توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

171282

ویلایی

قم جمهوری 126 4 موجود620,000,000 1395/11/25

169952

ویلایی

قم بنیاد 140 4 موجود530,000,000 1395/10/27

169897

ویلایی

قم زنبیل آباد 150 5 موجود900,000,000 1395/10/26

169734

ویلایی

قم 30 متری قائم 170 4 موجود600,000,000 1395/10/23

169282

ویلایی

قم 30متری هنرستان 130 4 موجود750,000,000 1395/10/14

169277

ویلایی

قم شهرک زین الدین 168 4 موجود770,000,000 1395/10/14

169265

ویلایی

قم جمهوری 150 4 موجود630,000,000 1395/10/14

168623

ویلایی

قم زنبیل آباد 200 3 موجود1,150,000,000 1395/10/1

171644

ویلایی

قم امام 120 2 موجود230,000,000 1395/12/3

171641

ویلایی

قم عطاران 200 5 موجود650,000,000 1395/12/3

166573

ویلایی

قم باجک 182 4 موجود700,000,000 1395/8/15

166571

ویلایی

قم دورشهر 110 6 موجود900,000,000 1395/8/15

166043

ویلایی

قم 72 تن 168 3 موجود450,000,000 1395/8/3

165973

ویلایی

قم زنبیل آباد 100 3 موجود500,000,000 1395/8/1

165967

ویلایی

قم زنبیل آباد 200 4 موجود1,200,000,000 1395/8/1

165856

ویلایی

قم شهرک قدس 300 6 موجود1,280,000,000 1395/7/28

171638

ویلایی

قم جواد الائمه 170 0 موجود1,000,000,000 1395/12/3

171637

ویلایی

قم نیروگاه 63 1 موجود148,000,000 1395/12/3

165226

ویلایی

قم 30 متری هنرستان 125 4 موجود680,000,000 1395/7/13

163943

ویلایی

قم میدان نواب 150 4 موجود670,000,000 1395/6/24

163749

ویلایی

قم میدان نواب 150 4 موجود500,000,000 1395/6/21

163124

ویلایی

قم زنبیل آباد 230 5 موجود850,000,000 1395/6/13

162608

ویلایی

قم انصار 184 4 موجود480,000,000 1395/6/7

162151

ویلایی

قم جمهوری 100 2 موجود280,000,000 1395/6/3

162149

ویلایی

قم بلوار امین 152 3 موجود600,000,000 1395/6/3

161904

ویلایی

قم زنبیل آباد 200 0 موجود900,000,000 1395/6/1

161318

ویلایی

قم زنبیل آباد 310 4 موجود1,600,000,000 1395/5/24

161277

ویلایی

قم کلهری 160 4 موجود470,000,000 1395/5/24

161045

ویلایی

قم دورشهر 128 2 موجود430,000,000 1395/5/20

160879

ویلایی

قم زنبیل آباد 111 3 موجود450,000,000 1395/5/18

171631

ویلایی

قم شهرقائم 105 3 موجود390,000,000 1395/12/3

171629

ویلایی

قم 20 متری امام حسین 50 0 موجود250,000,000 1395/12/3

159506

ویلایی

قم میدان زین الدین 125 2 موجود330,000,000 1395/5/4

158937

ویلایی

قم باجک 130 2 موجود375,000,000 1395/4/30

158469

ویلایی

قم زنبیل آباد 205 6 موجود1,250,000,000 1395/4/26

158464

ویلایی

قم کشاورز 95 3 موجود320,000,000 1395/4/26

157877

ویلایی

قم مدرس 57 0 موجود85,000,000 1395/4/19

157875

ویلایی

قم هفت تیر 130 3 موجود380,000,000 1395/4/19

157865

ویلایی

قم شهرک شهید زین الدین 120 4 موجود770,000,000 1395/4/19

157555

ویلایی

قم کاگر 135 3 موجود300,000,000 1395/4/13

157142

ویلایی

قم جمهوری 175 3 موجود700,000,000 1395/4/8

155338

ویلایی

قم 15خرداد 50 1 موجود145,000,000 1395/3/11

155333

ویلایی

قم گلستان 160 3 موجود720,000,000 1395/3/11

153618

ویلایی

قم عمار یاسر 132 2 موجود470,000,000 1395/2/20

153445

ویلایی

قم 70 2 موجود200,000,000 1395/2/19

153415

ویلایی

قم شهرک امام حسن 68 3 موجود210,000,000 1395/2/18

151772

ویلایی

قم رسالت 186 2 موجود600,000,000 1395/1/30

151022

ویلایی

قم باجک 250 5 موجود1,100,000,000 1395/1/21

148802

ویلایی

قم کارگر 65 2 موجود180,000,000 1394/12/9

171621

ویلایی

رشت سبزه میدان 175 4 موجود650,000,000 1395/12/3

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي