توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

109720

ویلایی

اصفهان کاوه 130 2 موجود400,000,000 1393/12/10

110104

ویلایی

تهران تهران نو 285 2 موجود430,000,000 1393/12/12

107467

ویلایی

قم 20متری امام حسین 126 2 موجود350,000,000 1393/11/26

110065

ویلایی

قم نیروگاه 80 2 موجود145,000,000 1393/12/12

110064

ویلایی

تهران زعفرانیه 360 0 موجود10,800,000,000 1393/12/12

102169

ویلایی

قم جمهوری 150 6 موجود2,500,000,000 1393/10/28

102164

ویلایی

قم رسالت 125 3 موجود650,000,000 1393/10/28

102573

ویلایی

قم دورشهر 240 6 موجود1,200,000,000 1393/10/29

95680

ویلایی

قم عدالت 154 5 موجود650,000,000 1393/9/26

110054

ویلایی

قم 30 متری قائم 126 3 موجود350,000,000 1393/12/12

110040

ویلایی

قم آزادگان 212 4 موجود390,000,000 1393/12/12

110035

ویلایی

قم 20متری امام حسین 100 2 موجود350,000,000 1393/12/12

110033

ویلایی

قم بلوار15خرداد 76 3 موجود320,000,000 1393/12/12

110013

ویلایی

نور 450 4 موجود470,000,000 1393/12/12

109891

ویلایی

تنکابن 300 3 موجود200,000,000 1393/12/11

109604

ویلایی

قم امام 140 3 موجود400,000,000 1393/12/10

107179

ویلایی

قم 20متری امام حسین 307 6 موجود1,950,000,000 1393/11/25

109117

ویلایی

قم 20متری امام حسین 56 0 موجود210,000,000 1393/12/6

109962

ویلایی

قم بلوار امین 196 3 موجود860,000,000 1393/12/12

110047

ویلایی

قم میثم 50 1 موجود125,000,000 1393/12/12

110022

ویلایی

قنوات 110 2 موجود120,000,000 1393/12/12

110019

ویلایی

قم نیروگاه 100 2 موجود150,000,000 1393/12/12

110017

ویلایی

قم قلعه کامکار 60 0 موجود65,000,000 1393/12/12

110016

ویلایی

قم امام 134 2 موجود210,000,000 1393/12/12

110012

ویلایی

قم امام 80 0 موجود250,000,000 1393/12/12

109984

ویلایی

قم شهیدمحلاتی 62 1 موجود155,000,000 1393/12/12

46129

ویلایی

قم حومه 200 2 موجود65,000,000 1393/1/27

46140

ویلایی

قم چهارمردان 190 4 موجود420,000,000 1393/1/27

46152

ویلایی

قم یزدانشهر 120 2 موجود300,000,000 1393/1/27

46213

ویلایی

قم آزادگان 150 4 موجود570,000,000 1393/1/27

46233

ویلایی

قم نیروگاه 250 1 موجود300,000,000 1393/1/27

46234

ویلایی

قم 30 متری کیوانفر 100 2 موجود230,000,000 1393/1/27

46241

ویلایی

قم هفت تیر 98 3 موجود550,000,000 1393/1/27

109130

ویلایی

قم امام 90 1 موجود160,000,000 1393/12/6

46361

ویلایی

قم 15 خرداد 20 1 موجود74,000,000 1393/1/28

46372

ویلایی

قم زنبیل آباد 170 2 موجود640,000,000 1393/1/28

109953

ویلایی

چمستان 208 2 موجود80,000,000 1393/12/12

109942

ویلایی

قم 30 متری قائم 207 5 موجود1,100,000,000 1393/12/11

109940

ویلایی

قم بلوار امام موسی صدر 105 5 موجود160,000,000 1393/12/11

109936

ویلایی

قم جمهوری 116 3 موجود700,000,000 1393/12/11

83019

ویلایی

قم 30 متری هنرستان 118 4 موجود540,000,000 1393/7/19

109935

ویلایی

قم امام 120 1 موجود300,000,000 1393/12/11

51785

ویلایی

قم شهرک قدس 150 4 موجود750,000,000 1393/2/27

26891

ویلایی

قم شهرک قدس 150 6 موجود850,000,000 1392/6/24

84004

ویلایی

قم شهرک قدس 150 6 موجود700,000,000 1393/7/24

108959

ویلایی

قم شهرک امام حسن 57 0 موجود370,000,000 1393/12/5

108062

ویلایی

قم دور شهر 180 0 موجود630,000,000 1393/11/29

109656

ویلایی

قم شهرک امام خمینی 180 2 موجود275,000,000 1393/12/10

108989

ویلایی

قم دورشهر 104 3 موجود520,000,000 1393/12/5

108997

ویلایی

قم دانیال 80 3 موجود295,000,000 1393/12/5

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي  

Unknown column 'villa' in 'where clause'