صفحه کارشناس

صفحه کارشناس

آقای آزادمهر(کارشناس فروش)
5 / 5
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
بابلسر/شهراملاک
تلفن :
تلفن همراه :
09112119424
تحصیلات :
دیپلم
تخصص :
مناطق کاری :
- -
املاک اختصاصی / بازدید شده
83 متر
قیمت (تومان) : 600000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
9
1465 متر
قیمت (تومان) : 3000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
test
5 ماه پیش
4
330 متر
قیمت (تومان) : 495000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 ماه پیش
0
2900 متر
قیمت (تومان) : 7250000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 ماه پیش
0
191 متر
قیمت (تومان) : 955000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 ماه پیش
0
350 متر
قیمت (تومان) : 2100000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 ماه پیش
0
1750 متر
قیمت (تومان) : 5000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 ماه پیش
0
200 متر
قیمت (تومان) : 480000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 ماه پیش
0
217 متر
قیمت (تومان) : 650000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 ماه پیش
0
2100 متر
قیمت (تومان) : 2940000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 ماه پیش
0
80 متر
قیمت (تومان) : 470000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 ماه پیش
0
نظر دهید