توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

21642

ویلایی

قم شاه ابراهیم 84 2 موجود70,000,000 1392/4/15

40497

ویلایی

قم امام 105 2 موجود165,000,000 1392/12/3

28857

ویلایی

450 3 موجود310,000,000 1392/7/18

40375

ویلایی

قم نیروگاه 80 0 موجود125,000,000 1392/12/1

46891

ویلایی

قم 20متری زاد 121 0 موجود240,000,000 1393/1/31

47486

ویلایی

قم امام 165 3 موجود140,000,000 1393/2/3

47485

ویلایی

قم امام 70 1 موجود160,000,000 1393/2/3

47484

ویلایی

قم معلم 70 2 موجود270,000,000 1393/2/3

47482

ویلایی

قم میدان نواب صفویی 200 3 موجود450,000,000 1393/2/3

29558

ویلایی

قم نیروگاه 65 2 موجود90,000,000 1392/7/29

47431

ویلایی

قم خاکفرج 72 1 موجود103,000,000 1393/2/3

46128

ویلایی

قم امام 75 1 موجود90,000,000 1393/1/27

26074

ویلایی

قم روستای ورجان 370 3 موجود120,000,000 1392/6/13

47377

ویلایی

قم 15 خرداد 125 0 موجود167,000,000 1393/2/2

44908

ویلایی

قم بنیاد 60 1 موجود250,000,000 1393/1/19

47229

ویلایی

قم قلعه کامکار 55 0 موجود49,000,000 1393/2/2

47012

ویلایی

قم امام 87 2 موجود220,000,000 1393/2/1

47159

ویلایی

قم میدان توحید 75 2 موجود100,000,000 1393/2/2

47366

ویلایی

قم انتهای شهرک فاطمیه 55 3 موجود145,000,000 1393/2/2

47361

ویلایی

قم پردیسان 127 6 موجود550,000,000 1393/2/2

47357

ویلایی

قم 15 خرداد 80 1 موجود120,000,000 1393/2/2

47356

ویلایی

قم جوادالائمه 102 2 موجود285,000,000 1393/2/2

47355

ویلایی

قم 30 متری قائم 161 4 موجود610,000,000 1393/2/2

46391

ویلایی

قم جمهوری 130 3 موجود295,000,000 1393/1/28

40292

ویلایی

قم آزادگان 160 6 موجود430,000,000 1392/11/30

23042

ویلایی

قم چهارراه غفاری 150 3 موجود300,000,000 1392/5/6

47257

ویلایی

قم 30 متری کلهری 136 3 موجود900,000,000 1393/2/2

45188

ویلایی

قم 15 خرداد 53 0 موجود135,000,000 1393/1/21

47233

ویلایی

قم چهارمردان 270 2 موجود300,000,000 1393/2/2

47231

ویلایی

قم شهر قائم 42 0 موجود90,000,000 1393/2/2

47230

ویلایی

قم نیروگاه 100 3 موجود250,000,000 1393/2/2

23480

ویلایی

قم بلوارامین 524 5 موجود3,144,000,000 1392/5/13

47222

ویلایی

قم سمیه 96 2 موجود260,000,000 1393/2/2

47221

ویلایی

قم امامزاده ابراهیم 188 2 موجود140,000,000 1393/2/2

40173

ویلایی

تنکابن پلت کله 200 1 موجود160,000,000 1392/11/29

46976

ویلایی

قم امام 146 2 موجود165,000,000 1393/2/1

39992

ویلایی

قم امام 138 1 موجود165,600,000 1392/11/28

46894

ویلایی

قم 15خرداد 52 0 موجود125,000,000 1393/1/31

40205

ویلایی

قم زنبیل آباد 128 4 موجود390,000,000 1392/11/30

16648

ویلایی

قم جمهوری 154 6 موجود900,000,000 1392/1/17

16060

ویلایی

قم امام 260 7 موجود934,160,000 1391/12/19

47143

ویلایی

قم بنیاد 120 5 موجود530,000,000 1393/2/1

47116

ویلایی

قم دورشهر 135 2 موجود355,000,000 1393/2/1

47141

ویلایی

قم امام 55 2 موجود470,000,000 1393/2/1

46748

ویلایی

قم توحید 114 1 موجود240,000,000 1393/1/31

47134

ویلایی

قم روستای خاوه 950 4 موجود450,000,000 1393/2/1

47109

ویلایی

قم امامزداه ابراهیم 117 1 موجود120,000,000 1393/2/1

29928

ویلایی

قم گلزار 58 2 موجود150,000,000 1392/8/7

47120

ویلایی

قم توحید 80 2 موجود145,000,000 1393/2/1

47119

ویلایی

قم 20متری امام حسین 81 1 موجود280,000,000 1393/2/1

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي