توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

154891

ویلایی

قم نیروگاه 178 5 موجود1,100,000,000 1395/3/5

154887

ویلایی

قم پردیسان 100 2 موجود200,000,000 1395/3/5

154886

ویلایی

قم پردیسان 200 2 موجود380,000,000 1395/3/5

123135

ویلایی

قم 15خرداد 75 1 موجود130,000,000 1394/4/2

132536

ویلایی

قم عطاران 50 2 موجود189,000,000 1394/6/18

144299

ویلایی

قم بلوار جمهوری 110 3 موجود500,000,000 1394/10/27

146146

ویلایی

قم عطاران 145 2 موجود450,000,000 1394/11/13

154828

ویلایی

قم شهرک قدس 150 7 موجود1,200,000,000 1395/3/5

154268

ویلایی

قم کلهری 150 4 موجود430,000,000 1395/2/27

154580

ویلایی

قم خیام جنوبی 87 1 موجود160,000,000 1395/3/1

153233

ویلایی

قم باجک 430 8 موجود700,000,000 1395/2/15

154867

ویلایی

قم شهرک امام حسن 122 1 موجود200,000,000 1395/3/5

154866

ویلایی

قم هفت تیر 126 3 موجود453,000,000 1395/3/5

154862

ویلایی

قم 15خرداد 67 1 موجود180,000,000 1395/3/5

154859

ویلایی

قم 45متری مدرس 75 3 موجود500,000,000 1395/3/5

154858

ویلایی

قم آزادگان 126 2 موجود330,000,000 1395/3/5

154857

ویلایی

قم 15خرداد 100 2 موجود230,000,000 1395/3/5

154856

ویلایی

قم مدرس 96 2 موجود225,000,000 1395/3/5

154855

ویلایی

قم 15خرداد 55 0 موجود175,000,000 1395/3/5

154854

ویلایی

قم آذر 145 3 موجود330,000,000 1395/3/5

154847

ویلایی

قم عطاران 116 4 موجود700,000,000 1395/3/5

154839

ویلایی

قم امام 120 5 موجود530,000,000 1395/3/5

154837

ویلایی

قم 45متری مدرس 84 0 موجود200,000,000 1395/3/5

154815

ویلایی

قم توحید 94 4 موجود490,000,000 1395/3/4

154812

ویلایی

قم 20متری امام حسین 115 2 موجود350,000,000 1395/3/4

154811

ویلایی

قم آذر 60 2 موجود170,000,000 1395/3/4

154829

ویلایی

هرند حضرت ابوالفضل 4 240 7 موجود210,000,000 1395/3/5

154794

ویلایی

قم عماریاسر 190 2 موجود305,000,000 1395/3/4

154791

ویلایی

قم توحید 100 1 موجود270,000,000 1395/3/4

154826

ویلایی

قم 20متری گلستان 250 2 موجود875,000,000 1395/3/5

109360

ویلایی

قم عطاران 140 3 موجود600,000,000 1393/12/9

154822

ویلایی

اصفهان 140 3 موجود300,000,000 1395/3/5

154817

ویلایی

کهک زینبیه 160 0 موجود130,000,000 1395/3/4

153677

ویلایی

قم باجک ۲ 165 0 موجود1,350,000,000 1395/2/21

151900

ویلایی

قم شهرک امام خمینی 67 3 موجود300,000,000 1395/1/31

154788

ویلایی

قم زنبیل آباد 103 3 موجود450,000,000 1395/3/4

154785

ویلایی

قم باجک 200 3 موجود850,000,000 1395/3/4

154781

ویلایی

قم 15خرداد 80 3 موجود300,000,000 1395/3/4

120890

ویلایی

قم دانیال 132 4 موجود390,000,000 1394/3/16

154737

ویلایی

قم زنبیل آباد 87 2 موجود300,000,000 1395/3/3

154774

ویلایی

قم امام 142 3 موجود750,000,000 1395/3/4

154768

ویلایی

قم آذر 50 2 موجود123,000,000 1395/3/4

154766

ویلایی

قم مطهری شمالی 225 4 موجود650,000,000 1395/3/4

142364

ویلایی

قم صفاییه 52 2 موجود330,000,000 1394/10/5

154755

ویلایی

چمستان 240 3 موجود225,000,000 1395/3/3

144720

ویلایی

قم میدان آزادگان 138 1 موجود300,000,000 1394/11/1

131758

ویلایی

قم نیروگاه 120 2 موجود200,000,000 1394/6/11

154752

ویلایی

یزد مهدی 350 4 موجود350,000,000 1395/3/3

144523

ویلایی

قم باجک 140 2 موجود557,000,000 1394/10/29

154728

ویلایی

قرچک ورامین 60 1 موجود67,000,000 1395/3/3

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي