لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 110   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 460,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 500,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : 20 متری فجر , 30 متری قائم , 55 متری فردوسی , انسجام , بلوار امین , بلوار قائم , بلوار محمود نژاد , بنیاد , دانیال , زنبیل آباد , ساحلی , سالاریه , شهرک قدس , صفاشهر , صفاییه , عطاران
تاریخ ثبت : 1397/7/5
کد متقاضی : 125798
تلفن همراه : 09127541090