صفحه کارشناس

صفحه کارشناس

خانم ناصری نیا(کارشناس فروش)
5 / 5
تعهد ما، آغاز اعتماد شماست.
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
تلفن :
01135290390
تلفن همراه :
09113105289
تحصیلات :
فوق لیسانس
تخصص :
مناطق کاری :
- -
املاک اختصاصی / بازدید شده
1000 متر
قیمت (تومان) : 1250000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
20 دقیقه قبل
3
140 متر
قیمت (تومان) : 350000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
22 دقیقه قبل
0
274 متر
قیمت (تومان) : 320000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
24 دقیقه قبل
0
240 متر
قیمت (تومان) : 390000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
27 دقیقه قبل
0
150 متر
قیمت (تومان) : 650000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
13 ساعت قبل
3
120 متر
قیمت (تومان) : 2550000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
13 ساعت قبل
3
120 متر
قیمت (تومان) : 2700000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
13 ساعت قبل
10
137 متر
قیمت (تومان) : 820000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
13 ساعت قبل
6
250 متر
قیمت (تومان) : 600000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
14 ساعت قبل
5
90 متر
قیمت (تومان) : 1000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
14 ساعت قبل
5
70 متر
قیمت (تومان) : 530000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
15 ساعت قبل
4
351 متر
قیمت (تومان) : 950000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
16 ساعت قبل
6
نظر دهید