لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 120   متر مربع
حداکثر مساحت : 130   متر مربع
حداقل قیمت خرید : - - -
حداکثر قیمت خرید : - - -
شهر : قم
منطقه : 20 متری امام حسین , 20 متری فجر , 30 متری هنرستان , 55 متری فردوسی
تاریخ ثبت : 1397/6/21
کد متقاضی : 125377
تلفن همراه : ۰۹۱۹۷۴۶۸۷۲۲