» متقاضیان خرید و فروش
نوع ملک :
آپارتمان
نوع معامله :
خرید / فروش
حداقل مساحت :
80   متر مربع
حداکثر مساحت :
75   متر مربع
حداقل قیمت خرید :
10,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید :
250,000  تومان
شهر :
قم
منطقه :
پردیسان
تاریخ ثبت :
1397/1/26
کد متقاضی :
121502
تلفن همراه :
09304767987