توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

104090

ویلایی

قم کلهری 165 2 موجود350,000,000 1393/11/6

98201

ویلایی

قم روستای خلج 250 2 موجود90,000,000 1393/10/11

90605

ویلایی

قم 15 خرداد 67 1 موجود150,000,000 1393/9/1

103695

ویلایی

قم امام 60 2 موجود89,000,000 1393/11/4

50147

ویلایی

قم امام 168 6 موجود600,000,000 1393/2/18

53302

ویلایی

قم خیابان محلاتی 172 1 موجود252,000,000 1393/3/2

90933

ویلایی

قم نیروگاه 65 0 موجود150,000,000 1393/9/2

103065

ویلایی

تهران شهرک ژاندارمری 250 2 موجود900,000,000 1393/11/1

87425

ویلایی

قم 20 متری امام حسین 50 2 موجود190,000,000 1393/8/14

79006

ویلایی

آوج بسيج 240 2 موجود80,000,000 1393/6/27

66767

ویلایی

قم باجک 124 5 موجود415,000,000 1393/4/21

99941

ویلایی

قم عطارارن 100 3 موجود554,000,000 1393/10/20

67901

ویلایی

کرمانشاه 17 شهریور 313 3 موجود1,200,000,000 1393/4/26

107371

ویلایی

قم صفاشهر 250 4 موجود1,150,000,000 1393/11/26

8641

ویلایی

قم امام 110 2 موجود160,000,000 1391/6/6

82419

ویلایی

قم نیروگاه 132 2 موجود270,000,000 1393/7/14

55843

ویلایی

قم بلوارامین 525 5 موجود3,150,000,000 1393/3/8

102723

ویلایی

قم عماریاسر 81 3 موجود130,000,000 1393/10/30

102413

ویلایی

قم توحید 140 3 موجود280,000,000 1393/10/28

32689

ویلایی

قم شهرک قدس 150 5 موجود680,000,000 1392/9/16

102257

ویلایی

قم 20متری زاد 206 3 موجود245,000,000 1393/10/28

95523

ویلایی

قم زنبیل آباد 120 3 موجود450,000,000 1393/9/26

81266

ویلایی

قم بلوار کشاورز 55 0 موجود67,000,000 1393/7/6

58307

ویلایی

قم شهرک قدس 150 7 موجود1,000,000,000 1393/3/17

82088

ویلایی

قم بلوار امین 150 3 موجود500,000,000 1393/7/10

112014

ویلایی

قم زنبیل آباد 186 2 موجود760,000,000 1393/12/24

108989

ویلایی

قم دورشهر 104 3 موجود525,000,000 1393/12/5

56034

ویلایی

قم جمهوری 105 4 موجود488,000,000 1393/3/8

66603

ویلایی

قم امام 218 3 موجود500,000,000 1393/4/21

112496

ویلایی

قم زنبیل آباد 110 4 موجود900,000,000 1393/12/27

109756

ویلایی

قم آذر 50 1 موجود60,000,000 1393/12/11

50781

ویلایی

قم عطاران 120 3 موجود369,000,000 1393/2/21

31208

ویلایی

قم باجک 127 2 موجود350,000,000 1392/8/28

19705

ویلایی

قم باجک 147 4 موجود320,000,000 1392/3/11

17439

ویلایی

قم باجک 200 6 موجود800,000,000 1392/2/2

101589

ویلایی

قم روستای سراجه 60 1 موجود42,000,000 1393/10/25

101705

ویلایی

قم بنیاد 105 4 موجود460,000,000 1393/10/25

110241

ویلایی

قم بلوار 15خرداد 89 0 موجود180,000,000 1393/12/13

112222

ویلایی

دستجرد 800 4 موجود190,000,000 1393/12/25

112411

ویلایی

قم امامزاده ابراهیم 130 4 موجود400,000,000 1393/12/26

112410

ویلایی

قم انتهای شهرک جهاد 150 8 موجود880,000,000 1393/12/26

112403

ویلایی

قم 15 خرداد 54 0 موجود105,000,000 1393/12/26

112397

ویلایی

قم 30 متری هنرستان 40 0 موجود650,000,000 1393/12/26

112382

ویلایی

اصفهان مشتاق دوم 280 5 موجود2,520,000,000 1393/12/26

112395

ویلایی

قم بلوار 15خرداد 104 4 موجود386,000,000 1393/12/26

112371

ویلایی

یزد انقلاب 260 3 موجود190,000,000 1393/12/25

112367

ویلایی

دستجرد نایه 1580 0 موجود530,000,000 1393/12/25

112316

ویلایی

اهواز خشایار 100 1 موجود135,000,000 1393/12/25

112312

ویلایی

چمستان 306 2 موجود250,000,000 1393/12/25

112275

ویلایی

قم خيام 50 1 موجود162,000,000 1393/12/25

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي  

Unknown column 'villa' in 'where clause'