× هشدار!
جستجوی ملک رهن واجاره
ویلایی
آپارتمان
تجاری-اداری
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت رهن
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
قیمت اجاره
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 200,000
 • 400,000
 • 600,000
 • 800,000
 • 1,000,000
 • 1,200,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 2,500,000
 • 3,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
عمر بنا
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
 • کلنگی
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
1690 مورد یافت شد.
انتخاب نوع نمایش :
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
88 متر
قیمت رهن: 140000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
48 دقیقه قبل
0
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
78 متر
قیمت رهن: 20000000 تومان
قیمت اجاره: 2000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
5 ساعت قبل
4
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
80 متر
قیمت رهن: 110000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
150 متر
قیمت رهن: 100000000 تومان
قیمت اجاره: 3500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
15
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
115 متر
قیمت رهن: 200000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
107 متر
قیمت رهن: 50000000 تومان
قیمت اجاره: 4000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
13
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
105 متر
قیمت رهن: 200000000 تومان
قیمت اجاره: 1000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
150 متر
قیمت رهن: 150000000 تومان
قیمت اجاره: 3500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
91 متر
قیمت رهن: 75000000 تومان
قیمت اجاره: 850000 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
91 متر
قیمت رهن: 75000000 تومان
قیمت اجاره: 850000 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
117 متر
قیمت رهن: 315000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
5
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
75 متر
قیمت رهن: 0 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
253 متر
قیمت رهن: 100000000 تومان
قیمت اجاره: 10000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
105 متر
قیمت رهن: 80000000 تومان
قیمت اجاره: 2500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
5
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
120 متر
قیمت رهن: 300000000 تومان
قیمت اجاره: 3000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
79 متر
قیمت رهن: 80000000 تومان
قیمت اجاره: 1200000 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
5
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
112 متر
قیمت رهن: 200000000 تومان
قیمت اجاره: 2000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
15
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
120 متر
قیمت رهن: 200000000 تومان
قیمت اجاره: 3000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
60 متر
قیمت رهن: 35000000 تومان
قیمت اجاره: 100000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
110 متر
قیمت رهن: 60000000 تومان
قیمت اجاره: 4000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
95 متر
قیمت رهن: 30000000 تومان
قیمت اجاره: 2000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
  کد ملک نوع ملک شهر منطقه طبقه تعداد طبقه مساحت ملک قیمت رهن قیمت اجاره تعداد اتاق کارشناس تعداد بازدید تاریخ بروز رسانی
240829 1 3 88 140,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1400/1/28
240733 2 3 78 20,000,000 2,000,000 1 49 1400/1/23
240780 1 80 110,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 8 1400/1/26
237868 2 4 150 100,000,000 3,500,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 149 1399/9/29
240127 1 6 115 200,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 80 1399/12/10
240520 1 5 107 50,000,000 4,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 72 1400/1/10
240676 4 4 105 200,000,000 1,000,000 2 21 1400/1/21
240687 2 3 150 150,000,000 3,500,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 18 1400/1/21
240646 6 6 91 75,000,000 850,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 39 1400/1/19
240645 6 6 91 75,000,000 850,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 17 1400/1/19
240535 4 1 117 315,000,000 2 55 1400/1/14
240517 75 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 32 1400/1/14
240513 3 3 253 100,000,000 10,000,000 3 44 1400/1/14
240428 6 6 105 80,000,000 2,500,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 86 1400/1/14
240510 1 3 120 300,000,000 3,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 30 1400/1/7
240041 2 4 79 80,000,000 1,200,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 136 1399/12/6
240336 3 112 200,000,000 2,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 127 1399/12/18
238749 4 120 200,000,000 3,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 72 1399/10/24
239967 4 4 60 35,000,000 100,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 104 1399/12/4
240114 2 3 110 60,000,000 4,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 51 1399/12/10
240019 95 30,000,000 2,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 79 1399/12/6
12345...
برگرد بالا