توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

188619

ویلایی

قم 180 5 موجود830,000,000 1396/12/3

179312

ویلایی

قم 373 4 موجود1,500,000,000 1396/5/7

132888

ویلایی

قم 140 4 موجود520,000,000 1394/6/22

187239

ویلایی

قم 210 3 موجود760,000,000 1396/10/27

173489

ویلایی

قم 153 4 موجود830,000,000 1396/1/28

173262

ویلایی

قم 180 5 موجود570,000,000 1396/1/26

137556

ویلایی

قم 230 6 موجود1,150,000,000 1394/8/11

188655

ویلایی

قم 200 8 موجود700,000,000 1396/12/5

188653

ویلایی

قم 160 2 موجود350,000,000 1396/12/5

145799

ویلایی

قم 100 2 موجود550,000,000 1394/11/10

185564

ویلایی

قم 220 4 موجود650,000,000 1396/9/12

188659

ویلایی

نور 500 4 موجود450,000,000 1396/12/5

150049

ویلایی

قم 178 5 موجود600,000,000 1394/12/25

188646

ویلایی

محمود آباد 70 1 موجود280,000,000 1396/12/5

188645

ویلایی

چالوس 50 0 موجود75,000,000 1396/12/4

188644

ویلایی

قم 93 3 موجود410,000,000 1396/12/4

188636

ویلایی

قم 180 3 موجود650,000,000 1396/12/4

188604

ویلایی

قم 144 4 موجود550,000,000 1396/12/3

188607

ویلایی

قم 140 4 موجود230,000,000 1396/12/3

188613

ویلایی

قم 116 1 موجود235,000,000 1396/12/3

188631

ویلایی

قم 150 2 موجود210,000,000 1396/12/3

188634

ویلایی

قم 194 3 موجود350,000,000 1396/12/4

188637

ویلایی

قم 108 2 موجود182,000,000 1396/12/4

188638

ویلایی

قم 166 0 موجود310,000,000 1396/12/4

188639

ویلایی

اصفهان 170 2 موجود150,000,000 1396/12/4

188641

ویلایی

چالوس 350 0 موجود500,000,000 1396/12/4

188492

ویلایی

قم 184 4 موجود730,000,000 1396/11/30

188524

ویلایی

قم 88 0 موجود91,000,000 1396/11/30

188539

ویلایی

قم 230 0 موجود240,000,000 1396/12/2

180933

ویلایی

قم 154 2 موجود230,000,000 1396/5/31

188625

ویلایی

قم 100 0 موجود140,000,000 1396/12/3

187524

ویلایی

قم 180 0 موجود750,000,000 1396/11/5

185117

ویلایی

قم 144 4 موجود630,000,000 1396/8/30

181542

ویلایی

قم 175 4 موجود1,150,000,000 1396/6/9

188612

ویلایی

قم 187 6 موجود993,000,000 1396/12/3

178842

ویلایی

قم 235 3 موجود950,000,000 1396/4/31

87657

ویلایی

قم 30 متری هنرستان 135 5 موجود620,000,000 1393/8/15

188596

ویلایی

قم 125 3 موجود130,000,000 1396/12/2

188602

ویلایی

کهک 255 2 موجود300,000,000 1396/12/3

180817

ویلایی

قم 105 0 موجود250,000,000 1396/5/29

188600

ویلایی

قم 60 0 موجود240,000,000 1396/12/3

188547

ویلایی

قم 100 1 موجود200,000,000 1396/12/2

172329

ویلایی

قم هفت تیر 70 0 موجود270,000,000 1395/12/20

188543

ویلایی

قم 132 4 موجود490,000,000 1396/12/2

187866

ویلایی

قم 136 4 موجود455,000,000 1396/11/14

144868

ویلایی

قم 310 2 موجود2,300,000,000 1394/11/3

188533

ویلایی

ساوجبلاغ 134 1 موجود115,000,000 1396/12/1

188536

ویلایی

قم 105 5 موجود300,000,000 1396/12/1

188531

ویلایی

قم 140 4 موجود300,000,000 1396/12/1

170967

ویلایی

قم 15 خرداد 130 4 موجود500,000,000 1395/11/19

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي