نام مالک: تلفن:
تلفن همراه: تلفن همراه 2:
نوع:   استان:   شهر:  
آدرس:   پلاک:
کاربری: پروانه ساخت: مساحت: مترمربع
نوع سند:  
متراژ برزمین:  متر جغرافیا:   عرض کوچه: متر
موقعیت:   توضیحات
معاوضه:

رهن : تومان اجاره : تومان
قیمت [به غیر از مبلغ وام] تومان مبلغ وام : تومان
تمایل به عکسبرداری از ملک خود جهت نمایش در وب سایت شهر املاک را ندارم     دارم

فايل: توضيحات:


خصوصیات
خصوصیات
سند آزاد حسار دیوار محل سکونت نگهبان توافق شهرداری

امتیازات
آب   برق   گاز   تعداد خط تلفن