توجه : قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند.
کد نوع شهر منطقه مساحت تعداد اتاق وضعیت قیمت (تومان) تاریخ ایجاد

76926

ویلایی

قم آذر 130 0 موجود485,000,000 1393/6/11

76923

ویلایی

قم زنبیل آباد 210 4 موجود800,000,000 1393/6/11

76919

ویلایی

قم شهر قائم 57 1 موجود130,000,000 1393/6/11

76881

ویلایی

قم گلزار 132 1 موجود300,000,000 1393/6/11

76868

ویلایی

قم نیروگاه 90 1 موجود130,000,000 1393/6/11

76905

ویلایی

قم گلزار 52 2 موجود165,000,000 1393/6/11

76858

ویلایی

نور نور به چمستان 300 3 موجود130,000,000 1393/6/11

76857

ویلایی

نور نور به چمستان 450 4 موجود250,000,000 1393/6/11

76902

ویلایی

قم 90 2 موجود230,000,000 1393/6/11

76856

ویلایی

قم آذر 158 2 موجود320,000,000 1393/6/11

76855

ویلایی

نور نور به چمستان 450 4 موجود250,000,000 1393/6/11

76851

ویلایی

يزد آذر یزدی 130 2 موجود390,000,000 1393/6/11

76850

ویلایی

يزد آذر یزدی 130 2 موجود390,000,000 1393/6/11

76898

ویلایی

قم شهرک قدس 113 2 موجود265,000,000 1393/6/11

76837

ویلایی

شيراز صدرا 240 3 موجود230,000,000 1393/6/10

76887

ویلایی

قم هفت تیر 51 0 موجود140,000,000 1393/6/11

76836

ویلایی

قم عطاران 140 3 موجود830,000,000 1393/6/10

76822

ویلایی

قم هنرستان 120 3 موجود440,000,000 1393/6/10

76883

ویلایی

قم اذر 155 5 موجود380,000,000 1393/6/11

76882

ویلایی

قم دانیال 60 2 موجود300,000,000 1393/6/11

76880

ویلایی

قم یزدانشهر 200 4 موجود600,000,000 1393/6/11

76879

ویلایی

قم میدان امام 68 1 موجود169,000,000 1393/6/11

76710

ویلایی

قم 20متری امام حسین 78 3 موجود240,000,000 1393/6/10

76878

ویلایی

قم سمیه 70 2 موجود280,000,000 1393/6/11

76877

ویلایی

قم اذر 60 3 موجود77,000,000 1393/6/11

76834

ویلایی

قم امام 120 2 موجود900,000,000 1393/6/10

75859

ویلایی

قم بنیاد 53 2 موجود300,000,000 1393/6/3

48871

ویلایی

قم امام 152 0 موجود380,000,000 1393/2/11

76863

ویلایی

قم آذر 125 3 موجود280,000,000 1393/6/11

61650

ویلایی

قم روستای جنداب 380 3 موجود150,000,000 1393/3/31

76776

ویلایی

قم روستای خاوه 1300 3 موجود900,000,000 1393/6/10

31009

ویلایی

قم آذر 60 0 موجود120,000,000 1392/8/26

76828

ویلایی

قم امام زاده ابراهیم 100 2 موجود250,000,000 1393/6/10

76825

ویلایی

قم آذر 120 4 موجود390,000,000 1393/6/10

76806

ویلایی

قم آذر 62 1 موجود150,000,000 1393/6/10

76826

ویلایی

قم انتهای مدرس 133 5 موجود330,000,000 1393/6/10

76821

ویلایی

قم نیروگاه 75 1 موجود120,000,000 1393/6/10

76795

ویلایی

قم خاکفرج 92 0 موجود170,000,000 1393/6/10

76772

ویلایی

قم زنبیل آباد 125 3 موجود540,000,000 1393/6/10

76802

ویلایی

قم بلوارامین 303 2 موجود945,000,000 1393/6/10

76769

ویلایی

قم 45متري عمارياسر 300 3 موجود600,000,000 1393/6/10

76748

ویلایی

قم نیروگاه 120 3 موجود230,000,000 1393/6/10

76784

ویلایی

قم خیام 140 3 موجود230,000,000 1393/6/10

75833

ویلایی

قم توحید 135 5 موجود420,000,000 1393/6/3

64056

ویلایی

قم 20متری امام حسین 144 6 موجود870,000,000 1393/4/10

76750

ویلایی

قم مدرس 72 2 موجود450,000,000 1393/6/10

76738

ویلایی

قم عطاران 175 2 موجود600,000,000 1393/6/10

76742

ویلایی

قم آذر 59 1 موجود90,000,000 1393/6/10

76735

ویلایی

کرج برغان 700 0 موجود140,000,000 1393/6/10

76721

ویلایی

قم بلوارامین 177 1 موجود780,000,000 1393/6/10

آخري   9   8   7   6   5   4   3   2   1   اولي  

Unknown column 'villa' in 'where clause'