توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

61487

ویلایی

قم 45متری عماریاسر 169 0 موجود590,450,000 1393/3/30

61473

ویلایی

قائم شهر 449 0 موجود360,000,000 1393/3/30

74433

ویلایی

قم شهرک فاطمیه 60 2 موجود120,000,000 1393/5/28

75007

ویلایی

همدان شهرک مدنی 250 5 موجود420,000,000 1393/5/29

74912

ویلایی

احمدآباد مستوفي 1350 4 موجود3,375,000,000 1393/5/29

61377

ویلایی

قم 15خرداد 90 3 موجود210,000,000 1393/3/29

69602

ویلایی

قم سالاریه 360 4 موجود1,800,000,000 1393/5/4

75270

ویلایی

قم دانیال 90 4 موجود380,000,000 1393/5/30

75268

ویلایی

قم 20 متری زاد 143 2 موجود260,000,000 1393/5/30

75264

ویلایی

قم شهرک زین الدین 186 3 موجود920,000,000 1393/5/30

72580

ویلایی

قم بنیاد 180 3 موجود300,000,000 1393/5/19

75250

ویلایی

قم باجک 200 2 موجود600,000,000 1393/5/30

75246

ویلایی

قم 55 0 موجود55,000,000 1393/5/30

73896

ویلایی

قم دانیال 135 4 موجود550,000,000 1393/5/26

75014

ویلایی

قم دانیال 80 3 موجود300,000,000 1393/5/30

74993

ویلایی

قم چهارمردان 200 4 موجود500,000,000 1393/5/29

74873

ویلایی

لشت نشا زیباکنار 200 4 موجود80,000,000 1393/5/29

74871

ویلایی

لشت نشا زیباکنار 220 3 موجود60,000,000 1393/5/29

75229

ویلایی

قم 54 0 موجود105,000,000 1393/5/30

75221

ویلایی

رشت زیباکنار 210 4 موجود150,000,000 1393/5/30

75220

ویلایی

قم 78 3 موجود170,000,000 1393/5/30

75218

ویلایی

رشت زیباکنار 850 4 موجود100,000,000 1393/5/30

75217

ویلایی

رشت زیباکنار 10000 4 موجود150,000,000 1393/5/30

75216

ویلایی

رشت زیباکنار 5000 4 موجود150,000,000 1393/5/30

75214

ویلایی

رشت زیباکنار 1200 4 موجود70,000,000 1393/5/30

75212

ویلایی

رشت زیباکنار 300 4 موجود125,000,000 1393/5/30

75209

ویلایی

رشت زیباکنار 250 4 موجود150,000,000 1393/5/30

75207

ویلایی

رشت زیباکنار 1000 4 موجود170,000,000 1393/5/30

75206

ویلایی

قم 275 2 موجود25,000,000 1393/5/30

75205

ویلایی

رشت زیباکنار 600 4 موجود110,000,000 1393/5/30

75203

ویلایی

رشت زیباکنار 227 4 موجود130,000,000 1393/5/30

75202

ویلایی

رشت زیباکنار 214 4 موجود85,000,000 1393/5/30

75200

ویلایی

رشت زیباکنار 610 0 موجود200,000,000 1393/5/30

75199

ویلایی

رشت زیباکنار 1000 4 موجود160,000,000 1393/5/30

74651

ویلایی

قم 15 خرداد 50 0 موجود130,000,000 1393/5/28

74017

ویلایی

قم چهارمردان 130 2 موجود280,000,000 1393/5/26

71520

ویلایی

قم چهارمردان 140 0 موجود150,000,000 1393/5/14

71516

ویلایی

قم 45متری عماریاسر 55 1 موجود110,000,000 1393/5/14

69361

ویلایی

قم چهارمردان 74 1 موجود150,000,000 1393/5/2

69359

ویلایی

قم چهارمردان 148 1 موجود370,000,000 1393/5/2

69358

ویلایی

قم چهارمردان 112 2 موجود400,000,000 1393/5/2

67398

ویلایی

قم آزادگان 208 5 موجود700,000,000 1393/4/23

63787

ویلایی

قم چهارمردان 301 5 موجود760,000,000 1393/4/9

63780

ویلایی

قم حرم 102 4 موجود350,000,000 1393/4/9

62254

ویلایی

قم چهارمردان 75 1 موجود165,000,000 1393/4/2

62250

ویلایی

قم چهارمردان 135 1 موجود155,000,000 1393/4/2

62245

ویلایی

قم 15خرداد 120 3 موجود315,000,000 1393/4/2

75196

ویلایی

رشت زیباکنار 2000 4 موجود200,000,000 1393/5/30

61269

ویلایی

قم چهارمردان 90 3 موجود235,000,000 1393/3/28

59891

ویلایی

قم عماریاسر 184 4 موجود700,000,000 1393/3/23

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي  

Unknown column 'villa' in 'where clause'