جستجوی ملک فروشی
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
960 مورد یافت شد.
test
آپارتمان
60 متر
قیمت (تومان) : 80000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
آپارتمان
80 متر
قیمت (تومان) : 110000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
باغ
980 متر
قیمت (تومان) : 130000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
باغ
1000 متر
قیمت (تومان) : 10000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
ویلایی
105 متر
قیمت (تومان) : 600000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
ویلایی
90 متر
قیمت (تومان) : 80000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
ویلایی
95 متر
قیمت (تومان) : 80000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
1
test
آپارتمان
125 متر
قیمت (تومان) : 300000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4
test
ویلایی
138 متر
قیمت (تومان) : 285000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4
test
مغازه
119 متر
قیمت (تومان) : 1200000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
9
test
آپارتمان
55 متر
قیمت (تومان) : 200000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
1
test
ویلایی
200 متر
قیمت (تومان) : 800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
ویلایی
252 متر
قیمت (تومان) : 230000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
1
test
آپارتمان
65 متر
قیمت (تومان) : 29000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
1
test
ویلایی
570 متر
قیمت (تومان) : 570000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
ویلایی
175 متر
قیمت (تومان) : 480000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3
test
آپارتمان
75 متر
قیمت (تومان) : 185000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
1
test
باغ
600 متر
قیمت (تومان) : 70000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
1
test
زمین
320 متر
قیمت (تومان) : 75000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
زمین
800 متر
قیمت (تومان) : 180000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
ویلایی
380 متر
قیمت (تومان) : 430000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
12345...