صفحه کارشناس

صفحه کارشناس

آقای آزادمهر(کارشناس فروش)
5 / 5
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
بابلسر/شهراملاک
تلفن :
تلفن همراه :
09112119424
تحصیلات :
دیپلم
تخصص :
مناطق کاری :
- -
املاک اختصاصی / بازدید شده
270 متر
قیمت (تومان) : 1500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
14
224 متر
قیمت (تومان) : 1600000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
20000 متر
قیمت (تومان) : 40000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
576 متر
قیمت (تومان) : 490000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
155 متر
قیمت (تومان) : 233000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
1
200 متر
قیمت (تومان) : 270000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
4
3900 متر
قیمت (تومان) : 7000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
4
167 متر
قیمت (تومان) : 450000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
0
320 متر
قیمت (تومان) : 2000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
350 متر
قیمت (تومان) : 2100000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
191 متر
قیمت (تومان) : 1000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
300 متر
قیمت (تومان) : 900000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
نظر دهید