توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

54979

ویلایی

نور 250 0 موجود140,000,000 1393/3/6

55157

ویلایی

قم حومه 200 0 موجود40,000,000 1393/3/6

68401

ویلایی

قم 15 خرداد 300 3 موجود350,000,000 1393/4/30

45991

ویلایی

قم انتهای 20متری امام حسین 90 2 موجود270,000,000 1393/1/26

48049

ویلایی

قم 15 خرداد 90 3 موجود205,000,000 1393/2/7

49187

ویلایی

قم 15 خرداد 90 3 موجود205,000,000 1393/2/13

61379

ویلایی

قم 15خرداد 90 3 موجود210,000,000 1393/3/29

61377

ویلایی

قم 15خرداد 90 3 موجود210,000,000 1393/3/29

46179

ویلایی

قم هفت تیر 153 2 موجود300,000,000 1393/1/27

69168

ویلایی

کهک 82 2 موجود52,000,000 1393/5/1

69167

ویلایی

جعفریه 82 2 موجود44,000,000 1393/5/1

67406

ویلایی

قم امام 74 2 موجود130,000,000 1393/4/23

59057

ویلایی

تنکابن بالا اشتوج 420 0 موجود750,000,000 1393/3/20

32742

ویلایی

قم کارگر 105 1 موجود157,000,000 1392/9/17

69990

ویلایی

قم 125 4 موجود550,000,000 1393/5/5

69984

ویلایی

قم نیروگاه 50 0 موجود130,000,000 1393/5/5

69839

ویلایی

قم انصارالحسین 85 6 موجود465,000,000 1393/5/5

54384

ویلایی

کرمانشاه شهرک کرناچی 100 0 موجود100,000,000 1393/3/5

69829

ویلایی

قم امام 120 2 موجود145,000,000 1393/5/5

68211

ویلایی

قم باجک 182 5 موجود800,000,000 1393/4/29

54272

ویلایی

اصفهان معراج 170 0 موجود650,000,000 1393/3/5

69883

ویلایی

بابلسر شهرک خزرشهر 980 5 موجود2,800,000,000 1393/5/5

69884

ویلایی

بابلسر 980 5 موجود2,800,000,000 1393/5/5

69705

ویلایی

قم سالاریه 167 4 موجود925,000,000 1393/5/4

69847

ویلایی

نوشهر ملکار 160 0 موجود270,000,000 1393/5/5

54759

ویلایی

آمل 250 0 موجود210,000,000 1393/3/5

69403

ویلایی

قم امامزاده ابراهیم 75 4 موجود200,000,000 1393/5/3

25690

ویلایی

قم 30متری هنرستان 160 3 موجود600,000,000 1392/6/9

69424

ویلایی

بابلسر شهرک خزرشهر جنوبی 980 5 موجود2,800,000,000 1393/5/3

69425

ویلایی

بابلسر شهرک خزرشهر 980 5 موجود2,700,000,000 1393/5/3

69710

ویلایی

قم 75 متری عمار یاسر 180 7 موجود700,000,000 1393/5/4

69714

ویلایی

نجف آباد 15 خرداد 170 3 موجود196,000,000 1393/5/5

54509

ویلایی

تفرش 212 2 موجود220,000,000 1393/3/5

69722

ویلایی

قم شهرک ایثار 180 6 موجود1,100,000,000 1393/5/5

54435

ویلایی

تهران نواب 75 0 موجود265,000,000 1393/3/5

50777

ویلایی

قم زاویه 120 2 موجود245,000,000 1393/2/21

53318

ویلایی

قم آزادگان 173 5 موجود483,000,000 1393/3/2

69709

ویلایی

قم باجک 105 2 موجود450,000,000 1393/5/4

69411

ویلایی

قم چهارمردان 113 0 موجود450,000,000 1393/5/3

69701

ویلایی

قم شهرک قدس 150 3 موجود600,000,000 1393/5/4

69695

ویلایی

قم جاده قدیم اصفهان 455 2 موجود80,000,000 1393/5/4

69455

ویلایی

قم جمهوری 100 3 موجود250,000,000 1393/5/4

69692

ویلایی

قم آذر 125 2 موجود370,000,000 1393/5/4

69592

ویلایی

اهواز گلستان 220 6 موجود450,000,000 1393/5/4

40619

ویلایی

قم انتهای بلوار جمهوری 80 2 موجود270,000,000 1392/12/4

69687

ویلایی

قم آذر 146 0 موجود350,000,000 1393/5/4

69613

ویلایی

قم سالاریه 600 7 موجود3,600,000,000 1393/5/4

69664

ویلایی

قم نیروگاه 1000 0 موجود900,000,000 1393/5/4

69643

ویلایی

قم 15 خرداد 85 3 موجود220,000,000 1393/5/4

69602

ویلایی

قم سالاریه 360 4 موجود1,980,000,000 1393/5/4

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي  

Unknown column 'villa' in 'where clause'