توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

123792

کارخانه

شیراز 2000 2 موجود250,000,000 1394/4/7

9263

کارخانه

قم اراک 1032 0 موجود650,000,000 1391/6/23

114470

کارخانه

قم مدرس 40 0 موجود130,000,000 1394/1/26

123558

کارخانه

بابل 1265 0 موجود3,800,000,000 1394/4/6

11575

کارخانه

قم خیابان اراک 1220 0 موجود1,100,000,000 1391/9/2

17171

کارخانه

قم بعد از ترمینال 2200 1 موجود814,000,000 1392/1/28

123511

کارخانه

ساوه دامشهر 600 0 موجود95,000,000 1394/4/6

123407

کارخانه

قنوات 2300 2 موجود470,000,000 1394/4/4

123269

کارخانه

قنوات بر جاده قنوات 1760 0 موجود600,000,000 1394/4/3

123274

کارخانه

قم جاده کاشان 300 0 موجود200,000,000 1394/4/3

123177

کارخانه

دلیجان جاده دلیجان 10000 0 موجود1,800,000,000 1394/4/2

78248

کارخانه

قم 15خرداد 1500 0 موجود700,000,000 1393/6/20

123049

کارخانه

قم فلکه شهرقائم 208 0 موجود320,000,000 1394/4/1

122518

کارخانه

قم جاده قدیم قم-تهران 1200 0 موجود900,000,000 1394/3/27

122272

کارخانه

سلفچگان 2000 1 موجود35,000,000 1394/3/26

122399

کارخانه

قم جاده جنداب 500 0 موجود40,000,000 1394/3/27

122056

کارخانه

قم جاده قدیم قم-تهران 200 0 موجود180,000,000 1394/3/25

121774

کارخانه

قم جاده کاشان 5000 0 موجود150,000,000 1394/3/23

121560

کارخانه

قم جمکران 1500 0 موجود900,000,000 1394/3/21

121754

کارخانه

قم میدان پلیس 400 0 موجود1,300,000,000 1394/3/23

121558

کارخانه

قم جاده کاشان 413 0 موجود400,000,000 1394/3/21

113764

کارخانه

قم ترمینال 1680 0 موجود250,000,000 1394/1/22

121640

کارخانه

قم شهر قائم 300 0 موجود450,000,000 1394/3/21

121633

کارخانه

قم جاده قدیم قم-تهران 280 0 موجود170,000,000 1394/3/21

121562

کارخانه

سلفچگان 7000 0 موجود1,000,000,000 1394/3/21

106179

کارخانه

قم جناع 1600 0 موجود280,000,000 1393/11/18

121479

کارخانه

قم جاده قدیم قم-تهران 46000 0 موجود650,000,000 1394/3/20

120976

کارخانه

قم 30 متری کیوانفر 116 0 موجود650,000,000 1394/3/17

113052

کارخانه

قم جاده قدیم قم تهران 1684 4 موجود850,000,000 1394/1/16

121314

کارخانه

بروجن 20متري 4700 0 موجود4,000,000,000 1394/3/19

121264

کارخانه

قم جمکران 300 2 موجود230,000,000 1394/3/19

121258

کارخانه

قم جاده قدیم قم-تهران 17000 0 موجود4,800,000,000 1394/3/19

121254

کارخانه

قم جاده قدیم قم-تهران 2300 0 موجود600,000,000 1394/3/19

121153

کارخانه

قم جاده قدیم قم _ تهران 1500 0 موجود680,000,000 1394/3/18

121122

کارخانه

قم جاده قدیم قم-تهران 4700 0 موجود1,100,000,000 1394/3/18

120693

کارخانه

شهریار شهرباغستان 288 0 موجود790,000,000 1394/3/13

120678

کارخانه

کاشان جاده نوش آباد 2500 0 موجود440,000,000 1394/3/12

120623

کارخانه

لاهیجان امیرآباد 600 4 موجود700,000,000 1394/3/12

113372

کارخانه

قم حومه 450 1 موجود280,000,000 1394/1/18

120845

کارخانه

قم جمکران 2000 0 موجود650,000,000 1394/3/16

120801

کارخانه

قم روستای مبارک آباد 500 2 موجود95,000,000 1394/3/16

120541

کارخانه

قم جاده قدیم قم-تهران 6000 0 موجود1,800,000,000 1394/3/11

120303

کارخانه

ساوه جاده ساوه 1200 0 موجود100,000,000 1394/3/10

120152

کارخانه

قم جاده قدیم قم -تهران 10000 2 موجود550,000,000 1394/3/9

120225

کارخانه

قم اتوبان کاشان 255 3 موجود130,000,000 1394/3/9

120125

کارخانه

قم 30 متری کیوانفر 115 0 موجود760,000,000 1394/3/8

120069

کارخانه

قم 2000 4 موجود190,000,000 1394/3/7

120159

کارخانه

لوشان جمال اباد 1800 1 موجود90,000,000 1394/3/9

119997

کارخانه

قم 72 تن 240 0 موجود180,000,000 1394/3/7

119907

کارخانه

قم شهرقائم 212 0 موجود420,000,000 1394/3/6

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي  

Unknown column 'factory' in 'where clause'