توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

91099

ویلایی

قم 15 خرداد 60 2 موجود218,000,000 1393/9/3

91675

ویلایی

قم هفت تیر 80 0 موجود280,000,000 1393/9/5

90054

ویلایی

قم بنیاد 120 2 موجود310,000,000 1393/8/27

79818

ویلایی

قم شهرک امام حسین 60 1 موجود169,000,000 1393/6/30

13905

ویلایی

قم امام 102 3 موجود240,000,000 1391/11/1

89145

ویلایی

قم شهرک زین الدین 144 2 موجود695,000,000 1393/8/22

23375

ویلایی

قم زنبیل آباد 130 3 موجود345,000,000 1392/5/12

42852

ویلایی

قم زنبیل آباد 100 3 موجود330,000,000 1392/12/19

50049

ویلایی

قم زنبیل آباد 80 4 موجود345,000,000 1393/2/17

50445

ویلایی

قم زنبیل آباد 75 3 موجود310,000,000 1393/2/20

59733

ویلایی

قم زنبیل آباد 60 1 موجود240,000,000 1393/3/22

60870

ویلایی

قم زنبیل آباد 100 2 موجود315,000,000 1393/3/27

73618

ویلایی

قم زنبیل آباد 105 2 موجود345,000,000 1393/5/25

88397

ویلایی

قم زنبیل آباد 130 2 موجود350,000,000 1393/8/19

91496

ویلایی

قم زنبیل آباد 200 4 موجود1,050,000,000 1393/9/5

72609

ویلایی

قم 30 متری قائم 144 5 موجود820,000,000 1393/5/19

58972

ویلایی

قم شهرک ایثار 144 4 موجود650,000,000 1393/3/19

84013

ویلایی

قم انسجام 143 5 موجود900,000,000 1393/7/24

91597

ویلایی

نوشهر خوشل 120 0 موجود150,000,000 1393/9/5

91596

ویلایی

مشهد بلوار لادن 177 2 موجود500,000,000 1393/9/5

91577

ویلایی

نظرآباد نظرآباد 102 2 موجود75,000,000 1393/9/5

91576

ویلایی

قم چهارمردان 165 2 موجود850,000,000 1393/9/5

91611

ویلایی

قم شهیدمحلاتی 200 0 موجود280,000,000 1393/9/5

91156

ویلایی

قم توحید 168 4 موجود900,000,000 1393/9/3

91581

ویلایی

اراک 170 3 موجود1,900,000,000 1393/9/5

91566

ویلایی

قم عمار یاسر 180 2 موجود265,000,000 1393/9/5

91419

ویلایی

قم امام 74 2 موجود130,000,000 1393/9/4

59354

ویلایی

قم بنیاد 62 2 موجود240,000,000 1393/3/20

58825

ویلایی

قم 165 2 موجود675,000,000 1393/3/19

20056

ویلایی

قم شهرک زین الدین 145 6 موجود450,000,000 1392/3/19

9429

ویلایی

قم شهرک ایثار 150 6 موجود730,000,000 1391/6/29

62073

ویلایی

قم دانیال 166 4 موجود745,000,000 1393/4/2

91512

ویلایی

قم یزدانشهر 100 3 موجود245,000,000 1393/9/5

91266

ویلایی

قم امام 175 5 موجود900,000,000 1393/9/4

81880

ویلایی

قم سمیه 91 2 موجود350,000,000 1393/7/9

38523

ویلایی

قم خاکفرج 126 3 موجود300,000,000 1392/11/17

91293

ویلایی

قم بنیاد 104 2 موجود450,000,000 1393/9/4

91515

ویلایی

قم جمهورى 126 2 موجود400,000,000 1393/9/5

91510

ویلایی

قم سلفچگان 200 1 موجود95,000,000 1393/9/5

91494

ویلایی

کرمان هفت باغ 300 0 موجود140,000,000 1393/9/5

91459

ویلایی

تهران میدان شوش 83 3 موجود249,000,000 1393/9/5

91429

ویلایی

قم 45متری عمار یاسر 259 3 موجود799,500,000 1393/9/4

91454

ویلایی

قم یزدانشهر 107 1 موجود270,000,000 1393/9/4

91450

ویلایی

قم 45متری آزادگان 102 2 موجود380,000,000 1393/9/4

91320

ویلایی

مهرشهر مهرشهر 85 1 موجود75,000,000 1393/9/4

91476

ویلایی

قم توحید 190 2 موجود620,000,000 1393/9/5

35656

ویلایی

قم امام 132 3 موجود235,000,000 1392/10/20

91470

ویلایی

قم بلوار 15 خرداد 57 1 موجود110,000,000 1393/9/5

81006

ویلایی

قم 74 0 موجود220,000,000 1393/7/5

29938

ویلایی

قم معلم 75 2 موجود127,000,000 1392/8/7

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي  

Unknown column 'villa' in 'where clause'