توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

123374

ویلایی

قم باجک 130 6 موجود600,000,000 1394/4/4

61746

ویلایی

قم سمیه 65 1 موجود195,000,000 1393/3/31

131222

ویلایی

قم بلوارامین 70 1 موجود295,000,000 1394/6/7

131216

ویلایی

قم جمهوری 390 5 موجود3,200,000,000 1394/6/7

122135

ویلایی

قم شهرک زین الدین 120 4 موجود515,000,000 1394/3/25

129049

ویلایی

قم امام 105 2 موجود95,000,000 1394/5/21

131204

ویلایی

قم بنیاد 100 3 موجود400,000,000 1394/6/7

131203

ویلایی

قم زنبیل آباد 150 4 موجود700,000,000 1394/6/7

131201

ویلایی

قم 30 متری هنرستان 152 4 موجود700,000,000 1394/6/7

131194

ویلایی

قم آذر 180 3 موجود650,000,000 1394/6/7

131193

ویلایی

قم بلوار امین 180 6 موجود822,000,000 1394/6/7

131188

ویلایی

قنوات 150 1 موجود105,000,000 1394/6/7

130984

ویلایی

قم چهارمردان 100 1 موجود270,000,000 1394/6/5

131185

ویلایی

قم امام 55 0 موجود150,000,000 1394/6/7

130966

ویلایی

قم دورشهر 144 2 موجود433,000,000 1394/6/5

130961

ویلایی

قم شهرک قدس 504 6 موجود700,000,000 1394/6/5

131181

ویلایی

آشتیان 300 2 موجود130,000,000 1394/6/7

131056

ویلایی

آمل شهید بهشتی 459 2 موجود270,000,000 1394/6/5

131173

ویلایی

قم نواب 125 2 موجود320,000,000 1394/6/7

131172

ویلایی

قم دورشهر 200 4 موجود900,000,000 1394/6/7

127932

ویلایی

قم مصلی 85 0 موجود345,000,000 1394/5/12

116278

ویلایی

قم چهارمردان 71 2 موجود180,000,000 1394/2/8

131169

ویلایی

قم جمهوری 127 4 موجود300,000,000 1394/6/7

129740

ویلایی

قم بنیاد 120 2 موجود390,000,000 1394/5/26

118289

ویلایی

قم زنبیل اباد 186 2 موجود1,200,000,000 1394/2/23

131168

ویلایی

قم توحید 40 1 موجود75,000,000 1394/6/7

131154

ویلایی

قم امام زاده شاه ابراهیم 160 2 موجود300,000,000 1394/6/7

131161

ویلایی

قم امام 92 1 موجود155,000,000 1394/6/7

131159

ویلایی

قم زنبیل آباد 150 3 موجود600,000,000 1394/6/7

131157

ویلایی

قم شهرک امام حسن 410 10 موجود1,200,000,000 1394/6/7

130587

ویلایی

قم میدان زین الدین 274 3 موجود455,000,000 1394/6/2

130492

ویلایی

قم بلوارامین 85 2 موجود415,000,000 1394/6/1

129620

ویلایی

قم پردیسان 250 4 موجود600,000,000 1394/5/25

129159

ویلایی

قم عطاران 112 1 موجود420,000,000 1394/5/21

129161

ویلایی

قم عطاران 107 3 موجود350,000,000 1394/5/21

129264

ویلایی

قم زنبیل آباد 250 3 موجود1,200,000,000 1394/5/22

129424

ویلایی

قم باجک3 180 4 موجود580,000,000 1394/5/24

129759

ویلایی

قم 20م زاد زاد 85 2 موجود235,000,000 1394/5/26

129881

ویلایی

قم 20م امام حسین 67 2 موجود220,000,000 1394/5/27

129882

ویلایی

قم گلزار 99 2 موجود196,000,000 1394/5/27

129883

ویلایی

قم زنبیل آباد 200 3 موجود700,000,000 1394/5/27

129900

ویلایی

قم بنیاد 98 2 موجود360,000,000 1394/5/27

129923

ویلایی

قم چهار مردان 120 2 موجود475,000,000 1394/5/27

130009

ویلایی

قم بلوار منتظری 195 0 موجود900,000,000 1394/5/28

131148

ویلایی

قم چهارمردان 100 1 موجود270,000,000 1394/6/7

130138

ویلایی

قم 45 م مدرس 85 1 موجود180,000,000 1394/5/29

130347

ویلایی

قم بلوار امین 180 6 موجود1,200,000,000 1394/5/31

130508

ویلایی

قم بلوار منتظری 230 0 موجود1,550,000,000 1394/6/1

130520

ویلایی

قم زنبیل آباد 460 3 موجود2,400,000,000 1394/6/1

130650

ویلایی

قم بلوار امین 126 3 موجود600,000,000 1394/6/2

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي  

Unknown column 'villa' in 'where clause'