بانک اطلاعات جامع املاک کشور – زمین ، آپارتمان ، ویلایی - شهراملاک

جستجوی ملک فروشی
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
عمر بنا
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
 • کلنگی
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
19786 مورد یافت شد.
انتخاب نوع نمایش :
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
94 متر
قیمت: 520000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ساعت قبل
1
test
آپارتمان
100 متر
قیمت: 580000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 ساعت قبل
9
test
آپارتمان
154 متر
قیمت: 1230000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 ساعت قبل
7
test
آپارتمان
50 متر
قیمت: 400000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 ساعت قبل
4
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
124 متر
قیمت: 930000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 ساعت قبل
0
test
آپارتمان
82 متر
قیمت: 360000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
8 ساعت قبل
5
test
آپارتمان
83 متر
قیمت: 360000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
8 ساعت قبل
4
test
آپارتمان
68 متر
قیمت: 305000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
23
test
آپارتمان
82 متر
قیمت: 311000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
6
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
120 متر
قیمت: 600000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
0
test
آپارتمان
140 متر
قیمت: 630000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
1
test
آپارتمان
123 متر
قیمت: 620000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
6
test
آپارتمان
130 متر
قیمت: 624000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
5
test
آپارتمان
150 متر
قیمت: 720000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
3
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
72 متر
قیمت: 173000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
0
test
آپارتمان
174 متر
قیمت: 1400000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
9
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
135 متر
قیمت: 877500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
121 متر
قیمت: 7865000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
185 متر
قیمت: 1572500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
120 متر
قیمت: 624000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
1
test
آپارتمان
140 متر
قیمت: 616000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
2
  کد ملک نوع ملک شهر منطقه طبقه تعداد طبقه مساحت ملک قیمت ملک تعداد اتاق کارشناس تعداد بازدید تاریخ بروز رسانی
206935 3 4 94 520,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 4 1397/11/1
206925 4 4 100 580,000,000 2 6 1397/11/1
206910 5 5 154 1,230,000,000 3 6 1397/11/1
206912 6 5 50 400,000,000 1 6 1397/11/1
206929 1 5 124 930,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 3 1397/11/1
206923 3 4 82 360,000,000 2 14 1397/11/1
206918 4 5 83 360,000,000 2 11 1397/11/1
206901 2 4 68 305,000,000 1 23 1397/10/30
206900 7 7 82 311,000,000 2 25 1397/10/30
206902 2 4 120 600,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 10 1397/10/30
206896 7 140 630,000,000 3 12 1397/10/30
206893 4 4 123 620,000,000 3 29 1397/10/30
206894 2 5 130 624,000,000 3 16 1397/10/30
206891 6 150 720,000,000 3 10 1397/10/30
206875 5 6 72 173,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 4 1397/10/30
206874 3 8 174 1,400,000,000 3 16 1397/10/30
206878 3 4 135 877,500,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 5 1397/10/30
206877 1 6 121 7,865,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 4 1397/10/30
206857 2 185 1,572,500,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 7 1397/10/30
206856 3 3 120 624,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 9 1397/10/30
206858 3 140 616,000,000 3 18 1397/10/30
12345...