بانک اطلاعات جامع املاک کشور – زمین ، آپارتمان ، ویلایی - شهراملاک

جستجوی ملک فروشی
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
عمر بنا
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
 • کلنگی
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
218 مورد یافت شد.
انتخاب نوع نمایش :
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
105 متر
قیمت: 60000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
1020 متر
قیمت: 1500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
4600 متر
قیمت: 2000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
8 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
4600 متر
قیمت: 9200000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
8 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
9930 متر
قیمت: 150000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
8 ماه پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
242 متر
قیمت: 290000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
9 ماه پیش
2
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
1000 متر
قیمت: 50000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک سال پیش
3
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
1042 متر
قیمت: 2500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
240 متر
قیمت: 1950000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
178 متر
قیمت: 320400000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
224 متر
قیمت: 280000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 سال پیش
4
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
153 متر
قیمت: 180000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
365 متر
قیمت: 300000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
240 متر
قیمت: 300000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
168 متر
قیمت: 353000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
210 متر
قیمت: 105000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
240 متر
قیمت: 1000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
600 متر
قیمت: 138000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 سال پیش
2
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
238 متر
قیمت: 310000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
4000 متر
قیمت: 15000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
1030 متر
قیمت: 130000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 سال پیش
1
  کد ملک نوع ملک شهر منطقه طبقه تعداد طبقه مساحت ملک قیمت ملک تعداد اتاق کارشناس تعداد بازدید تاریخ بروز رسانی
212778 105 60,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 30 1398/5/14
210936 1020 1,500,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 37 1398/4/9
207184 4600 2,000,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 74 1397/11/9
207220 4600 9,200,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 72 1397/11/9
207213 9930 150,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 75 1397/11/9
206158 242 290,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 147 1397/10/17
198323 1000 50,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 169 1397/5/20
192650 1042 2,500,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 250 1397/3/9
187212 240 1,950,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 230 1396/10/27
190320 178 320,400,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 198 1397/1/26
188534 224 280,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 300 1396/12/2
188444 153 180,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 181 1396/11/29
183636 365 300,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 229 1396/7/25
181986 240 300,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 244 1396/6/16
181766 168 353,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 232 1396/6/13
179815 210 105,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 304 1396/5/14
172616 240 1,000,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 189 1396/1/19
178557 600 138,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 401 1396/4/26
177421 238 310,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 277 1396/4/13
177735 4000 15,000,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 364 1396/4/15
177329 1030 130,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 292 1396/4/13
12345...