توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

165020

ویلایی

قم 168 3 موجود670,000,000 1395/7/10

185208

ویلایی

قم 105 2 موجود300,000,000 1396/9/2

185207

ویلایی

قم 109 3 موجود380,000,000 1396/9/2

185206

ویلایی

قم 160 2 موجود250,000,000 1396/9/2

185201

ویلایی

قم 52 3 موجود350,000,000 1396/9/2

137076

ویلایی

قم 118 4 موجود600,000,000 1394/8/6

65815

ویلایی

قم 259 0 موجود1,400,000,000 1393/4/17

171508

ویلایی

قم 300 0 موجود2,100,000,000 1395/11/30

185192

ویلایی

قم 320 10 موجود7,000,000,000 1396/9/1

185189

ویلایی

کلاردشت 450 0 موجود850,000,000 1396/9/1

185188

ویلایی

قم 103 4 موجود315,000,000 1396/9/1

185185

ویلایی

قم 206 0 موجود770,000,000 1396/9/1

185172

ویلایی

قم 150 3 موجود750,000,000 1396/9/1

185173

ویلایی

قم 150 2 موجود320,000,000 1396/9/1

185167

ویلایی

قم 140 0 موجود580,000,000 1396/9/1

175527

ویلایی

قم 112 3 موجود520,000,000 1396/2/31

81818

ویلایی

قم 154 4 موجود1,150,000,000 1393/7/8

185164

ویلایی

قم 450 0 موجود1,150,000,000 1396/9/1

185171

ویلایی

قم 140 4 موجود560,000,000 1396/9/1

174968

ویلایی

قم 150 0 موجود250,000,000 1396/2/18

167632

ویلایی

قم جوادالائمه 0 2 موجود400,000,000 1395/9/13

185113

ویلایی

قم 280 3 موجود2,000,000,000 1396/8/30

185156

ویلایی

فریدون کنار 250 3 موجود1,000,000,000 1396/9/1

185158

ویلایی

قم 100 2 موجود470,000,000 1396/9/1

180933

ویلایی

قم 154 2 موجود230,000,000 1396/5/31

180851

ویلایی

قم 186 2 موجود650,000,000 1396/5/29

175224

ویلایی

قم 200 6 موجود1,200,000,000 1396/2/23

185142

ویلایی

داران 240 0 موجود2,400,000,000 1396/8/30

185117

ویلایی

قم 144 4 موجود630,000,000 1396/8/30

185124

ویلایی

قم 93 0 موجود614,000,000 1396/8/30

180817

ویلایی

قم 105 0 موجود250,000,000 1396/5/29

185115

ویلایی

قم 250 6 موجود750,000,000 1396/8/30

178260

ویلایی

قم 200 5 موجود1,670,000,000 1396/4/21

184310

ویلایی

قم 308 8 موجود2,500,000,000 1396/8/8

183988

ویلایی

قم 428 6 موجود1,500,000,000 1396/8/1

183984

ویلایی

قم 300 5 موجود1,300,000,000 1396/8/1

184085

ویلایی

قم 360 7 موجود2,000,000,000 1396/8/3

146649

ویلایی

قم 153 1 موجود320,000,000 1394/11/18

177779

ویلایی

قم 182 5 موجود750,000,000 1396/4/15

180003

ویلایی

قم 53 2 موجود135,000,000 1396/5/16

185059

ویلایی

قم 95 3 موجود400,000,000 1396/8/27

184955

ویلایی

قم 175 6 موجود930,000,000 1396/8/24

185080

ویلایی

قم 125 3 موجود400,000,000 1396/8/29

180569

ویلایی

قم 180 6 موجود950,000,000 1396/5/24

153883

ویلایی

قم 160 3 موجود950,000,000 1395/2/23

184215

ویلایی

قم 150 4 موجود650,000,000 1396/8/6

180786

ویلایی

قم 125 2 موجود410,000,000 1396/5/28

185075

ویلایی

قم 107 2 موجود390,000,000 1396/8/29

185068

ویلایی

سبزوار 800 2 موجود750,000,000 1396/8/28

185056

ویلایی

قم 150 0 موجود650,000,000 1396/8/27

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي