قیمت رهن (تومان) : 120000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
4
100 متر
قیمت رهن (تومان) : 20000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 2300000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
9
نظر دهید