لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 130   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 120,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 130,000,000  تومان
شهر : رشت
منطقه : استاد سرا , باقرآباد , بوسار , پاسکیاب , چماسرا , رودبارتان , ساغری سازان , سلیمان داراب , شهرک حمیدیان , شهرک گلها , علی آباد , گلسار , منظریه , نخودچر , نیروی دریایی
تاریخ ثبت : 1397/9/8
کد متقاضی : 127138
تلفن همراه : 09197528547