بانک اطلاعات جامع املاک کشور – زمین ، آپارتمان ، ویلایی - شهراملاک

جستجوی ملک رهن واجاره
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت رهن
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
قیمت اجاره
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 200,000
 • 400,000
 • 600,000
 • 800,000
 • 1,000,000
 • 1,200,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 2,500,000
 • 3,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
عمر بنا
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
 • کلنگی
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
1830 مورد یافت شد.
انتخاب نوع نمایش :
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه [ رهن و اجاره ]
70 متر
قیمت رهن: 150000000 تومان
قیمت اجاره: 250000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه [ رهن و اجاره ]
22 متر
قیمت رهن: 20000000 تومان
قیمت اجاره: 3500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
test
مغازه [ رهن و اجاره ]
60 متر
قیمت رهن: 30000000 تومان
قیمت اجاره: 3000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه [ رهن و اجاره ]
104 متر
قیمت رهن: 120000000 تومان
قیمت اجاره: 500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه [ رهن و اجاره ]
22 متر
قیمت رهن: 10000000 تومان
قیمت اجاره: 1800000 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه [ رهن و اجاره ]
26 متر
قیمت رهن: 15000000 تومان
قیمت اجاره: 900000 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه [ رهن و اجاره ]
50 متر
قیمت رهن: 120000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
test
مغازه [ رهن و اجاره ]
140 متر
قیمت رهن: 50000000 تومان
قیمت اجاره: 17000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه [ رهن و اجاره ]
165 متر
قیمت رهن: 10000000 تومان
قیمت اجاره: 50000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه [ رهن و اجاره ]
30 متر
قیمت رهن: 12000000 تومان
قیمت اجاره: 1000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه [ رهن و اجاره ]
24 متر
قیمت رهن: 40000000 تومان
قیمت اجاره: 50000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه [ رهن و اجاره ]
90 متر
قیمت رهن: 30000000 تومان
قیمت اجاره: 2000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه [ رهن و اجاره ]
55 متر
قیمت رهن: 20000000 تومان
قیمت اجاره: 2000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه [ رهن و اجاره ]
25 متر
قیمت رهن: 5000000 تومان
قیمت اجاره: 350000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
3
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه [ رهن و اجاره ]
70 متر
قیمت رهن: 30000000 تومان
قیمت اجاره: 7000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه [ رهن و اجاره ]
15 متر
قیمت رهن: 150000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه [ رهن و اجاره ]
17 متر
قیمت رهن: 35000000 تومان
قیمت اجاره: 3500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه [ رهن و اجاره ]
0 متر
قیمت رهن: 170000000 تومان
قیمت اجاره: 4800000 تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه [ رهن و اجاره ]
120 متر
قیمت رهن: 20000000 تومان
قیمت اجاره: 130000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
4 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه [ رهن و اجاره ]
55 متر
قیمت رهن: 70000000 تومان
قیمت اجاره: 1000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
4 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه [ رهن و اجاره ]
26 متر
قیمت رهن: 13000000 تومان
قیمت اجاره: 1200000 تومان
مشاهده جزئیات
test
4 ماه پیش
5
12345...