صفحه کارشناس

صفحه کارشناس

خانم ناصری نیا(کارشناس فروش)
5 / 4
تعهد ما، آغاز اعتماد شماست.
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
تلفن :
01135290390
تلفن همراه :
09113105289
تحصیلات :
فوق لیسانس
تخصص :
مناطق کاری :
- -
املاک اختصاصی / بازدید شده
150 متر
قیمت (تومان) : 1600000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
10
100 متر
قیمت (تومان) : 3500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
107 متر
قیمت (تومان) : 3000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
7
205 متر
قیمت (تومان) : 1600000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
5
112 متر
قیمت (تومان) : 1680000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
4
180 متر
قیمت (تومان) : 720000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
230 متر
قیمت (تومان) : 800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
640 متر
قیمت (تومان) : 6000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
7
250 متر
قیمت (تومان) : 800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
5
150 متر
قیمت (تومان) : 600000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
5
252 متر
قیمت (تومان) : 1010000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
120 متر
قیمت (تومان) : 960000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
نظر دهید