توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

40375

ویلایی

قم نیروگاه 80 0 موجود125,000,000 1392/12/1

45862

ویلایی

قم چهارمردان 250 3 موجود500,000,000 1393/1/25

29274

ویلایی

قم 15خرداد 60 1 موجود86,000,000 1392/7/25

45222

ویلایی

قم زاویه 126 2 موجود260,000,000 1393/1/21

36749

ویلایی

قم دانیال 115 2 موجود200,000,000 1392/11/5

39801

ویلایی

قم 20 متری امام حسین (ع) 192 5 موجود600,000,000 1392/11/27

46428

ویلایی

شهرری 78 0 موجود295,000,000 1393/1/28

46422

ویلایی

قم نیروگاه 210 3 موجود850,000,000 1393/1/28

46414

ویلایی

قم خیام شمالی 130 3 موجود350,000,000 1393/1/28

46391

ویلایی

قم یزدانشهر 130 3 موجود300,000,000 1393/1/28

45861

ویلایی

قم عطاران 78 2 موجود400,000,000 1393/1/25

46226

ویلایی

قم زنبیل آباد 126 5 موجود428,000,000 1393/1/27

46381

ویلایی

قم زنبیل آباد 176 9 موجود850,000,000 1393/1/28

46375

ویلایی

قم دانیال 115 2 موجود370,000,000 1393/1/28

46373

ویلایی

قم جمهوری 150 6 موجود188,000,000 1393/1/28

46372

ویلایی

قم زنبیل آباد 170 2 موجود640,000,000 1393/1/28

46128

ویلایی

قم امام 75 1 موجود90,000,000 1393/1/27

46361

ویلایی

قم 15 خرداد 20 1 موجود74,000,000 1393/1/28

46089

ویلایی

قم نیروگاه 70 2 موجود150,000,000 1393/1/26

46357

ویلایی

قم 45 متری نواب 72 4 موجود275,000,000 1393/1/28

43841

ویلایی

قم هفت تیر 60 2 موجود110,000,000 1392/12/27

46356

ویلایی

کهک 190 4 موجود280,000,000 1393/1/28

46088

ویلایی

قم باجک2 105 3 موجود550,000,000 1393/1/26

46294

ویلایی

قم شهرک قدس 150 3 موجود850,000,000 1393/1/28

46141

ویلایی

قم بلوارامین 143 3 موجود550,000,000 1393/1/27

46293

ویلایی

قم باجک 171 3 موجود650,000,000 1393/1/28

46291

ویلایی

الیگودرز نبوت 157 2 موجود60,000,000 1393/1/28

46285

ویلایی

قم نیروگاه 210 4 موجود900,000,000 1393/1/27

46173

ویلایی

قم 30 متری هنرستان 60 1 موجود230,000,000 1393/1/27

46171

ویلایی

قم شهرک اندیشه 175 3 موجود375,000,000 1393/1/27

46179

ویلایی

قم هفت تیر 153 2 موجود300,000,000 1393/1/27

46183

ویلایی

قم امام 100 1 موجود150,000,000 1393/1/27

46166

ویلایی

قم مدرس 60 0 موجود135,000,000 1393/1/27

46241

ویلایی

قم هفت تیر 98 3 موجود550,000,000 1393/1/27

46234

ویلایی

قم 30 متری کیوانفر 100 2 موجود230,000,000 1393/1/27

46233

ویلایی

قم نیروگاه 250 1 موجود350,000,000 1393/1/27

46193

ویلایی

قم شهرک ایثار 180 2 موجود550,000,000 1393/1/27

46232

ویلایی

قم 185 4 موجود500,000,000 1393/1/27

46231

ویلایی

قم 45 متری مدرس 54 0 موجود154,000,000 1393/1/27

46213

ویلایی

قم آزادگان 150 4 موجود570,000,000 1393/1/27

39378

ویلایی

رامسر 409 2 موجود850,000,000 1392/11/23

46164

ویلایی

قم مدرس 57 2 موجود115,000,000 1393/1/27

46160

ویلایی

قم باجک 180 4 موجود740,000,000 1393/1/27

46162

ویلایی

قم بلوارامین 87 3 موجود400,000,000 1393/1/27

27046

ویلایی

قم زاویه 120 2 موجود205,000,000 1392/6/26

27045

ویلایی

قم میدان پلیس 80 2 موجود155,000,000 1392/6/26

30172

ویلایی

قم بلوارامین 143 3 موجود500,000,000 1392/8/12

35585

ویلایی

قم امام 93 1 موجود125,000,000 1392/10/18

46083

ویلایی

قم باجک 215 1 موجود320,000,000 1393/1/26

46150

ویلایی

قم زنبیل آباد 150 3 موجود515,000,000 1393/1/27

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي