توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

175233

ویلایی

قم 60 2 موجود240,000,000 1396/2/24

182604

ویلایی

قم 184 4 موجود650,000,000 1396/6/29

182600

ویلایی

قم 80 2 موجود250,000,000 1396/6/29

181605

ویلایی

قم 100 3 موجود310,000,000 1396/6/11

182089

ویلایی

قم 60 2 موجود200,000,000 1396/6/19

160048

ویلایی

قم سالاریه 362 5 موجود2,300,000,000 1395/5/10

174975

ویلایی

قم 500 6 موجود2,700,000,000 1396/2/18

182586

ویلایی

قم 142 4 موجود600,000,000 1396/6/29

182595

ویلایی

قم 120 2 موجود435,000,000 1396/6/29

182594

ویلایی

بابل 900 0 موجود220,000,000 1396/6/29

182593

ویلایی

قم 140 4 موجود560,000,000 1396/6/29

181570

ویلایی

قم 130 3 موجود360,000,000 1396/6/11

182585

ویلایی

ورامین 230 0 موجود200,000,000 1396/6/29

182589

ویلایی

قم 200 4 موجود780,000,000 1396/6/29

176921

ویلایی

قم 124 3 موجود300,000,000 1396/3/29

60988

ویلایی

قم 152 2 موجود500,000,000 1393/3/27

167704

ویلایی

قم 187 4 موجود900,000,000 1395/9/14

182574

ویلایی

قم 96 1 موجود215,000,000 1396/6/28

177816

ویلایی

قم 120 3 موجود265,000,000 1396/4/16

182305

ویلایی

قم 140 5 موجود340,000,000 1396/6/23

182568

ویلایی

قم 80 0 موجود207,000,000 1396/6/28

182582

ویلایی

قم 200 3 موجود350,000,000 1396/6/28

182577

ویلایی

قم 108 0 موجود310,000,000 1396/6/28

182576

ویلایی

قم 145 2 موجود360,000,000 1396/6/28

179375

ویلایی

قم 81 0 موجود250,000,000 1396/5/7

179719

ویلایی

قم 204 4 موجود690,000,000 1396/5/11

181528

ویلایی

قم 147 6 موجود1,200,000,000 1396/6/9

181091

ویلایی

قم 170 1 موجود850,000,000 1396/6/2

179924

ویلایی

قم 200 4 موجود1,200,000,000 1396/5/15

182564

ویلایی

قم 103 3 موجود450,000,000 1396/6/28

182559

ویلایی

لاهیجان 240 4 موجود285,000,000 1396/6/28

182404

ویلایی

قم 173 1 موجود480,000,000 1396/6/25

182565

ویلایی

قم 104 1 موجود1,000,000,000 1396/6/28

182544

ویلایی

قم 215 4 موجود500,000,000 1396/6/28

181970

ویلایی

قم 160 5 موجود822,000,000 1396/6/16

182546

ویلایی

قم 50 0 موجود110,000,000 1396/6/28

182536

ویلایی

قم 189 4 موجود640,000,000 1396/6/27

182524

ویلایی

قم 160 4 موجود400,000,000 1396/6/27

182521

ویلایی

قم 200 5 موجود1,300,000,000 1396/6/27

182529

ویلایی

قم 185 4 موجود550,000,000 1396/6/27

153510

ویلایی

قم 200 3 موجود1,050,000,000 1395/2/19

178004

ویلایی

قم 102 2 موجود327,000,000 1396/4/19

182208

ویلایی

قم 150 6 موجود950,000,000 1396/6/21

182518

ویلایی

مشهد 53 0 موجود135,000,000 1396/6/27

182516

ویلایی

تهران 200 4 موجود2,000,000,000 1396/6/27

182511

ویلایی

قم 125 2 موجود480,000,000 1396/6/27

182498

ویلایی

قم 55 2 موجود230,000,000 1396/6/27

182495

ویلایی

قم 132 0 موجود600,000,000 1396/6/27

160711

ویلایی

قم 70 1 موجود250,000,000 1395/5/16

181898

ویلایی

قم 139 2 موجود700,000,000 1396/6/15

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي