لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 50   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 70,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 85,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : 15 خرداد , بلوار پیامبر اعظم , بلوار قائم , بلوار ولیعصر , جمکران , شهر قائم , کلهری , گلزار , میدان پلیس
تاریخ ثبت : 1397/11/8
کد متقاضی : 128153
تلفن همراه : 09370513403