توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

164668

ویلایی

قم هفت تیر 108 0 موجود360,000,000 1395/7/5

164664

ویلایی

قم دورشهر 180 5 موجود1,200,000,000 1395/7/5

164659

ویلایی

قم آزادگان 136 8 موجود850,000,000 1395/7/5

164655

ویلایی

قم نیروگاه 72 0 موجود100,000,000 1395/7/5

164654

ویلایی

قم سلامت 78 2 موجود400,000,000 1395/7/5

164342

ویلایی

قم 20 متری شهید بهشتی 120 1 موجود280,000,000 1395/6/31

164640

ویلایی

قم پردیسان 180 4 موجود600,000,000 1395/7/5

164573

ویلایی

قم پردیسان 127 2 موجود480,000,000 1395/7/4

164617

ویلایی

قم 15 خرداد 1104 0 موجود490,000,000 1395/7/4

164575

ویلایی

قم 30متری قائم 154 6 موجود758,000,000 1395/7/4

164580

ویلایی

قم امام 90 1 موجود185,000,000 1395/7/4

164583

ویلایی

رامسر کتالم 700 3 موجود500,000,000 1395/7/4

164591

ویلایی

قم 30 متری کیوانفر 43 2 موجود115,000,000 1395/7/4

164600

ویلایی

قم سعیدی 250 0 موجود2,000,000,000 1395/7/4

164388

ویلایی

قم صفاشهر 133 4 موجود550,000,000 1395/6/31

164614

ویلایی

قم شهید محلاتی 130 2 موجود360,000,000 1395/7/4

164618

ویلایی

قم زنبیل آباد 200 5 موجود1,050,000,000 1395/7/4

164554

ویلایی

قم جواد الائمه 126 0 موجود770,000,000 1395/7/3

164534

ویلایی

قم زنبیل آباد 120 3 موجود500,000,000 1395/7/3

164533

ویلایی

قم دانیال 72 3 موجود310,000,000 1395/7/3

164558

ویلایی

قم زنبیل آباد 270 3 موجود1,100,000,000 1395/7/4

164606

ویلایی

قم زنبیل آباد 100 0 موجود320,000,000 1395/7/4

157905

ویلایی

قم زنبیل آباد 154 6 موجود755,000,000 1395/4/20

157622

ویلایی

قم 30 متری قائم 154 6 موجود755,810,000 1395/4/14

164547

ویلایی

قم پردیسان 128 4 موجود450,000,000 1395/7/3

164569

ویلایی

قم پردیسان 128 4 موجود450,000,000 1395/7/4

164568

ویلایی

قم پردیسان 225 3 موجود380,000,000 1395/7/4

152146

ویلایی

قم باجک 160 4 موجود728,000,000 1395/2/4

164535

ویلایی

قم شهرک ایثار 129 0 موجود361,000,000 1395/7/3

164532

ویلایی

مشهد مطهری 185 2 موجود315,000,000 1395/7/3

164548

ویلایی

قم امام 213 3 موجود530,000,000 1395/7/3

162881

ویلایی

قم پردیسان 128 4 موجود450,000,000 1395/6/10

164543

ویلایی

قم امام 350 0 موجود430,000,000 1395/7/3

164538

ویلایی

قم نواب 104 1 موجود559,629,500 1395/7/3

164511

ویلایی

قم پردیسان 127 3 موجود380,000,000 1395/7/3

153397

ویلایی

قم عطاران 173 2 موجود600,000,000 1395/2/18

164479

ویلایی

قم بلوار شاهد 111 2 موجود149 1395/7/2

164477

ویلایی

قم آزادگان 45 0 موجود150,000,000 1395/7/2

164475

ویلایی

قم روستای ورجان 300 4 موجود170,000,000 1395/7/2

164466

ویلایی

قم نیروگاه 147 0 موجود376,000,000 1395/7/2

164464

ویلایی

قم 500 0 موجود30,000,000 1395/7/2

164498

ویلایی

قم جمهوری 123 4 موجود670,000,000 1395/7/3

164455

ویلایی

نهاوند 250 0 موجود180,000,000 1395/7/1

164449

ویلایی

قم بنیاد 105 2 موجود400,000,000 1395/7/1

164442

ویلایی

قم انسجام 135 4 موجود500,000,000 1395/7/1

164435

ویلایی

قم زنبیل آباد 150 6 موجود570,000,000 1395/7/1

156771

ویلایی

شاهرود خیابان ایستگاه 162 3 موجود140,000,000 1395/4/2

161185

ویلایی

قم 20 متری شهید بهشتی 97 3 موجود200,000,000 1395/5/23

147934

ویلایی

همدان جاده فقیره 240 3 موجود380,000,000 1394/12/1

156787

ویلایی

قم دورشهر 100 2 موجود330,000,000 1395/4/2

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي