توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

123732

کارخانه

حسن آباد 5000 1 موجود2,500,000,000 1394/4/7

131308

کارخانه

قم امام 230 0 موجود250,000,000 1394/6/8

29454

کارخانه

قم حومه 1500 1 موجود270,000,000 1392/7/28

130818

کارخانه

بوشهر فنی حرفه ای 2623 2 موجود1,100,000,000 1394/6/3

130743

کارخانه

کرج جاده قدم کرج قزوین 7004 0 موجود7,000,000,000 1394/6/3

130552

کارخانه

قم ترمینال 1026 0 موجود1,231,000,000 1394/6/2

130425

کارخانه

سلفچگان 700 0 موجود650,000,000 1394/6/1

130271

کارخانه

قم 72 تن 200 0 موجود170,000,000 1394/5/31

129782

کارخانه

قم جاده قدیم قم-تهران 1700 0 موجود570,000,000 1394/5/26

129805

کارخانه

قم جاده قدیم قم 220 0 موجود200,000,000 1394/5/27

113764

کارخانه

قم جاده قدیم قم تهران 1680 0 موجود250,000,000 1394/1/22

129503

کارخانه

قم جمهوری 70 0 موجود450,000,000 1394/5/24

129326

کارخانه

قائم شهر آبمال قائم شهر 4200 0 موجود2,500,000,000 1394/5/23

114470

کارخانه

قم مدرس 40 0 موجود125,000,000 1394/1/26

113252

کارخانه

قم 72تن 510 2 موجود450,000,000 1394/1/17

91808

کارخانه

قم 72تن 510 2 موجود450,000,000 1393/9/6

64479

کارخانه

قم جاده کوه سفید 510 0 موجود450,000,000 1393/4/12

113052

کارخانه

قم جاده قدیم قم تهران 1684 4 موجود850,000,000 1394/1/16

113372

کارخانه

قم حومه 450 1 موجود280,000,000 1394/1/18

128678

کارخانه

دستجرد عیسی آباد 20500 0 موجود2,100,000,000 1394/5/17

71480

کارخانه

کهک روستای تیره 16000 0 موجود1,250,000,000 1393/5/14

128437

کارخانه

کرج 1350 0 موجود850,000,000 1394/5/15

127858

کارخانه

رباط کریم 705 2 موجود450,000,000 1394/5/11

127673

کارخانه

قم کشاوز 220 0 موجود286,000,000 1394/5/10

127474

کارخانه

کرج 960 0 موجود1,000,000,000 1394/5/8

127069

کارخانه

ورامین 1012 0 موجود230,000,000 1394/5/6

93979

کارخانه

قم شهر قائم 150 1 موجود307,000,000 1393/9/17

126710

کارخانه

سلفچگان 110000 0 موجود2,000,000,000 1394/5/3

126861

کارخانه

قم جاده قدیم قم-تهران 7140 0 موجود2,200,000,000 1394/5/5

116674

کارخانه

قم جمکران 1500 0 موجود830,000,000 1394/2/13

86123

کارخانه

قم فلکه شهرقائم 412 2 موجود420,000,000 1393/8/5

103752

کارخانه

قم جاده کاشان 300 0 موجود80,000,000 1393/11/5

126375

کارخانه

قم جاده قدیم قم تهران 25000 0 موجود500,000,000 1394/4/31

126073

کارخانه

خرمدشت 1000 3 موجود550,000,000 1394/4/29

126087

کارخانه

ورامین 1113 0 موجود220,000,000 1394/4/29

125903

کارخانه

زرندیه 10000 0 موجود1,150,000,000 1394/4/26

125193

کارخانه

دستجرد رزبند 20000 0 موجود1,400,000,000 1394/4/20

125211

کارخانه

صحنه 10000 0 موجود300,000,000 1394/4/21

125130

کارخانه

10000 0 موجود3,000,000,000 1394/4/20

125095

کارخانه

چهاردانگه 380 0 موجود1,100,000,000 1394/4/20

125013

کارخانه

قم حومه 1000 6 موجود11,000,000 1394/4/18

124932

کارخانه

قم 45متری مدرس 360 0 موجود550,000,000 1394/4/18

124824

کارخانه

تفرش 20000 0 موجود900,000,000 1394/4/16

124638

کارخانه

قم جاده قدیم قم-تهران 222 0 موجود156,000,000 1394/4/14

124518

کارخانه

قزوین بلوار شهیدباهنر 165 0 موجود400,000,000 1394/4/13

121774

کارخانه

قم جاده کاشان 5000 0 موجود1,500,000,000 1394/3/23

106552

کارخانه

قم جاده قدیم قم تهران 640 0 موجود250,000,000 1393/11/20

124250

کارخانه

قم جاده قدیم قم-تهران 1670 1 موجود300,000,000 1394/4/11

124160

کارخانه

ساوه 10000 0 موجود450,000,000 1394/4/10

124158

کارخانه

ساوه 10000 0 موجود300,000,000 1394/4/10

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي  

Unknown column 'factory' in 'where clause'