صفحه کارشناس

صفحه کارشناس

آقای جلیلیان(کارشناس رهن و اجاره)
5 / 5
راه در جهان یکی هست وآن راستی است!
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
بابلسر/شهراملاک
تلفن :
01135290390
تلفن همراه :
09193540944
تحصیلات :
دیپلم
تخصص :
خریدوفروش ورهن واجاره
مناطق کاری :
- -
املاک اختصاصی / بازدید شده
105 متر
قیمت رهن (تومان) : 20000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
8
50 متر
قیمت رهن (تومان) : 20000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 3500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
4
110 متر
قیمت رهن (تومان) : 90000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 10000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
30 متر
قیمت رهن (تومان) : 1
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
25
75 متر
قیمت رهن (تومان) : 1
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
20
35 متر
قیمت رهن (تومان) : 1
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 1
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
32
110 متر
قیمت رهن (تومان) : 110000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 10000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
350 متر
قیمت رهن (تومان) : 200000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 20000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
404 متر
قیمت (تومان) : 3400000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
404 متر
قیمت (تومان) : 2613000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
60 متر
قیمت رهن (تومان) : 5000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 900000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
265 متر
قیمت (تومان) : 4000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
نظر دهید