بانک اطلاعات جامع املاک کشور – زمین ، آپارتمان ، ویلایی - شهراملاک

بانک اطلاعات جامع املاک کشور – زمین ، آپارتمان ، ویلایی - شهراملاک

جستجوی ملک فروشی
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
عمر بنا
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
 • کلنگی
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
2262 مورد یافت شد.
انتخاب نوع نمایش :
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
1400000 متر
قیمت: 15000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 ساعت قبل
0
test
زمین
300 متر
قیمت: 18000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
18 ساعت قبل
0
test
زمین
243 متر
قیمت: 4500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
21 ساعت قبل
0
test
زمین
244 متر
قیمت: 6344000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
0
test
زمین
126 متر
قیمت: 1420000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
0
test
زمین
150 متر
قیمت: 2300000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
143 متر
قیمت: 929500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
0
test
زمین
324 متر
قیمت: 5510000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
0
test
زمین
170 متر
قیمت: 4200000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
test
زمین
450 متر
قیمت: 9000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
750 متر
قیمت: 975000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
198 متر
قیمت: 6100000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
test
زمین
1000 متر
قیمت: 18000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
1
test
زمین
850 متر
قیمت: 2550000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
test
زمین
160 متر
قیمت: 2720000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
1050 متر
قیمت: 23100000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
test
زمین
162 متر
قیمت: 1368000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
test
زمین
163 متر
قیمت: 1980000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
110 متر
قیمت: 150000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
test
زمین
108 متر
قیمت: 1230000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
test
زمین
344 متر
قیمت: 6880000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
  کد ملک نوع ملک شهر منطقه طبقه تعداد طبقه مساحت ملک قیمت ملک تعداد اتاق کارشناس تعداد بازدید تاریخ بروز رسانی
229002 1400000 15,000,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1399/4/24
228673 300 18,000,000,000 15 1399/4/19
228974 243 4,500,000,000 5 1399/4/23
228961 244 6,344,000,000 7 1399/4/23
228956 126 1,420,000,000 7 1399/4/23
228947 150 2,300,000,000 10 1399/4/23
228949 143 929,500,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 2 1399/4/23
228916 324 5,510,000,000 7 1399/4/23
228725 170 4,200,000,000 20 1399/4/19
225637 450 9,000,000,000 67 1399/3/17
228867 750 975,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 3 1399/4/22
220838 198 6,100,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 53 1398/11/5
228826 1000 18,000,000,000 20 1399/4/21
228817 850 2,550,000,000 13 1399/4/21
228814 160 2,720,000,000 16 1399/4/21
228025 1050 23,100,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 22 1399/4/9
228809 162 1,368,000,000 18 1399/4/21
228806 163 1,980,000,000 16 1399/4/21
30099 110 150,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 396 1392/8/11
228788 108 1,230,000,000 10 1399/4/21
228742 344 6,880,000,000 16 1399/4/19
12345...