توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

93979

کارخانه

قم شهر قائم 150 1 موجود307,000,000 1393/9/17

126710

کارخانه

سلفچگان 110000 0 موجود2,000,000,000 1394/5/3

126861

کارخانه

قم جاده قدیم قم-تهران 7140 0 موجود2,200,000,000 1394/5/5

116674

کارخانه

قم جمکران 1500 0 موجود830,000,000 1394/2/13

86123

کارخانه

قم فلکه شهرقائم 412 2 موجود420,000,000 1393/8/5

103752

کارخانه

قم جاده کاشان 300 0 موجود80,000,000 1393/11/5

126375

کارخانه

قم جاده قدیم قم تهران 25000 0 موجود500,000,000 1394/4/31

126073

کارخانه

خرمدشت 1000 3 موجود550,000,000 1394/4/29

126087

کارخانه

ورامین 1113 0 موجود220,000,000 1394/4/29

125903

کارخانه

زرندیه 10000 0 موجود1,150,000,000 1394/4/26

125193

کارخانه

دستجرد رزبند 20000 0 موجود1,400,000,000 1394/4/20

125211

کارخانه

صحنه 10000 0 موجود300,000,000 1394/4/21

125130

کارخانه

10000 0 موجود3,000,000,000 1394/4/20

125095

کارخانه

چهاردانگه 380 0 موجود1,100,000,000 1394/4/20

125013

کارخانه

قم حومه 1000 6 موجود11,000,000 1394/4/18

124932

کارخانه

قم 45متری مدرس 360 0 موجود550,000,000 1394/4/18

124824

کارخانه

تفرش 20000 0 موجود900,000,000 1394/4/16

124638

کارخانه

قم جاده قدیم قم-تهران 222 0 موجود156,000,000 1394/4/14

124518

کارخانه

قزوین بلوار شهیدباهنر 165 0 موجود400,000,000 1394/4/13

121774

کارخانه

قم جاده کاشان 5000 0 موجود1,500,000,000 1394/3/23

113252

کارخانه

قم 72تن 510 2 موجود420,000,000 1394/1/17

106552

کارخانه

قم جاده قدیم قم تهران 640 0 موجود250,000,000 1393/11/20

124250

کارخانه

قم جاده قدیم قم-تهران 1670 1 موجود300,000,000 1394/4/11

114470

کارخانه

قم مدرس 40 0 موجود130,000,000 1394/1/26

124160

کارخانه

ساوه 10000 0 موجود450,000,000 1394/4/10

124158

کارخانه

ساوه 10000 0 موجود300,000,000 1394/4/10

123732

کارخانه

حسن آباد 5000 1 موجود2,200,000,000 1394/4/7

123792

کارخانه

شیراز 2000 2 موجود250,000,000 1394/4/7

9263

کارخانه

قم اراک 1032 0 موجود650,000,000 1391/6/23

123558

کارخانه

بابل 1265 0 موجود3,800,000,000 1394/4/6

11575

کارخانه

قم خیابان اراک 1220 0 موجود1,100,000,000 1391/9/2

17171

کارخانه

قم بعد از ترمینال 2200 1 موجود814,000,000 1392/1/28

123511

کارخانه

ساوه دامشهر 600 0 موجود95,000,000 1394/4/6

123407

کارخانه

قنوات 2300 2 موجود470,000,000 1394/4/4

123269

کارخانه

قنوات بر جاده قنوات 1760 0 موجود600,000,000 1394/4/3

123274

کارخانه

قم جاده کاشان 300 0 موجود200,000,000 1394/4/3

123177

کارخانه

دلیجان جاده دلیجان 10000 0 موجود1,800,000,000 1394/4/2

78248

کارخانه

قم 15خرداد 1500 0 موجود700,000,000 1393/6/20

123049

کارخانه

قم فلکه شهرقائم 208 0 موجود320,000,000 1394/4/1

122518

کارخانه

قم جاده قدیم قم-تهران 1200 0 موجود900,000,000 1394/3/27

122272

کارخانه

سلفچگان 2000 1 موجود35,000,000 1394/3/26

122399

کارخانه

قم جاده جنداب 500 0 موجود40,000,000 1394/3/27

122056

کارخانه

قم جاده قدیم قم-تهران 200 0 موجود180,000,000 1394/3/25

121560

کارخانه

قم جمکران 1500 0 موجود900,000,000 1394/3/21

121754

کارخانه

قم میدان پلیس 400 0 موجود1,300,000,000 1394/3/23

121558

کارخانه

قم جاده کاشان 413 0 موجود400,000,000 1394/3/21

113764

کارخانه

قم ترمینال 1680 0 موجود250,000,000 1394/1/22

121640

کارخانه

قم شهر قائم 300 0 موجود450,000,000 1394/3/21

121633

کارخانه

قم جاده قدیم قم-تهران 280 0 موجود170,000,000 1394/3/21

121562

کارخانه

سلفچگان 7000 0 موجود1,000,000,000 1394/3/21

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي  

Unknown column 'factory' in 'where clause'