توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

104742

ویلایی

مشهد امام رضا 150 5 موجود850,000,000 1393/11/8

104740

ویلایی

قم نیروگاه 136 2 موجود350,000,000 1393/11/8

104736

ویلایی

قم نیروگاه 90 1 موجود225,000,000 1393/11/8

103952

ویلایی

قم شهرک قدس 150 4 موجود620,000,000 1393/11/5

104734

ویلایی

قم هفت تیر 70 4 موجود270,000,000 1393/11/8

104733

ویلایی

قم مدرس 50 3 موجود370,000,000 1393/11/8

104731

ویلایی

قم دستگرد 440 1 موجود250,000,000 1393/11/8

104505

ویلایی

قم زنبیل آباد 130 2 موجود350,000,000 1393/11/8

104724

ویلایی

اصفهان آتشگاه 120 2 موجود300,000,000 1393/11/8

104722

ویلایی

قم نیروگاه 50 3 موجود80,000,000 1393/11/8

103618

ویلایی

قم زنبیل آباد 150 4 موجود550,000,000 1393/11/4

104720

ویلایی

اصفهان آتشگاه 70 1 موجود83,000,000 1393/11/8

103599

ویلایی

قم بلوار امین 200 2 موجود700,000,000 1393/11/4

104718

ویلایی

اصفهان آتشگاه 120 2 موجود130,000,000 1393/11/8

104717

ویلایی

قم امام زاده شاه ابراهیم 170 2 موجود180,000,000 1393/11/8

104714

ویلایی

اصفهان آتشگاه 200 2 موجود150,000,000 1393/11/8

104712

ویلایی

اصفهان آتشگاه 280 4 موجود450,000,000 1393/11/8

104616

ویلایی

اصفهان آتشگاه 131 4 موجود350,000,000 1393/11/8

104598

ویلایی

بابلسر 150 4 موجود130,000,000 1393/11/8

104695

ویلایی

قم 20متری امام حسین 125 2 موجود500,000,000 1393/11/8

93534

ویلایی

قم نیروگاه 60 2 موجود95,000,000 1393/9/16

104680

ویلایی

نور جاده نور 455 3 موجود115,000,000 1393/11/8

104617

ویلایی

اصفهان آتشگاه 200 2 موجود150,000,000 1393/11/8

104618

ویلایی

اصفهان آتشگاه 347 0 موجود520,000,000 1393/11/8

104670

ویلایی

قم امام 184 3 موجود570,000,000 1393/11/8

63900

ویلایی

قم جواد الائمه 121 6 موجود500,000,000 1393/4/9

104634

ویلایی

قم زنبیل اباد 150 2 موجود700,000,000 1393/11/8

104632

ویلایی

قم زاویه 120 3 موجود330,000,000 1393/11/8

91720

ویلایی

قم غفاری 150 3 موجود300,000,000 1393/9/6

104600

ویلایی

قم امام 84 3 موجود300,000,000 1393/11/8

104556

ویلایی

قم صفاییه 107 3 موجود1,200,000,000 1393/11/8

104579

ویلایی

قم 20متری زاد 145 3 موجود320,000,000 1393/11/8

104586

ویلایی

قم شهرک فاطمیه 76 2 موجود240,000,000 1393/11/8

104582

ویلایی

قم 30متری کیوانفر 51 0 موجود100,000,000 1393/11/8

36093

ویلایی

قم 20متری امام حسین 160 2 موجود580,000,000 1392/10/25

104563

ویلایی

قم توحید 95 3 موجود110,000,000 1393/11/8

36029

ویلایی

قم حرم 101 8 موجود400,000,000 1392/10/24

35803

ویلایی

قم حومه 165 1 موجود99,000,000 1392/10/22

35810

ویلایی

قم جوادالائمه 140 3 موجود320,000,000 1392/10/22

35715

ویلایی

قم جمهوری 60 1 موجود270,000,000 1392/10/21

35556

ویلایی

قم 20متری گلستان 320 5 موجود1,200,000,000 1392/10/18

104560

ویلایی

قم 30متری کیوانفر 63 1 موجود93,000,000 1393/11/8

35509

ویلایی

قم شهرک ایثار 162 6 موجود870,000,000 1392/10/18

35486

ویلایی

قم آذر 90 2 موجود397,000,000 1392/10/18

35449

ویلایی

قم شهرپردیسان 170 4 موجود450,000,000 1392/10/18

35325

ویلایی

قم امامزاده ابراهیم 140 3 موجود220,000,000 1392/10/17

104558

ویلایی

قم کارگر 72 3 موجود180,000,000 1393/11/8

104554

ویلایی

بهارستان ایثار 276 8 موجود750,000,000 1393/11/8

104553

ویلایی

قم امام 200 9 موجود560,000,000 1393/11/8

104473

ویلایی

قم دورشهر 200 4 موجود1,500,000,000 1393/11/8

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي  

Unknown column 'villa' in 'where clause'