توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

181677

کارخانه

بابلسر 4000 2 موجود15,000,000,000 1396/6/12

181147

کارخانه

سلفچگان 1200 0 موجود520,000,000 1396/6/4

173566

کارخانه

قم 7560 0 موجود2,000,000,000 1396/1/29

179663

کارخانه

قم 1250 0 موجود450,000,000 1396/5/11

173967

کارخانه

قم 7560 0 موجود2,000,000,000 1396/2/3

174385

کارخانه

قم 10000 0 موجود16,000,000,000 1396/2/10

178918

کارخانه

قم 2000000 0 موجود450,000,000 1396/5/1

178821

کارخانه

خمینی شهر 510 0 موجود714,000,000 1396/4/30

178446

کارخانه

رباط کریم 180 1 موجود135,000,000 1396/4/25

178166

کارخانه

قم 1200 2 موجود550,000,000 1396/4/20

177916

کارخانه

قم 2600 0 موجود1,040,000,000 1396/4/18

177822

کارخانه

تفت 495 0 موجود112,000,000 1396/4/17

103752

کارخانه

قم جاده کاشان 300 0 موجود80,000,000 1393/11/5

159387

کارخانه

قم بلوارغدیر 1400 0 موجود3,800,000,000 1395/5/4

177319

کارخانه

قم 250 0 موجود600,000,000 1396/4/8

177225

کارخانه

قم 242 1 موجود650,000,000 1396/4/5

176906

کارخانه

اصفهان 1000 0 موجود2,000,000,000 1396/3/29

176794

کارخانه

تهران 2417 0 موجود6,042,500,000 1396/3/27

176422

کارخانه

کرج 62 0 موجود200,000,000 1396/3/19

176167

کارخانه

قم 250 0 موجود530,000,000 1396/3/13

175706

کارخانه

تبریز 1400 0 موجود1,800,000,000 1396/3/3

175704

کارخانه

تبریز 6400 0 موجود3,500,000,000 1396/3/3

175689

کارخانه

بروجرد 2240 0 موجود300,000,000 1396/3/3

171617

کارخانه

قم 2500 0 موجود3,700,000,000 1395/12/3

175081

کارخانه

قم 10700 0 موجود14,000,000,000 1396/2/19

174607

کارخانه

ملایر 1100 7 موجود500,000,000 1396/2/12

173551

کارخانه

فریمان 16400 4 موجود1,800,000,000 1396/1/29

163734

کارخانه

قم آذر 1300 4 موجود1,500,000,000 1395/6/21

117685

کارخانه

قم جاده قدیم قم-تهران 2000 0 موجود750,000,000 1394/2/20

172678

کارخانه

تهران ۱۷ شهریور 100 0 موجود1,600,000,000 1396/1/11

172565

کارخانه

قصر شیرین 450000 0 موجود2,000,000,000 1395/12/27

172128

کارخانه

کاشان نبش خیابان اصلی 350 2 موجود320,000,000 1395/12/16

171884

کارخانه

قم 450 0 موجود280,000,000 1395/12/10

171874

کارخانه

دلیجان 10000 0 موجود1,560,000,000 1395/12/10

164943

کارخانه

قم 72 تن 900 5 موجود650,000,000 1395/7/7

160979

کارخانه

قم جاده قدیم قم - تهران 1700 0 موجود580,000,000 1395/5/19

171314

کارخانه

تهران جاده قدیم کرج 1000 0 موجود1,200,000,000 1395/11/26

166259

کارخانه

قم جاده قدیم قم_تهران 2080 0 موجود1,100,000,000 1395/8/8

171313

کارخانه

تهران جاده مخصوص 6000 0 موجود6,500,000,000 1395/11/26

171101

کارخانه

بروجرد 14000 0 موجود700,000,000 1395/11/22

170855

کارخانه

بیرجند بیرجند 4401 0 موجود0 1395/11/18

170701

کارخانه

قم ترمینال 150 0 موجود190,000,000 1395/11/14

170602

کارخانه

قم بلوار ولیعصر 5000 3 موجود3,800,000,000 1395/11/12

170206

کارخانه

قم امام 400 0 موجود1,400,000,000 1395/11/2

169224

کارخانه

قم جاده قدیم قم - تهران 10000 0 موجود2,500,000,000 1395/10/13

169234

کارخانه

حمیدیه 10000 0 موجود1,600,000,000 1395/10/14

169209

کارخانه

ورامین خیرآباد 300 4 موجود300,000,000 1395/10/13

168996

کارخانه

سنندج 17000 0 موجود700,000,000 1395/10/9

168887

کارخانه

قم شهید محلاتی 800 0 موجود680,000,000 1395/10/6

160455

کارخانه

کاشان بابا افضل 410 1 موجود210,000,000 1395/5/13

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي