توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

64479

کارخانه

قم جاده کوه سفید 510 0 موجود450,000,000 1393/4/12

91267

کارخانه

قم میدان ولیعصر 300 0 موجود500,000,000 1393/9/4

91236

کارخانه

قم حومه 250 2 موجود173,000,000 1393/9/4

91113

کارخانه

قم حومه 1800 3 موجود230,000,000 1393/9/3

91018

کارخانه

قم ابتدای جاده قدیم قم-تهران 941 4 موجود1,200,000,000 1393/9/2

90889

کارخانه

قم جمکران 1800 2 موجود300,000,000 1393/9/2

90687

کارخانه

قم حومه 3350 1 موجود1,100,000,000 1393/9/1

24316

کارخانه

قم شهید محلاتی 2000 3 موجود1,700,000,000 1392/5/26

16388

کارخانه

قم جاده قدیم قم - تهران 175 2 موجود178,000,000 1391/12/26

12159

کارخانه

قم روستای جنت آباد 2000 3 موجود170,000,000 1391/9/16

90526

کارخانه

سلفچگان منطقه ویژه اقتصادی 888 0 موجود110,000,000 1393/8/29

13040

کارخانه

قم بلوارغدیر 5432 0 موجود17,000,000,000 1391/10/10

13943

کارخانه

قم حومه 1700 0 موجود420,000,000 1391/11/2

14678

کارخانه

قم حومه 508 12 موجود300,000,000 1391/11/19

14888

کارخانه

قم انتهای خاکفرج 1000 1 موجود1,400,000,000 1391/11/24

16929

کارخانه

قم جاده قدیم قم - تهران 42000 0 موجود4,200,000,000 1392/1/23

90438

کارخانه

جعفریه بالاتر از تقع روت 130000 1 موجود850,000,000 1393/8/29

90367

کارخانه

نظرآباد اردیبهشت 1200 0 موجود700,000,000 1393/8/28

6131

کارخانه

قم آذر 162 0 موجود400,000,000 1391/3/31

6539

کارخانه

قم آذر 70 0 موجود95,000,000 1391/4/13

6557

کارخانه

قم جمکران 650 0 موجود1,300,000,000 1391/4/14

6184

کارخانه

قم حومه 2556 0 موجود2,044,800,000 1391/4/3

6036

کارخانه

قم حومه 1200 0 موجود700,000,000 1391/3/28

12098

کارخانه

قم ترمینال 150 2 موجود218,000,000 1391/9/15

10675

کارخانه

قم ترمینال 250 0 موجود600,000,000 1391/8/4

23927

کارخانه

قم خلجستان 25000 0 موجود650,000,000 1392/5/21

71480

کارخانه

کهک روستای تیره 16000 0 موجود1,250,000,000 1393/5/14

41351

کارخانه

قم جاده قدیم تهران 9170 0 موجود2,300,000,000 1392/12/8

41526

کارخانه

قم حومه 800 3 موجود2,000,000,000 1392/12/10

36183

کارخانه

قم جمکرن 650 1 موجود1,300,000,000 1392/10/27

34854

کارخانه

قم میدان ولیعصر 208 0 موجود250,000,000 1392/10/10

34845

کارخانه

سلفچگان 12500 0 موجود950,000,000 1392/10/10

34853

کارخانه

قم میدان ولیعصر 264 0 موجود400,000,000 1392/10/10

17441

کارخانه

قم شهرقائم 312 1 موجود350,000,000 1392/2/2

3499

کارخانه

قم جاده قدیم قم-تهران 350 0 موجود350,000,000 1391/1/23

17266

کارخانه

قم جاده قدیم قم - تهران 200 3 موجود180,000,000 1392/1/30

26251

کارخانه

قم حومه 2400 2 موجود2,800,000,000 1392/6/16

23853

کارخانه

قم حومه 4800 1 موجود1,200,000,000 1392/5/20

20528

کارخانه

قم اتوبان قم 3350 0 موجود1,300,000,000 1392/3/29

19501

کارخانه

قم امام 10000 0 موجود8,000,000,000 1392/3/7

19741

کارخانه

قم بربلوار اصلی قم قنوات 1000 0 موجود1,400,000,000 1392/3/11

18778

کارخانه

قم 1000 1 موجود400,000,000 1392/2/25

30767

کارخانه

قم شهیدمحلاتی 253 0 موجود400,000,000 1392/8/21

29454

کارخانه

قم حومه 1500 1 موجود320,000,000 1392/7/28

33788

کارخانه

قم حومه 2000 0 موجود160,000,000 1392/9/27

25092

کارخانه

قم خیابان اراک 1023 4 موجود1,750,000,000 1392/6/3

17543

کارخانه

قم حرم 50 0 موجود500,000,000 1392/2/4

18816

کارخانه

قم حومه 350 0 موجود350,000,000 1392/2/26

33768

کارخانه

قم حومه 20560 0 موجود600,000,000 1392/9/26

32648

کارخانه

قم حومه 286 0 موجود45,000,000 1392/9/16

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي  

Unknown column 'factory' in 'where clause'