توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

139926

کارخانه

قم خیابان اراک 1032 0 موجود650,000,000 1394/9/5

139848

کارخانه

جعفریه 600 0 موجود85,000,000 1394/9/4

133613

کارخانه

تهران تهران نو 570 0 موجود7,000,000,000 1394/6/29

139445

کارخانه

شریف آباد 5000 4 موجود1,500,000,000 1394/8/30

139453

کارخانه

قم ابتدای جاده گرمسار 1540 0 موجود700,000,000 1394/9/1

139452

کارخانه

قم جاده قدیم قم تهران 289 0 موجود150,000,000 1394/9/1

114470

کارخانه

قم مدرس 40 0 موجود119,000,000 1394/1/26

126087

کارخانه

ورامین 1113 0 موجود220,000,000 1394/4/29

138967

کارخانه

صوفیان 600 0 موجود500,000,000 1394/8/25

138940

کارخانه

قم جاده قدیم قم-تهران 40000 3 موجود4,000,000,000 1394/8/25

138493

کارخانه

هرسین 1600 2 موجود200,000,000 1394/8/20

138296

کارخانه

قم 72 تن 250 0 موجود155,000,000 1394/8/19

138279

کارخانه

قم ترمینال 230 0 موجود350,000,000 1394/8/18

132292

کارخانه

قم فلکه شهرقائم 108 0 موجود200,000,000 1394/6/16

137912

کارخانه

قم خیابان اراک 1200 3 موجود1,560,000,000 1394/8/14

137953

کارخانه

قم بربلوار دانش 310 0 موجود1,200,000,000 1394/8/16

137703

کارخانه

اراک ارغوان سه 6000 0 موجود1,200,000,000 1394/8/12

131718

کارخانه

قم دامشهر 3300 0 موجود1,050,000,000 1394/6/11

137628

کارخانه

قم جاده اصفهان 6000 0 موجود400,000,000 1394/8/12

137623

کارخانه

قم جاده قدیم تهران 180 0 موجود220,000,000 1394/8/12

123732

کارخانه

حسن آباد 5000 1 موجود2,500,000,000 1394/4/7

137218

کارخانه

قدس 250 0 موجود300,000,000 1394/8/7

137018

کارخانه

لنگرود اصلی 7000 4 موجود1,400,000,000 1394/8/6

136827

کارخانه

محمود آباد 5000 0 موجود350,000,000 1394/8/4

136826

کارخانه

تنکابن 1000 0 موجود2,500,000,000 1394/8/4

136764

کارخانه

محمود آباد 5000 0 موجود350,000,000 1394/8/3

136814

کارخانه

قم 7000 0 موجود0 1394/8/4

136785

کارخانه

قم 72تن 392 0 موجود200,000,000 1394/8/4

136429

کارخانه

قم 72تن 420 0 موجود360,000,000 1394/7/28

113764

کارخانه

قم جاده قدیم قم تهران 1680 0 موجود250,000,000 1394/1/22

136169

کارخانه

قم روستای مبارک آباد 350 0 موجود320,000,000 1394/7/25

136153

کارخانه

ارومیه امام 18 1 موجود500,000,000 1394/7/25

136142

کارخانه

تهران تهران نو 570 0 موجود7,000,000,000 1394/7/25

136118

کارخانه

قم جاده قدیم قم تهران 700 0 موجود1,000,000,000 1394/7/25

135896

کارخانه

شریف آباد شهرک صنعتی عباس آباد 2400 0 موجود800,000,000 1394/7/22

113052

کارخانه

قم جاده قدیم قم تهران 1684 4 موجود850,000,000 1394/1/16

135390

کارخانه

تهران دماوند 584 3 موجود8,500,000,000 1394/7/16

135252

کارخانه

قم حومه 4000 2 موجود1,200,000,000 1394/7/15

135168

کارخانه

فیروزکوه 4480 0 موجود3,200,000,000 1394/7/14

135214

کارخانه

قم کلهری 120 0 موجود252,000,000 1394/7/15

135133

کارخانه

قم نیروگاه 120 0 موجود55,000,000 1394/7/14

134986

کارخانه

قم جاده کاشان 600 0 موجود95,000,000 1394/7/13

134917

کارخانه

قم روستای قمرود 1000 3 موجود100,000,000 1394/7/12

134736

کارخانه

لنگرود 3265 0 موجود2,000,000,000 1394/7/10

113372

کارخانه

قم حومه 450 1 موجود280,000,000 1394/1/18

134398

کارخانه

علویچه 4000 3 موجود700,000,000 1394/7/7

134298

کارخانه

قم پردیسان 250 0 موجود90,000,000 1394/7/5

103752

کارخانه

قم جاده کاشان 300 0 موجود80,000,000 1393/11/5

126375

کارخانه

قم جاده قدیم قم تهران 25000 0 موجود500,000,000 1394/4/31

133585

کارخانه

قم حومه 470000 0 موجود1,500,000,000 1394/6/29

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي  

تخلیه چاه ، تعمیر لوله کشی ساختمان ، تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه، رفع نم و بوی بد فاضلاب
Unknown column 'factory' in 'where clause'