نام و نام خانوادگی: تلفن همراه:
نوع:  
نوع معامله:  فروش
 پیش فروش
 معاوضه
توضیحات:
 مشارکت در ساخت
شهر:   منطقه:  آدرس:
قیمت کل تومان مساحت (متر مربع): مترمربع عمربنا: کلنگی براساس سال
رهن تومان اجاره تومان
جغرافیا:   تعداد اتاق: طبقه:  
پارکینگ انباری آسانسور نوع سند:  
توضیحات

فايل: توضيحات: