لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 80   متر مربع
حداکثر مساحت : 999   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 100,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 130,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : 15 خرداد , 20 متری شهید بهشتی , آذر , عمار یاسر
تاریخ ثبت : 1397/9/9
کد متقاضی : 127145
تلفن همراه : 09128520172