جستجوی ملک فروشی
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
1870 مورد یافت شد.
test
زمین
2500 متر
قیمت (تومان) : 2500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
زمین
900 متر
قیمت (تومان) : 70000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2
test
آپارتمان
80 متر
قیمت (تومان) : 200000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2
test
زمین
2000 متر
قیمت (تومان) : 900000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2
test
ویلایی
1561 متر
قیمت (تومان) : 110000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
1
test
زمین
403 متر
قیمت (تومان) : 160000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
زمین
451 متر
قیمت (تومان) : 180400000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
زمین
400 متر
قیمت (تومان) : 20000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
1
test
آپارتمان
140 متر
قیمت (تومان) : 540000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6
test
زمین
152 متر
قیمت (تومان) : 150000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
مغازه
350 متر
قیمت (تومان) : 3000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
1
test
ویلایی
95 متر
قیمت (تومان) : 250000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4
test
زمین
564 متر
قیمت (تومان) : 99000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
9
test
ویلایی
250 متر
قیمت (تومان) : 650000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
ویلایی
103 متر
قیمت (تومان) : 100000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
ویلایی
5000 متر
قیمت (تومان) : 2000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4
test
زمین
200 متر
قیمت (تومان) : 200000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
ویلایی
90 متر
قیمت (تومان) : 150000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5
test
ویلایی
125 متر
قیمت (تومان) : 260000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
8
test
آپارتمان
73 متر
قیمت (تومان) : 80000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4
test
زمین
1243 متر
قیمت (تومان) : 125000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
12345...