توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

151783

ویلایی

قم آذر 200 4 موجود600,000,000 1395/1/30

156521

ویلایی

قم باجک1 200 0 موجود620,000,000 1395/3/30

146931

ویلایی

قم توحید 180 2 موجود190,000,000 1394/11/20

166203

ویلایی

قنوات 170 5 موجود280,000,000 1395/8/6

166183

ویلایی

قم مدرس 63 3 موجود170,000,000 1395/8/6

72132

ویلایی

قم سالاریه 177 1 موجود710,000,000 1393/5/18

166173

ویلایی

خرمشهر اصلی 223 2 موجود75,000,000 1395/8/6

165875

ویلایی

قم بنیاد 150 0 موجود520,000,000 1395/7/29

159552

ویلایی

قم آذر 75 2 موجود150,000,000 1395/5/5

135915

ویلایی

قم 20متری شهید بهشتی 105 2 موجود350,000,000 1394/7/22

164583

ویلایی

رامسر کتالم 700 3 موجود500,000,000 1395/7/4

165346

ویلایی

قم 15 خرداد 50 1 موجود120,000,000 1395/7/15

23577

ویلایی

قم بلوار جمهوری 173 4 موجود550,000,000 1392/5/15

159384

ویلایی

قم عطاران 73 3 موجود300,000,000 1395/5/4

165766

ویلایی

قم گلستان 153 3 موجود750,000,000 1395/7/27

157114

ویلایی

قم زنبیل آباد 180 5 موجود650,000,000 1395/4/8

166139

ویلایی

ملایر خ قائمقام 164 0 موجود738,000,000 1395/8/5

166093

ویلایی

قم بلوار بهشتی 264 6 موجود770,000,000 1395/8/4

166137

ویلایی

جعفریه 1000 0 موجود150,000,000 1395/8/5

166134

ویلایی

قم نیروگاه 117 2 موجود235,000,000 1395/8/5

166127

ویلایی

یزد صابر یزدی 108 3 موجود200,000,000 1395/8/5

166097

ویلایی

ساری اسلام آباد 500 0 موجود125,000,000 1395/8/4

166107

ویلایی

قم شهرک فاطمیه 59 5 موجود190,000,000 1395/8/4

158942

ویلایی

قم انسجام 154 2 موجود630,000,000 1395/4/30

166143

ویلایی

قم بلوار امین 252 6 موجود1,500,000,000 1395/8/5

152311

ویلایی

تهران قزوین 105 4 موجود300,000,000 1395/2/5

149205

ویلایی

قم کیوانفر 150 4 موجود180,000,000 1394/12/13

166043

ویلایی

قم 72 تن 168 3 موجود450,000,000 1395/8/3

147621

ویلایی

قم 30متری هنرستان 134 4 موجود700,000,000 1394/11/27

166014

ویلایی

قم صفاشهر 210 4 موجود840,000,000 1395/8/2

166077

ویلایی

قم دانیال 80 2 موجود255,000,000 1395/8/4

159213

ویلایی

قم آذر 90 1 موجود135,000,000 1395/5/2

166075

ویلایی

قم دورشهر 222 4 موجود850,000,000 1395/8/4

159368

ویلایی

قم آذر 460 3 موجود1,000,000,000 1395/5/3

159376

ویلایی

قم صفائیه 91 4 موجود400,000,000 1395/5/4

146001

ویلایی

قم امام 125 0 موجود200,000,000 1394/11/12

165956

ویلایی

قم بلوار بهشتی 264 6 موجود770,000,000 1395/8/1

164752

ویلایی

قم 30 متری هنرستان 140 6 موجود700,000,000 1395/7/6

164750

ویلایی

قم 30 متری هنرستان 87 3 موجود600,000,000 1395/7/6

164268

ویلایی

قم زنبیل آباد 94 6 موجود500,000,000 1395/6/29

161888

ویلایی

قم زنبیل آباد 70 3 موجود315,000,000 1395/6/1

159409

ویلایی

قم زنبیل آباد 150 6 موجود830,000,000 1395/5/4

166063

ویلایی

قم 18 0 موجود850,000,000 1395/8/3

166060

ویلایی

قم 15 خرداد 82 1 موجود250,000,000 1395/8/3

166073

ویلایی

قم مدرس 100 2 موجود280,000,000 1395/8/4

154196

ویلایی

قم خاکفرج 108 5 موجود230,000,000 1395/2/27

166035

ویلایی

قم 20 متری امام حسین 67 0 موجود250,000,000 1395/8/3

166024

ویلایی

آمل 250 0 موجود70,000,000 1395/8/3

138582

ویلایی

قم 72تن 184 2 موجود560,000,000 1394/8/21

166037

ویلایی

بندرکنگان ۱۷شهریور 175 0 موجود180,000,000 1395/8/3

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي