لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 65   متر مربع
حداکثر مساحت : 75   متر مربع
حداقل قیمت خرید : - - -
حداکثر قیمت خرید : - - -
شهر : قم
منطقه : 55 متری فردوسی , جمهوری , زنبیل آباد , شهرک ایثار , شهرک زین الدین , شهرک قدس , صفاشهر
تاریخ ثبت : 1397/11/8
کد متقاضی : 128155
تلفن همراه : ۰۹۲۲۶۲۷۴۹۱۴