توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

26074

ویلایی

قم روستای ورجان 370 3 موجود120,000,000 1392/6/13

47690

ویلایی

قم امام 60 2 موجود140,000,000 1393/2/4

47184

ویلایی

قم آذر 147 5 موجود485,000,000 1393/2/2

47689

ویلایی

قم توجید 144 2 موجود550,000,000 1393/2/4

47682

ویلایی

قم بلوار شهید محلاتی 36 0 موجود120,000,000 1393/2/4

47674

ویلایی

قم امام 145 2 موجود220,000,000 1393/2/4

47667

ویلایی

قم حومه 60 0 موجود120,000,000 1393/2/4

47363

ویلایی

قم اذر 203 7 موجود630,000,000 1393/2/2

47371

ویلایی

قم 20متری امام حسین 70 1 موجود145,000,000 1393/2/2

40375

ویلایی

قم نیروگاه 80 0 موجود125,000,000 1392/12/1

4021

ویلایی

قم 15 خرداد 124 4 موجود460,000,000 1391/2/11

47600

ویلایی

قم نیروگاه 112 2 موجود370,000,000 1393/2/4

47580

ویلایی

قم نیروگاه 102 2 موجود195,000,000 1393/2/3

47116

ویلایی

قم دورشهر 135 2 موجود355,000,000 1393/2/1

47584

ویلایی

کردان ولیان 823 0 موجود300,000,000 1393/2/3

39801

ویلایی

قم 20 متری امام حسین (ع) 192 5 موجود600,000,000 1392/11/27

47579

ویلایی

قم صفاییه 156 2 موجود580,000,000 1393/2/3

47012

ویلایی

قم امام 87 2 موجود220,000,000 1393/2/1

47576

ویلایی

قم یزدانشهر 120 3 موجود460,000,000 1393/2/3

47386

ویلایی

قم زنبیل آباد 202 4 موجود1,050,000,000 1393/2/2

47574

ویلایی

قم گلزار 110 0 موجود165,000,000 1393/2/3

47572

ویلایی

قم نیروگاه 144 2 موجود200,000,000 1393/2/3

47389

ویلایی

قم شاهدشرقی 40 2 موجود85,000,000 1393/2/2

47570

ویلایی

قم قلعه کامکار 50 1 موجود58,000,000 1393/2/3

47404

ویلایی

قم 15 خرداد 272 3 موجود370,000,000 1393/2/3

47568

ویلایی

قم امام 140 2 موجود120,000,000 1393/2/3

47407

ویلایی

رامسر 1000 2 موجود600,000,000 1393/2/3

47413

ویلایی

کردان 220 4 موجود600,000,000 1393/2/3

47414

ویلایی

قم 20متری امام حسین 87 3 موجود300,000,000 1393/2/3

47508

ویلایی

شاهرود 97 2 موجود40,000,000 1393/2/3

47517

ویلایی

قم زنبیل آباد 202 4 موجود1,050,000,000 1393/2/3

47527

ویلایی

فریدون کنار 250 3 موجود250,000,000 1393/2/3

47541

ویلایی

قم شهرک قدس 150 5 موجود950,000,000 1393/2/3

47561

ویلایی

قم 30 متری هنرستان 120 1 موجود410,000,000 1393/2/3

47559

ویلایی

قم امام 60 1 موجود135,000,000 1393/2/3

21642

ویلایی

قم شاه ابراهیم 84 2 موجود70,000,000 1392/4/15

40497

ویلایی

قم امام 105 2 موجود165,000,000 1392/12/3

28857

ویلایی

450 3 موجود310,000,000 1392/7/18

46891

ویلایی

قم 20متری زاد 121 0 موجود240,000,000 1393/1/31

47486

ویلایی

قم امام 165 3 موجود140,000,000 1393/2/3

47485

ویلایی

قم امام 70 1 موجود160,000,000 1393/2/3

47484

ویلایی

قم معلم 70 2 موجود270,000,000 1393/2/3

47482

ویلایی

قم میدان نواب صفویی 200 3 موجود450,000,000 1393/2/3

29558

ویلایی

قم نیروگاه 65 2 موجود90,000,000 1392/7/29

47431

ویلایی

قم خاکفرج 72 1 موجود103,000,000 1393/2/3

46128

ویلایی

قم امام 75 1 موجود90,000,000 1393/1/27

47377

ویلایی

قم 15 خرداد 125 0 موجود167,000,000 1393/2/2

44908

ویلایی

قم بنیاد 60 1 موجود250,000,000 1393/1/19

47229

ویلایی

قم قلعه کامکار 55 0 موجود49,000,000 1393/2/2

47159

ویلایی

قم میدان توحید 75 2 موجود100,000,000 1393/2/2

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي