» متقاضیان خرید و فروش
نوع ملک :
- - -
نوع معامله :
خرید / فروش
حداقل مساحت :
200   متر مربع
حداکثر مساحت :
250   متر مربع
حداقل قیمت خرید :
50,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید :
70,000,000  تومان
شهر :
قم
منطقه :
سلفچگان
تاریخ ثبت :
1396/12/21
کد متقاضی :
120981
تلفن همراه :
09127488188