توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

179036

ویلایی

قم 170 4 موجود900,000,000 1396/5/2

53237

ویلایی

قم 100 3 موجود300,000,000 1393/3/1

178631

ویلایی

قم 103 2 موجود310,000,000 1396/4/27

59354

ویلایی

قم 62 2 موجود230,000,000 1393/3/20

179002

ویلایی

قم 173 2 موجود420,000,000 1396/5/2

178994

ویلایی

قم 140 3 موجود300,000,000 1396/5/2

122312

ویلایی

قم 150 5 موجود1,380,000,000 1394/3/26

114163

ویلایی

قم 205 6 موجود1,250,000,000 1394/1/24

178957

ویلایی

قم 152 3 موجود372,000,000 1396/5/2

178953

ویلایی

قم 129 0 موجود220,000,000 1396/5/1

178952

ویلایی

قم 138 2 موجود170,000,000 1396/5/1

178926

ویلایی

عباس آباد 120 0 موجود350,000,000 1396/5/1

178919

ویلایی

قم 80 1 موجود440,000,000 1396/5/1

137381

ویلایی

قم 81 2 موجود350,000,000 1394/8/10

178908

ویلایی

قم 140 4 موجود550,000,000 1396/5/1

178900

ویلایی

قم 120 4 موجود550,000,000 1396/5/1

178876

ویلایی

قم 152 4 موجود450,000,000 1396/4/31

178871

ویلایی

قم 206 4 موجود820,000,000 1396/4/31

178870

ویلایی

قم 150 6 موجود630,000,000 1396/4/31

178867

ویلایی

تهران 1400 0 موجود60,000,000,000 1396/4/31

178864

ویلایی

تبریز 136 0 موجود230,000,000 1396/4/31

178839

ویلایی

نوشهر 120 0 موجود150,000,000 1396/4/31

178863

ویلایی

اهواز 284 3 موجود180,000,000 1396/4/31

171224

ویلایی

قم 135 2 موجود230,000,000 1395/11/24

174526

ویلایی

قم 180 2 موجود565,000,000 1396/2/11

178220

ویلایی

قم 71 1 موجود260,000,000 1396/4/21

178935

ویلایی

قم 140 3 موجود400,000,000 1396/5/1

178862

ویلایی

میناب 470 4 موجود100,000,000 1396/4/31

178827

ویلایی

رشت 200 0 موجود275,000,000 1396/4/30

81818

ویلایی

قم 154 4 موجود1,150,000,000 1393/7/8

178932

ویلایی

قم 180 4 موجود520,000,000 1396/5/1

178823

ویلایی

تهران 65 0 موجود120,000,000 1396/4/30

178808

ویلایی

ساری 100 1 موجود120,000,000 1396/4/29

178806

ویلایی

قم 181 6 موجود3,500,000,000 1396/4/29

178894

ویلایی

عباس آباد 265 3 موجود300,000,000 1396/5/1

178887

ویلایی

قم 53 1 موجود135,000,000 1396/4/31

178886

ویلایی

قم 154 2 موجود640,000,000 1396/4/31

178825

ویلایی

قم 435 4 موجود600,000,000 1396/4/30

178814

ویلایی

قم 86 2 موجود135,000,000 1396/4/30

178797

ویلایی

قم 126 2 موجود600,000,000 1396/4/29

170032

ویلایی

قم خیابان اراک 640 0 موجود396,500,000 1395/10/29

173199

ویلایی

قم پردیسان 158 2 موجود316,000,000 1396/1/24

178883

ویلایی

قم 250 4 موجود1,060,000,000 1396/4/31

178845

ویلایی

قم 180 4 موجود600,000,000 1396/4/31

178842

ویلایی

قم 235 3 موجود1,000,000,000 1396/4/31

178792

ویلایی

قم 170 2 موجود235,000,000 1396/4/28

178634

ویلایی

قم 260 4 موجود2,080,000,000 1396/4/27

178767

ویلایی

قم 250 5 موجود1,800,000,000 1396/4/28

178102

ویلایی

قم 117 1 موجود320,000,000 1396/4/20

178656

ویلایی

قم 133 1 موجود870,000,000 1396/4/27

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي