» متقاضیان رهن و اجاره
جستجو
نوع ملک مورد نظر
ویلایی      آپارتمان     تجاری / اداری     زمین / باغ      کارگاه / کارخانه      انبار / گاراژ
استان
شهر
منطقه
بجز منطقه
کد متقاضی
تلفن همراه
تاریخ ثبت از
تاریخ ثبت تا
حدود متراژ  (مترمربع)
حدود قیمت رهن  (تومان)
حدود قیمت اجاره  (تومان)

      تعداد موارد قابل نمایش : 286
نوع ملک :
ویلایی - آپارتمان
نوع معامله :
رهن / اجاره
حداقل مساحت :
- - -
حداکثر مساحت :
- - -
حداکثر قیمت رهن :
30,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره :
600,000  تومان
شهر :
قم
منطقه :
- - -
تاریخ ثبت :
1397/4/31
کد متقاضی :
123942
تلفن همراه :
09372514226 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک :
ویلایی - آپارتمان
نوع معامله :
رهن / اجاره
حداقل مساحت :
- - -
حداکثر مساحت :
- - -
حداکثر قیمت رهن :
30,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره :
350,000  تومان
شهر :
قم
منطقه :
- - -
تاریخ ثبت :
1397/4/31
کد متقاضی :
123939
تلفن همراه :
09372514226 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک :
آپارتمان
نوع معامله :
رهن / اجاره
حداقل مساحت :
100   متر مربع
حداکثر مساحت :
- - -
حداکثر قیمت رهن :
70,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره :
1,000,000  تومان
شهر :
قم
منطقه :
- - -
تاریخ ثبت :
1397/4/31
کد متقاضی :
123936
تلفن همراه :
09372514226 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک :
ویلایی
نوع معامله :
رهن / اجاره
حداقل مساحت :
110   متر مربع
حداکثر مساحت :
200   متر مربع
حداکثر قیمت رهن :
60,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره :
200,000  تومان
شهر :
قم
منطقه :
- - -
تاریخ ثبت :
1397/4/31
کد متقاضی :
123934
تلفن همراه :
09199849426
نوع ملک :
آپارتمان
نوع معامله :
رهن / اجاره
حداقل مساحت :
50   متر مربع
حداکثر مساحت :
80   متر مربع
حداکثر قیمت رهن :
10,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره :
1,500,000  تومان
شهر :
تهران
منطقه :
شهرری
تاریخ ثبت :
1397/4/29
کد متقاضی :
123897
تلفن همراه :
09121096547
نوع ملک :
ویلایی - آپارتمان
نوع معامله :
رهن / اجاره
حداقل مساحت :
120   متر مربع
حداکثر مساحت :
200   متر مربع
حداکثر قیمت رهن :
50,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره :
7,000,000  تومان
شهر :
قم
منطقه :
- - -
تاریخ ثبت :
1397/4/29
کد متقاضی :
123889
تلفن همراه :
09196646192
نوع ملک :
ویلایی
نوع معامله :
رهن / اجاره
حداقل مساحت :
100   متر مربع
حداکثر مساحت :
- - -
حداکثر قیمت رهن :
70,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره :
300,000  تومان
شهر :
قم
منطقه :
- - -
تاریخ ثبت :
1397/4/28
کد متقاضی :
123885
تلفن همراه :
09188318153 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک :
آپارتمان
نوع معامله :
رهن / اجاره
حداقل مساحت :
- - -
حداکثر مساحت :
- - -
حداکثر قیمت رهن :
30,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره :
800,000  تومان
شهر :
قم
منطقه :
- - -
تاریخ ثبت :
1397/4/28
کد متقاضی :
123883
تلفن همراه :
09188318153 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک :
آپارتمان
نوع معامله :
رهن / اجاره
حداقل مساحت :
60   متر مربع
حداکثر مساحت :
- - -
حداکثر قیمت رهن :
35,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره :
300,000  تومان
شهر :
قم
منطقه :
- - -
تاریخ ثبت :
1397/4/28
کد متقاضی :
123881
تلفن همراه :
09188318153 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک :
آپارتمان
نوع معامله :
رهن / اجاره
حداقل مساحت :
65   متر مربع
حداکثر مساحت :
100   متر مربع
حداکثر قیمت رهن :
15,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره :
100,000  تومان
شهر :
قم
منطقه :
بنیاد , پردیسان
تاریخ ثبت :
1397/4/28
کد متقاضی :
123876
تلفن همراه :
09306548190
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر