توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

28171

ویلایی

قم دانیال 60 1 موجود115,000,000 1392/7/9

50777

ویلایی

قم زاویه 120 2 موجود245,000,000 1393/2/21

76272

ویلایی

تهران اتوبان بعثت 108 1 موجود430,000,000 1393/6/6

20002

ویلایی

قم 45متری مدرس 147 3 موجود350,000,000 1392/3/19

86920

ویلایی

قم دانیال 155 4 موجود550,000,000 1393/8/8

86510

ویلایی

قم کلهری 120 2 موجود300,000,000 1393/8/6

17404

ویلایی

قم هت تیر 63 2 موجود350,000,000 1392/2/1

18438

ویلایی

قم سعیدی 65 3 موجود315,000,000 1392/2/19

17518

ویلایی

قم 45متری کارگر 145 3 موجود360,000,000 1392/2/4

34812

ویلایی

قم زنبیل آباد 210 2 موجود510,000,000 1392/10/9

7215

ویلایی

قم آزادگان 152 2 موجود680,000,000 1391/4/28

3994

ویلایی

قم امامزاده ابراهیم 113 3 موجود600,000,000 1391/2/10

5397

ویلایی

قم امامزاده ابراهیم 60 1 موجود400,000,000 1391/3/10

5778

ویلایی

قم امام 160 6 موجود500,000,000 1391/3/20

8842

ویلایی

قم 30 متری هنرستان 65 0 موجود430,000,000 1391/6/12

8157

ویلایی

قم امام 160 4 موجود550,000,000 1391/5/18

7646

ویلایی

قم 15 خرداد 130 4 موجود550,000,000 1391/5/7

86882

ویلایی

قم مدرس 113 2 موجود263,500,000 1393/8/8

83152

ویلایی

قم بلوار امین 150 3 موجود550,000,000 1393/7/19

86879

ویلایی

قم شهرک فاطمیه 60 1 موجود85,000,000 1393/8/8

86862

ویلایی

قم امام زاده شاه ابراهیم 97 0 موجود85,000,000 1393/8/8

86785

ویلایی

قم کلهری 120 2 موجود300,000,000 1393/8/8

86782

ویلایی

قم بلوار کارگر 134 2 موجود300,000,000 1393/8/7

86857

ویلایی

رشت بنیاد مسکن 180 1 موجود55,000,000 1393/8/8

86781

ویلایی

قم چهارمردان 132 4 موجود400,000,000 1393/8/7

86855

ویلایی

اراک معلم 200 4 موجود350,000,000 1393/8/8

86851

ویلایی

قم نیروگاه 135 2 موجود140,000,000 1393/8/8

86850

ویلایی

قم امام زاده شاه ابراهیم 87 2 موجود150,000,000 1393/8/8

86698

ویلایی

قم سالاریه 150 4 موجود800,000,000 1393/8/7

86689

ویلایی

قم چهار مردان 150 8 موجود1,350,000,000 1393/8/7

86824

ویلایی

قم آذر 113 4 موجود165,000,000 1393/8/8

86477

ویلایی

قم بلوار 15 خرداد 120 4 موجود400,000,000 1393/8/6

86819

ویلایی

قم 15 خرداد 126 2 موجود235,000,000 1393/8/8

86805

ویلایی

قنوات اسلام آباد 366 1 موجود145,000,000 1393/8/8

86801

ویلایی

قم خلجستان 270 2 موجود65,000,000 1393/8/8

6183

ویلایی

قم مصلی 135 2 موجود520,000,000 1391/4/3

15541

ویلایی

قم جمهوری 200 1 موجود450,000,000 1391/12/8

15341

ویلایی

قم 20متری امام حسین 100 2 موجود340,000,000 1391/12/3

14211

ویلایی

قم 45متری 15خرداد 130 4 موجود430,000,000 1391/11/8

13930

ویلایی

قم نیروگاه 142 3 موجود420,000,000 1391/11/1

12265

ویلایی

قم امام 225 4 موجود340,000,000 1391/9/19

11973

ویلایی

قم امام 120 4 موجود270,000,000 1391/9/14

10952

ویلایی

قم آذر 150 2 موجود400,000,000 1391/8/16

10861

ویلایی

قم امام 180 6 موجود500,000,000 1391/8/10

10521

ویلایی

قم 72تن 184 2 موجود575,000,000 1391/7/30

9166

ویلایی

قم 30متری کیوانفر 271 0 موجود500,000,000 1391/6/20

9674

ویلایی

قم امام 190 6 موجود500,000,000 1391/7/5

7722

ویلایی

قم نیروگاه 106 3 موجود600,000,000 1391/5/9

67625

ویلایی

قم 75متری عماریاسر 90 5 موجود450,000,000 1393/4/24

32945

ویلایی

قم نیروگاه 50 2 موجود65,000,000 1392/9/18

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي  

Unknown column 'villa' in 'where clause'