لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 90   متر مربع
حداکثر مساحت : 300   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 50,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 250,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : 15 خرداد , 20 متری امام حسین , 55 متری فردوسی , انسجام , بلوار پیامبر اعظم , بلوار محمود نژاد , بنیاد , جمهوری , شهرک قدس , کلهری
تاریخ ثبت : 1397/10/1
کد متقاضی : 127489
تلفن همراه : 09371210878