توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

188165

کارخانه

قم 9800 3 موجود14,700,000,000 1396/11/21

187288

کارخانه

قم 236 3 موجود700,000,000 1396/10/29

187713

کارخانه

قم 780 1 موجود1,500,000,000 1396/11/11

147228

کارخانه

قم 1000 0 موجود600,000,000 1394/11/24

156065

کارخانه

قم 450 0 موجود175,000,000 1395/3/23

146808

کارخانه

قم 108 0 موجود130,000,000 1394/11/19

171617

کارخانه

قم 2500 0 موجود3,200,000,000 1395/12/3

187323

کارخانه

محمود آباد 50000 0 موجود10,000,000,000 1396/10/30

187228

کارخانه

رشت 105 0 موجود360,000,000 1396/10/27

187181

کارخانه

قزوین 30000 4 موجود23,000,000,000 1396/10/26

187145

کارخانه

سنقر 28000 0 موجود1,500,000,000 1396/10/25

173967

کارخانه

قم 7560 0 موجود2,000,000,000 1396/2/3

174385

کارخانه

قم 10000 0 موجود16,000,000,000 1396/2/10

186717

کارخانه

ورامین 850 0 موجود380,000,000 1396/10/10

186301

کارخانه

قم 2750 3 موجود4,400,000,000 1396/9/29

186096

کارخانه

قم 941 0 موجود1,700,000,000 1396/9/25

186052

کارخانه

بندر انزلی 10441 4 موجود20,000,000,000 1396/9/23

139926

کارخانه

قم 1032 0 موجود750,000,000 1394/9/5

185385

کارخانه

قم 650 0 موجود280,000,000 1396/9/7

184893

کارخانه

امیدیه 4500 0 موجود5,000,000,000 1396/8/23

184088

کارخانه

قم 10000 4 موجود520,000,000 1396/8/3

183935

کارخانه

کهک 25000 0 موجود270,000,000 1396/7/30

183725

کارخانه

قم 450 0 موجود100,000,000 1396/7/26

183674

کارخانه

کاشان 2225 6 موجود550,000,000 1396/7/25

183575

کارخانه

قم 2325 3 موجود650,000,000 1396/7/23

183240

کارخانه

قم 12000 0 موجود1,500,000,000 1396/7/17

183070

کارخانه

کاشان 20000 0 موجود3,000,000,000 1396/7/12

182976

کارخانه

قم 18012 3 موجود488,000,000 1396/7/10

182929

کارخانه

امیدیه 5000 0 موجود6,000,000,000 1396/7/6

182784

کارخانه

قم 250 1 موجود730,000,000 1396/7/3

182771

کارخانه

مرزن‌آباد 850 0 موجود1,650,000,000 1396/7/3

181677

کارخانه

بابلسر 4000 2 موجود15,000,000,000 1396/6/12

181147

کارخانه

سلفچگان 1200 0 موجود520,000,000 1396/6/4

173566

کارخانه

قم 7560 0 موجود2,000,000,000 1396/1/29

178918

کارخانه

قم 2000000 0 موجود450,000,000 1396/5/1

178821

کارخانه

خمینی شهر 510 0 موجود714,000,000 1396/4/30

178446

کارخانه

رباط کریم 180 1 موجود135,000,000 1396/4/25

178166

کارخانه

قم 1200 2 موجود550,000,000 1396/4/20

177916

کارخانه

قم 2600 0 موجود1,040,000,000 1396/4/18

177822

کارخانه

تفت 495 0 موجود112,000,000 1396/4/17

103752

کارخانه

قم جاده کاشان 300 0 موجود80,000,000 1393/11/5

159387

کارخانه

قم بلوارغدیر 1400 0 موجود3,800,000,000 1395/5/4

177319

کارخانه

قم 250 0 موجود600,000,000 1396/4/8

177225

کارخانه

قم 242 1 موجود650,000,000 1396/4/5

176906

کارخانه

اصفهان 1000 0 موجود2,000,000,000 1396/3/29

176794

کارخانه

تهران 2417 0 موجود6,042,500,000 1396/3/27

176422

کارخانه

کرج 62 0 موجود200,000,000 1396/3/19

176167

کارخانه

قم 250 0 موجود530,000,000 1396/3/13

175706

کارخانه

تبریز 1400 0 موجود1,800,000,000 1396/3/3

175704

کارخانه

تبریز 6400 0 موجود3,500,000,000 1396/3/3

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي