بانک اطلاعات جامع املاک کشور – زمین ، آپارتمان ، ویلایی - شهراملاک

جستجوی ملک فروشی
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
عمر بنا
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
 • کلنگی
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
60 مورد یافت شد.
انتخاب نوع نمایش :
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
402 متر
قیمت: 4000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 ماه پیش
3
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
395 متر
قیمت: 100000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
200 متر
قیمت: 220000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
67 متر
قیمت: 135000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
229 متر
قیمت: 90000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
96 متر
قیمت: 90000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
120 متر
قیمت: 40000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
300 متر
قیمت: 15000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
234 متر
قیمت: 500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
5709 متر
قیمت: 900000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
229 متر
قیمت: 228000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
39 متر
قیمت: 115000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
183 متر
قیمت: 220000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 سال پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
105 متر
قیمت: 15000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
100 متر
قیمت: 60000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
2500 متر
قیمت: 250000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
2200 متر
قیمت: 80000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
460 متر
قیمت: 75000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
2000 متر
قیمت: 70000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
187 متر
قیمت: 150000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
320 متر
قیمت: 384000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 سال پیش
0
  کد ملک نوع ملک شهر منطقه طبقه تعداد طبقه مساحت ملک قیمت ملک تعداد اتاق کارشناس تعداد بازدید تاریخ بروز رسانی
210558 402 4,000,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 60 1398/3/29
200427 395 100,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 135 1397/6/12
193766 200 220,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 132 1397/3/29
173041 67 135,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 311 1396/1/23
170499 229 90,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 496 1395/11/10
170342 96 90,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 502 1395/11/5
165320 120 40,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 423 1395/7/15
164749 300 15,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 272 1395/7/6
162876 234 500,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 289 1395/6/11
156398 5709 900,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 269 1395/3/29
156341 229 228,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 411 1395/3/27
156211 39 115,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 286 1395/3/26
152134 183 220,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 639 1395/2/5
146344 105 15,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 469 1394/11/15
133799 100 60,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 443 1394/6/31
133123 2500 250,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 469 1394/6/24
131318 2200 80,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 267 1394/6/9
131317 460 75,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 254 1394/6/9
131315 2000 70,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 341 1394/6/9
129515 187 150,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 339 1394/5/25
129514 320 384,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 427 1394/5/25
123