» متقاضیان خرید و فروش
جستجو
نوع ملک مورد نظر
ویلایی      آپارتمان     تجاری / اداری     زمین / باغ      پیش فروش     کارگاه / کارخانه      انبار / گاراژ
استان
شهر
منطقه
بجز منطقه
کد متقاضی
تلفن همراه
تاریخ ثبت از
تاریخ ثبت تا
حدود متراژ  (مترمربع)
حدود قیمت  (تومان)

      تعداد موارد قابل نمایش : 846
نوع ملک :
آپارتمان
نوع معامله :
خرید / فروش
حداقل مساحت :
110   متر مربع
حداکثر مساحت :
- - -
حداقل قیمت خرید :
350,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید :
400,000,000  تومان
شهر :
قم
منطقه :
- - -
تاریخ ثبت :
1396/12/26
کد متقاضی :
121075
تلفن همراه :
09196153226 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک :
آپارتمان
نوع معامله :
خرید / فروش
حداقل مساحت :
120   متر مربع
حداکثر مساحت :
- - -
حداقل قیمت خرید :
300,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید :
400,000,000  تومان
شهر :
قم
منطقه :
- - -
تاریخ ثبت :
1396/12/26
کد متقاضی :
121073
تلفن همراه :
09128520618 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک :
آپارتمان
نوع معامله :
خرید / فروش
حداقل مساحت :
- - -
حداکثر مساحت :
- - -
حداقل قیمت خرید :
160,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید :
190,000,000  تومان
شهر :
قم
منطقه :
- - -
تاریخ ثبت :
1396/12/26
کد متقاضی :
121072
تلفن همراه :
09103790371 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک :
ویلایی - آپارتمان
نوع معامله :
خرید / فروش
حداقل مساحت :
- - -
حداکثر مساحت :
- - -
حداقل قیمت خرید :
170,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید :
200,000,000  تومان
شهر :
قم
منطقه :
- - -
تاریخ ثبت :
1396/12/26
کد متقاضی :
121070
تلفن همراه :
09123515294 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک :
آپارتمان
نوع معامله :
خرید / فروش
حداقل مساحت :
- - -
حداکثر مساحت :
- - -
حداقل قیمت خرید :
270,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید :
280,000,000  تومان
شهر :
قم
منطقه :
30 متری هنرستان , انسجام , 20 متری فجر , 30 متری قائم , 55 متری فردوسی , بنیاد , جمهوری , دانیال
تاریخ ثبت :
1396/12/26
کد متقاضی :
121068
تلفن همراه :
09120604208 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک :
زمین/باغ
نوع معامله :
خرید / فروش
حداقل مساحت :
2147483647   متر مربع
حداکثر مساحت :
2147483647   متر مربع
حداقل قیمت خرید :
9,223,372,036,854,775,807  تومان
حداکثر قیمت خرید :
9,223,372,036,854,775,807  تومان
شهر :
قم
منطقه :
- - -
تاریخ ثبت :
1396/12/26
کد متقاضی :
121067
تلفن همراه :
09128536240 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک :
آپارتمان
نوع معامله :
خرید / فروش
حداقل مساحت :
80   متر مربع
حداکثر مساحت :
- - -
حداقل قیمت خرید :
200,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید :
250,000,000  تومان
شهر :
قم
منطقه :
- - -
تاریخ ثبت :
1396/12/26
کد متقاضی :
121066
تلفن همراه :
09196153226 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک :
زمین/باغ
نوع معامله :
خرید / فروش
حداقل مساحت :
150   متر مربع
حداکثر مساحت :
250   متر مربع
حداقل قیمت خرید :
600,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید :
1,000,000,000  تومان
شهر :
قم
منطقه :
- - -
تاریخ ثبت :
1396/12/26
کد متقاضی :
121065
تلفن همراه :
09039718840 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک :
ویلایی
نوع معامله :
خرید / فروش
حداقل مساحت :
- - -
حداکثر مساحت :
- - -
حداقل قیمت خرید :
700,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید :
1,100,000,000  تومان
شهر :
قم
منطقه :
- - -
تاریخ ثبت :
1396/12/26
کد متقاضی :
121064
تلفن همراه :
09127587569 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک :
زمین/باغ
نوع معامله :
خرید / فروش
حداقل مساحت :
- - -
حداکثر مساحت :
- - -
حداقل قیمت خرید :
300,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید :
350,000,000  تومان
شهر :
قم
منطقه :
30 متری هنرستان , انسجام , بلوار امین , بلوار محمود نژاد , جمهوری , زنبیل آباد , بنیاد , 55 متری فردوسی
تاریخ ثبت :
1396/12/26
کد متقاضی :
121063
تلفن همراه :
09103790371 (کارشناس شهر املاک)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر