» متقاضیان خرید و فروش
نوع ملک :
انبار/گاراژ
نوع معامله :
خرید / فروش
حداقل مساحت :
- - -
حداکثر مساحت :
- - -
حداقل قیمت خرید :
100,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید :
500,000,000  تومان
شهر :
تهران
منطقه :
باقرشهر
تاریخ ثبت :
1397/1/27
کد متقاضی :
121511
تلفن همراه :
09124020355