» متقاضیان رهن و اجاره
جستجو
نوع ملک مورد نظر
ویلایی      آپارتمان     تجاری / اداری     زمین / باغ      کارگاه / کارخانه      انبار / گاراژ
استان
شهر
منطقه
بجز منطقه
کد متقاضی
تلفن همراه
تاریخ ثبت از
تاریخ ثبت تا
حدود متراژ  (مترمربع)
حدود قیمت رهن  (تومان)
حدود قیمت اجاره  (تومان)

      تعداد موارد قابل نمایش : 319
نوع ملک :
آپارتمان
نوع معامله :
رهن / اجاره
حداقل مساحت :
50   متر مربع
حداکثر مساحت :
100   متر مربع
حداکثر قیمت رهن :
30,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره :
- - -
شهر :
فردیس
منطقه :
کانال
تاریخ ثبت :
1397/2/4
کد متقاضی :
121764
تلفن همراه :
09124686606
نوع ملک :
آپارتمان
نوع معامله :
رهن / اجاره
حداقل مساحت :
- - -
حداکثر مساحت :
- - -
حداکثر قیمت رهن :
- - -
حداکثر قیمت اجاره :
- - -
شهر :
قم
منطقه :
- - -
تاریخ ثبت :
1397/2/4
کد متقاضی :
121763
تلفن همراه :
09188318153 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک :
ویلایی - آپارتمان
نوع معامله :
رهن / اجاره
حداقل مساحت :
- - -
حداکثر مساحت :
- - -
حداکثر قیمت رهن :
40,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره :
1,000  تومان
شهر :
قم
منطقه :
- - -
تاریخ ثبت :
1397/2/4
کد متقاضی :
121761
تلفن همراه :
09188318153 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک :
تجاری/اداری
نوع معامله :
رهن / اجاره
حداقل مساحت :
- - -
حداکثر مساحت :
- - -
حداکثر قیمت رهن :
- - -
حداکثر قیمت اجاره :
- - -
شهر :
قم
منطقه :
- - -
تاریخ ثبت :
1397/2/4
کد متقاضی :
121760
تلفن همراه :
09100955200 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک :
کارگاه/کارخانه
نوع معامله :
رهن / اجاره
حداقل مساحت :
200   متر مربع
حداکثر مساحت :
500   متر مربع
حداکثر قیمت رهن :
10,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره :
3,000,000  تومان
شهر :
قم
منطقه :
- - -
تاریخ ثبت :
1397/2/3
کد متقاضی :
121733
تلفن همراه :
09100934082
نوع ملک :
آپارتمان
نوع معامله :
رهن / اجاره
حداقل مساحت :
- - -
حداکثر مساحت :
- - -
حداکثر قیمت رهن :
70,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره :
- - -
شهر :
قم
منطقه :
- - -
تاریخ ثبت :
1397/2/2
کد متقاضی :
121685
تلفن همراه :
09904556475 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک :
تجاری/اداری
نوع معامله :
رهن / اجاره
حداقل مساحت :
- - -
حداکثر مساحت :
- - -
حداکثر قیمت رهن :
- - -
حداکثر قیمت اجاره :
- - -
شهر :
قم
منطقه :
- - -
تاریخ ثبت :
1397/2/2
کد متقاضی :
121684
تلفن همراه :
09123515294 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک :
آپارتمان
نوع معامله :
رهن / اجاره
حداقل مساحت :
- - -
حداکثر مساحت :
- - -
حداکثر قیمت رهن :
60,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره :
1,200,000  تومان
شهر :
قم
منطقه :
- - -
تاریخ ثبت :
1397/2/2
کد متقاضی :
121683
تلفن همراه :
09904556475 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک :
ویلایی
نوع معامله :
رهن / اجاره
حداقل مساحت :
80   متر مربع
حداکثر مساحت :
200   متر مربع
حداکثر قیمت رهن :
10,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره :
1,000,000  تومان
شهر :
قم
منطقه :
- - -
تاریخ ثبت :
1397/2/1
کد متقاضی :
121674
تلفن همراه :
09014049760
نوع ملک :
آپارتمان
نوع معامله :
رهن / اجاره
حداقل مساحت :
50   متر مربع
حداکثر مساحت :
70   متر مربع
حداکثر قیمت رهن :
30,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره :
1,900,000  تومان
شهر :
تهران
منطقه :
- - -
تاریخ ثبت :
1397/2/1
کد متقاضی :
121661
تلفن همراه :
09192000307
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر